[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

ผู้บริหาร
 


นางเกษร ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

นางบุปผาชาติ เรืองกูล
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา


ข้าราชการ

             
       นางพัชรมัย  แก้วบรรจง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
     
 
               

ลูกจ้างประจำ

             
นายสุเทพ จินดาวรรณ์
 
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส. 4
 

นายอโนทัย นวลละออ
 
พนักงานขับรถยนต์
ระดับ​ หัวหน้าหมวดรถยนต์
 
 นายสุรเชษ มากชูชิต
 
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส. 4
 
 นายชำนาญ จุทอง
 
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส. 3 
 
               

พนักงานราชการ

       
 
นางจตุพร สุวรรณลอยล่อง
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
นางดวงเนตร จิตตพิทักษ์
 
นักจัดการงานทั่วไป
 
 
นางสาวนิติกานต์ มณีโชติ
 
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาวพลอยภาวัน จันทโฆษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
             
             
 นายธรรมรัตน์ ชุมคง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
   นางสาววราภรณ์ ขุนกาญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
   นางสาวกาญจนา จุลนวล
นักวิชาการเงินและบัญชี
   นางโอทนี เกียรติทวี
นักวิชาการศึกษา
             
             
นางสาวอภิญญา แก้วโสธร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   นายวีระยุทธ วัฒนะชัย
นักวิชาการพัสดุ
  นางสาวพิมพ์พร เตโช
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  นางสาวสุธาทิพ เชื้อมงคล
นักวิชาการพัสดุ
           
             
นางสาวสุภัชญา แก้วมุสิก
นักวิชาการศึกษา
   นางอารยา โกฏกุล
นักวิชาการศึกษา
 

 

 


ลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 
           
 
 
 
 
 นายโกบ ยามาเจริญ
พนักงานขับรถยนต์ 
 
นายวัฒพงศ์ ศิริสวัสดิ์
พนักงานขับรถโมบาย
นายสุธน​ พงค์เจริญ​
พนักงานขับรถยนต์
 
นางณิชารีย์ แก้วทอง 
นักวิชาการศึกษา 
           
           
  นางสาวสิรีธร กรดมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
  นางจิตติมา ธรรมสุรินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางปุณยนุช เพ็ชรโนนัก
วิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวโสมประภา​ ทวีรัตน์
นักวิเคราะห์​นโยบาย​และแผน  
           
  นางสาวนันทวัน คำเรือง
นักวิชาการพัสดุ
  นางสาวเบญญาภา บุญช่วย
นักวิชาการศึกษา
นายอัฆเดช ครุวรรณพัฒน์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวไพศาล ป้อมใหญ่
พนักงานบริการ
           
  นายสหโชค ไชยชาญยุทธ
พนักงานบริการ
  นายแสงอาทิตย์ หวังเจริญ
ยามรักษาความปลอดภัย
นายนเคนทร์ กองผล
ยามรักษาความปลอดภัย 
 

ปรับปรุง 64-02-11


เข้าชม : 46258
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05