[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

ผู้บริหาร


นางวรรญา  ทิพย์ดนตรี
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา





นายคณาธิป บุญญารัตน์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา


ข้าราชการ

           
    นางสมจิต คาระวี
ศึกษานิเทศก์
  นายธิติวัฒน์ แก้วคง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
 

 

ลูกจ้างประจำ
                 
     
 
นายเสถียร ทวีรัตน์
 
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔
 
 
นายสุเทพ จินดาวรรณ์
 
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓
 
นายอโนทัย นวลละออ
 
พนักงานขับรถยนต์
 
ระดับ ส ๑- ๓/หัวหน้า
  นายโกบ ยามาเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
ระดับ ส ๑
           
         
นายสุเชษ มากชูชิต
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๑
 
 นายขิ้ม กันตาโพธิ์
พนักงานบริการ ระดับ บ ๑
     
 
               

พนักงานราชการ

       
 
นางจตุพร สุวรรณลอยล่อง
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
นางดวงเนตร จิตตพิทักษ์
 
นักจัดการงานทั่วไป
 
 
นางสาวนิติกานต์ มณีโชติ
 
นักจัดการงานทั่วไป
 
 
 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
             
             
 นายธรรมรัตน์ ชุมคง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   นางสาววราภรณ์ ขุนกาญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
   นางสาวกาญจนา จุลนวล
นักวิชาการเงินและบัญชี
   นางโอทนี เกียรติทวี
นักวิชาการศึกษา
             
             
นางสาวอภิญญา แก้วโสธร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   นายวีระยุทธ วัฒนะชัย
นักวิชาการพัสดุ
     
 


ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ



นางณิชารีย์ แก้วทอง
พนักงานบริการ

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 57-10-27


เข้าชม : 41604
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05