[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

15 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินการขับเคลื่นการสร้างการรับรู้และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีระดับจังหวัด
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา
4 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรักการอ่านและมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ กศน. ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2561 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เจ้าฟ้านักอ่าน)
8 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ประชุมตัวแทนศูนย์สอบ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
23 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมติดตามการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน จังหวัดสงขลา
ตามที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน จังหวัดสงขลา
17 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน จังหวัดสงขลา
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชน จังหวัดสงขลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนด
15 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอหาดใหญ่
พร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร กศน.อำเภอหาดใหญ่
2 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
นายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา นางนัยนา จำเนียร รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงาน กศน.สงขลา
27 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
14 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รำลึกพระมหากรุณาฯ สงขลาน้อมอาลัย ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 20.00 น.
14 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ขอน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัยด้วยความจงรักภักดี พระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นหาที่สุดมิได้ จะประทับตราตรึงในดวงใจปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรไทยไปตราบนานเท่านาน
2 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสต้างสมรรถนะครู กศน.อำเภอชายแดนใต้
ในระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
17 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย สงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์
16 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดการเงินดี...ชีวีเป็นสุข
นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคใต้ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จัดโครงการให้ความรู้ทางการเงิน
8 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร กศน.อำเภอสัญจร ครั้งที่ 8/2559
ณ ห้องประชุมค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
29 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิทรรศการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ในงานมหกรรมวิชาการ กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559
นิทรรศการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ในงานมหกรรมวิชาการ กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559
27 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมค่ายลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.สงขลา เยี่ยมค่ายลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ ณ จังหวัดยะลา
22 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สํานักงาน ศึกษาธิการ ภาค 8 จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามผลสัมฤทธิ์ฯ
การยกระดับคุณภาพ การศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559)
14 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประสานแผนและตรวจราชการ กรณีปกติ งวดที่ 2
และแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วีรกุล อรัณยะนาค)
12 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร กศน.อำเภอสัญจร ครั้งที่ 7/2559
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศุนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05