[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

ผู้บริหาร


นายธนกร เกื้อกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา


นางนัยนา จำเนียร
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา


ข้าราชการ

             
        นายธิติวัฒน์ แก้วคง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
 

 

ลูกจ้างประจำ
                 
       
 
 
 
 
นายสุเทพ จินดาวรรณ์
 
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓
 
นายอโนทัย นวลละออ
 
พนักงานขับรถยนต์
 
ระดับ ส ๑- ๓/หัวหน้า
  นายโกบ ยามาเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
ระดับ ส ๑
           
         
นายสุเชษ มากชูชิต
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๑
 
 
     
 
               

พนักงานราชการ

       
 
นางจตุพร สุวรรณลอยล่อง
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
นางดวงเนตร จิตตพิทักษ์
 
นักจัดการงานทั่วไป
 
 
นางสาวนิติกานต์ มณีโชติ
 
นักจัดการงานทั่วไป
 
 
 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
             
             
 นายธรรมรัตน์ ชุมคง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   นางสาวชุติกาญจน์ ขุนกาญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
   นางสาวกาญจนา จุลนวล
นักวิชาการเงินและบัญชี
   นางโอทนี เกียรติทวี
นักวิชาการศึกษา
             
             
นางสาวอภิญญา แก้วโสธร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   นายวีระยุทธ วัฒนะชัย
นักวิชาการพัสดุ
     
 


ลูกจ้างจ้างเหมาบริการนางณิชารีย์ แก้วทอง
พนักงานบริการ

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 57-10-27


เข้าชม : 44114
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05