[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา \"พาน้องกลับมาเรียน\"

อังคาร ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.256618 กันยายน 2566 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา 
มอบหมายให้นางสาวเบญญาภา บุญช่วย นักวิชาการศึกษา 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน" 

เพื่อติดตามและหาแนวทงในการช่วยเหลือผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา
และนักเรียนออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาเข้าชม : 738


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมตรวจรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 23 / พ.ย. / 2566
      ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา 21 / พ.ย. / 2566
      ส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์ที่ทำจากผ้าไทย ในการสนับสนุนงานกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 21 / พ.ย. / 2566
      ต้อนรับและให้ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก และจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 20 / พ.ย. / 2566
      ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2566 20 / พ.ย. / 2566


 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
เลขที่ 46 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/sknfe
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05