[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)

ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256426 พฤศจิกายน 2564  นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
มอบหมายให้นางสาวพลอยภาวัน จันทโฆษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2564 

ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าชม : 774


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี 14 / ม.ค. / 2565
      ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ 13 / ม.ค. / 2565
      าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา 13 / ม.ค. / 2565
      สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ขอขอบคุณ 13 / ม.ค. / 2565
      โครงการประชุมให้ความรู้ในการจัดทำ เครื่องมือวัดผลทางการศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 13 / ม.ค. / 2565


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/sknfe
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05