[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

14 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดอบรมให้กับสถานศึกษาในสังกัด
ที่จะเข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้​ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ​จพอเพียง ​(ศรร.) ระยะที่​ 2
13 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
13 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน ของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด
ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting
10 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3
9 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
9 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2564
ประจำปี 2564 (International Literacy Day 2021)
8 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
รายนายวัชรพงศ์พันธุ์ อุปนันท์ ณ กศน.อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
7 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
เพื่อกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร
7 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และชี้แจงแบฃนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสรุปผลการนิเทศ ไตรมาส 3-4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน. ในเขตภาคใต้
6 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุม Online ผู้บริหาร กศน.จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงาน กศน. ในระดับภูมิภาค
6 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
2 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมการประชุมการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Line Meeting
เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
1 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมนิเทศออนไลน์ กศน.จังหวัดสงขลา
และการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564
1 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษา
เพื่อการสื่อสาร ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วย ZOOM Meeting
1 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของห้องสมุดประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4
และวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมตามอัธยาศัยของห้องสมุดประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
31 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการรครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
27 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสด การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์
ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 –17.00 น
27 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2564
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วย Google Meet
27 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th/sknfe
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05