[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

12 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเทพา ดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศกร.ระดับตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเทพา ดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศกร.ระดับตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
12 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเทพา มอบหมายให้ นางสาวนูรีย๊ะ ยีหรัน ครูอาสาฯประจำศรช. #เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลเทพาร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่าย
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเทพา มอบหมายให้ นางสาวนูรีย๊ะ ยีหรัน ครูอาสาฯประจำศรช. #เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลเทพาร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่าย
12 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเทพา พร้อมด้วยครูและบุคลากรร่วมรับมองธงและร่วมงานเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเ
16 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่1/2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเทพา
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอเทพา มอบหมายให้นางสาวพรศรี ชัยสงคราม นิเทศการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่1/2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเทพา ในการนี้ นางสาวพรศรี ชัยสงคราม ได้ให้โอวาทแก่นักศึ
20 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และได้ชี้แจงละเอียดการเปิดรับสมัคร แจกแผ่นพับ และใบสมัครกับผู้ที่สนใจ ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
วันที่ 19 เมษายน 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเทพา มอบหมายให้ นางเฉลิมขวัญ เทพประดิษฐ์ และงานเทียบระดับการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่
20 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 เมษายน 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเทพา พร้อมด้วยครูรับผิดชอบวรรณกรรมชุมชน นำร่างต้นฉบับวรรณกรรมชุมชน เรื่อง “เทพา”สถานีรถไฟกับไก่ถอดเสื้อ ปีงบประมาณ 2567 ของ สกร.อำเภอเทพา ดำเนินการสนทนา Focus Group กับชุมชน
วันที่ 18 เมษายน 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเทพา พร้อมด้วยทีมครู ศกร.ตำบลเทพา และครูรับผิดชอบวรรณกรรมชุมชน นำร่างต้นฉบับวรรณกรรมชุมชน เรื่อง “เทพา”สถานีรถไฟกับไก่ถอดเสื้อ ปีงบประมาณ 2567 ของ สกร.อำเภอเทพา ดำเนินการสนทนา Focus Group
19 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ันที่ 12 มีนาคม 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเทพา พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมประชุมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลตามหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พ.ศ.2567
วันที่ 12 มีนาคม 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเทพา พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมประชุมการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลตามหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พ.ศ.2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อว
4 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567ดำเนินการจัดโครงการ อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรความรู้เพื่อชีวิต (fact for lift) เพื่อให้อาสายุวกาชาดมีความรู้ในเรื่องโภชนาการ ชีวิตและความหวัง การท้องก่อนวัยอันควร สารเสพติด ปัญหาชีวิตและการแก้ไข เอดส์ และ ทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา ปฏิบัติหน้า ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการ อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรความรู้เพื่อชีวิ
22 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเทพา จัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนบบ BBL เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมและสนุกกับการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผอ.สกร.อำเภอเทพา มอบหมายให้นางสาวนูรีย๊ะ ยีหรัน ครูอาสาฯประจำศรช.จัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ม.ต้น เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนบบ BBL เพื่อกระตุ้นให้ผู้เ
16 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบล ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเทพา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
16 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่14 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.เทพา มอบหมายให้คณะครู สกร.อำเภอเทพา ผลิตประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปมอบให้กับที่ว่าการอำเภอเทพา จำนวน 59 ตัว สำหรับนำไปประดับในนิทรรศการงานประจำ
วันที่14 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ สกร.เทพา มอบหมายให้คณะครู สกร.อำเภอเทพา ผลิตประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปมอบให้กับที่ว่าการอำเภอเทพา จำนวน 59 ตัว สำหรับนำไปประดับในนิทรรศการงานประจำ
16 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพาประชุมข้าราชการครู บุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบุคลากร งานการศึกษาตามอัธยาศัยและการจัดทำวรรณกรรมชุมชนทั้ง 7 ตำบล ตามภาร
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพาประชุมข้าราชการครู บุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนและติดตามการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานบุคลากร งานการศึกษาตามอัธยาศัยและการจัดทำวรรณกรรมชุมชนทั้ง 7 ตำบล ตามภาร
6 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา อำเภอเทพา) ฐานการเรียนรู้คนมีน้ำยา ณ ศูนย์เรียนรู้ตันแบบ โคก หนอง นา อำเภอเทพา หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา อำเภอเทพา) ฐานการเรียนรู้คนมีน้ำยา ณ ศูนย์เรียนรู้ตันแบบ โคก หนอง นา อำเภอเทพา หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
3 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ กีฬา กศน.เทพาสานสัมพันธ์ สร้างสันติสุข เพื่อให้ผู้เรียน กศน. ครูและบุคลากร ได้รู้จักกฎกติกา การเล่นกีฬาและประโยชน์ของการออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธีและเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เรียน ครูและบุคลากร กศน. เพื่อเกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแด
วันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดโครงการ กีฬา กศน.เทพาสานสัมพันธ์ สร้างสันติสุข เพื่อให้ผู้เรียน กศน. ครูและบุคลากร ได้รู้จักกฎกติกา การเล่นกีฬาและประโยชน์ของการออก
3 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ กีฬา กศน.เทพาสานสัมพันธ์ สร้างสันติสุข เพื่อให้ผู้เรียน กศน. ครูและบุคลากร ได้รู้จักกฎกติกา การเล่นกีฬาและประโยชน์ของการออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธีและเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เรียน ครูและบุคลากร กศน. เพื่อเกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแด
วันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดโครงการ กีฬา กศน.เทพาสานสัมพันธ์ สร้างสันติสุข เพื่อให้ผู้เรียน กศน. ครูและบุคลากร ได้รู้จักกฎกติกา การเล่นกีฬาและประโยชน์ของการออก
3 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ กีฬา กศน.เทพาสานสัมพันธ์ สร้างสันติสุข เพื่อให้ผู้เรียน กศน. ครูและบุคลากร ได้รู้จักกฎกติกา การเล่นกีฬาและประโยชน์ของการออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธีและเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เรียน ครูและบุคลากร กศน. เพื่อเกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแด
วันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดโครงการ กีฬา กศน.เทพาสานสัมพันธ์ สร้างสันติสุข เพื่อให้ผู้เรียน กศน. ครูและบุคลากร ได้รู้จักกฎกติกา การเล่นกีฬาและประโยชน์ของการออก
3 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ โครงการแก้มลิงบ้านปริก หมู่ที่ 8 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ โครงการแก้มลิงบ้านปริก หมู่ที่ 8 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัด
9 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเทพาจัดกิจกรรมสัปดาห์รักการอ่่าน 2 เมษา ณ กศน.เทพา
วันที่ 7 เมษายน 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการกศน.เทพา มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดและบุคลากร กศน.เทพา จัดกิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน ซึ่งมีกิจกรรม บิงโกรักการอ่าน ถามตอบสารานุกรม แรลลี่ตอบปัญหารอบรู้ตามรอยพระราชนิพนธ์ สถานีเทพา ตามรอยวรรณกรร
29 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองผู้สูงอายุ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๕ ตำบลเทพา อ.เทพา จังหวัดสงขลา
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองผู้สูงอายุ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ ๕ ตำบลเทพา อ.เทพา จังหวัดสงขลา
25 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทพา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กศน.ตำบลเทพา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย สนใจติดต่อได้ที่ ครูนูรีย๊ะ ยีหรัน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ตำบลเทพา สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ชั้น 2 อาคารกองการศึกษา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150
โทรศัพท์ 081-0960153 , 089-6556221 , 087-2901029 E-mail : nongnu_17@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05