[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา จัดประชุมจัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา มาตราฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ,จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

อังคาร ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา
พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอสะเดา จัดประชุมจัดทำแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตราฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ,จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

เข้าชม : 487


ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอสะเดา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอสะเดาเป็นประธาน ในวันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมผาดำชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอสะเดาอำเภอสะเดา ตำบลสะเดา จังหวัดสงขลา 7 / เม.ย. / 2564
      กศน.อำเภอสะเดา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเดา กศน.อำเภอสะเดา และ กศน.ตำบลทุกตำบล 7 / เม.ย. / 2564
      กศน.อำเภอสะเดา จัดประชุมประจำสัปดาห์แจ้งเรื่องเพื่อทราบและติดตามงาน วางแผนการดำเนินงานไตรมาส ๓ - ๔ เพื่อปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดต่อไป 5 / เม.ย. / 2564
      กศน.อำเภอสะเดา จัดทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กศน.อำเภอสะเดาตระหนักถึงความปลอดภัยของครู กศน.อำเภอสะเดา และนักศึกษา โดยมีการป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อโควิด ๑๙ 5 / เม.ย. / 2564
      กศน.อำเภอสะเดา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 2 / เม.ย. / 2564


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05