[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามการประเมินคัดเลือก ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.256723 พฤษภาคม 2567 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา 
มอบหมายให้นางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา 

เข้าร่วมติดตามการประเมินคัดเลือก ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ของกลุ่มโซนชายแดนใต้ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเทพาเข้าชม : 135


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ให้การต้อนรับ นายเอกราช ชวีวัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 14 / มิ.ย. / 2567
      ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13 / มิ.ย. / 2567
      ร่วมประชุมคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมทราบเรื่องสถานการณ์เด็กนอกระบบการศึกษา 10 / มิ.ย. / 2567
      ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10 / มิ.ย. / 2567
      ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) 6 / มิ.ย. / 2567