[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ ร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้ชายแดน)
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ ร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้ชายแดน) โดยมีท่านพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในฐานะหัวหน้าผู้แทนรัฐบาลส่วนหน้าเพื่อแก้ไขปัญหา 3
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
นางศิริรัตน์ ศรีวิริยะจันทร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นางศิริรัตน์ ศรีวิริยะจันทร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ องค์กรกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัง
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่พร้อมคณะกรรมการประเมินบ้านหนังสือชุมชน ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบระดับอำเภอ
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่พร้อมคณะกรรมการประเมินบ้านหนังสือชุมชน ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบระดับอำเภอ ณ บ้านหนังสือชุมชนระดับตำบลทั้ง 13 ตำบลในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
คณะครู นักศึกษา และเครือข่าย กศน.ตำบลควนลังร่วมสมทบทุนและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คณะครู นักศึกษา และเครือข่าย กศน.ตำบลควนลังร่วมสมทบทุนและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 กศน.ตำบลฉลุงร่วมบริจาคน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร และที่อื่นๆ จำนวน 80 โหล
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 กศน.ตำบลฉลุงร่วมบริจาคน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร และที่อื่นๆ จำนวน 80 โหล
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นางสาวนภัทร สุขราษฎร์กนก หัวหน้า กศน.ตำบลฉลุง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นางสาวนภัทร สุขราษฎร์กนก หัวหน้า กศน.ตำบลฉลุง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน กิจกรรม : จัดเวทีประชาคมตั้งปณิธานและสัญญาประชาคม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวจักร-ทุ่งร
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้บริหาร กศน.อำเภอระโนด และคณะบุคลากร กศน.อำเภอระโนด ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้บริหาร กศน.อำเภอระโนด และคณะบุคลากร กศน.อำเภอระโนด ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 / 2560
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 / 2560
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมวางพวงหรีด แสดงความเสียใจ ไว้อาลัย แก่ นางสาวธัญลักษณ์ ปานก้ง นักศึกษา กศน.อำเภอระโนด
ร่วมวางพวงหรีด แสดงความเสียใจ ไว้อาลัย แก่ นางสาวธัญลักษณ์ ปานก้ง นักศึกษา กศน.อำเภอระโนด
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นางลักษมณ ไทยรัตน์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ซึ่งประสบอุทกภัยน้ำท่วม
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นางลักษมณ ไทยรัตน์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ซึ่งประสบอุทกภัยน้ำท่วม
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้บริหาร กศน.อำเภอระโนด และคณะบุคลากร กศน.อำเภอระโนด ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้บริหาร กศน.อำเภอระโนด และคณะบุคลากร กศน.อำเภอระโนด ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอระโนด
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่สำรวจและรายงานความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ กศน.ตำบลคลองแดน
ลงพื้นที่สำรวจและรายงานความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ กศน.ตำบลคลองแดน
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่สำรวจและรายงานความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ กศน.ตำบลวัดสน
ลงพื้นที่สำรวจและรายงานความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ กศน.ตำบลวัดสน
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่สำรวจและรายงานความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ กศน.ตำบลท่าบอน
ลงพื้นที่สำรวจและรายงานความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ กศน.ตำบลท่าบอน
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่สำรวจและรายงานความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ กศน.ตำบลบ้านใหม่
ลงพื้นที่สำรวจและรายงานความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ กศน.ตำบลบ้านใหม่
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่สำรวจและรายงานความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ กศน.ตำบลบ้านขาว
ลงพื้นที่สำรวจและรายงานความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ กศน.ตำบลบ้านขาว
8 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ลงพื้นที่สำรวจและรายงานความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ กศน.ตำบลพังยาง
ลงพื้นที่สำรวจและรายงานความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ กศน.ตำบลพังยาง
6 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่และบุคลากรกศน.อำเภอหาดใหญ่ ร่วมบริจาคเงินและบรรจุอาหารกล่องเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่และบุคลากรกศน.อำเภอหาดใหญ่ ร่วมบริจาคเงินและบรรจุอาหารกล่องจำนวน 200 กล่อง น้ำขวดจำนวน 60 โหล เพื่อไปช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้ปกครองโรงเรียนวัดท่าหยี อำเภอควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่ สพป.เขต 2
6 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
วันที่ 3 ธันวาคม 2560 นางสาวสุรภา สกุลชินเจริญ ครู กศน.ตำบลคูเต่า ร่วมกับพัฒนากรอำเภอหาดใหญ่ ร่วมโครงการส่งเสริมแลัพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน
วันที่ 3 ธันวาคม 2560 นางสาวสุรภา สกุลชินเจริญ ครู กศน.ตำบลคูเต่า ร่วมกับพัฒนากรอำเภอหาดใหญ่ ร่วมโครงการส่งเสริมแลัพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน กิจกรรม : จัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ ณ ศา
6 / ธ.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 นางสาวสุรภา สกุลชินเจริญ ครู กศน.ตำบลคูเต่า ร่วมกับพัฒนากรอำเภอหาดใหญ่ ร่วมโครงการส่งเสริมแลัพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 นางสาวสุรภา สกุลชินเจริญ ครู กศน.ตำบลคูเต่า ร่วมกับพัฒนากรอำเภอหาดใหญ่ ร่วมโครงการส่งเสริมแลัพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน กิจกรรม : จัดเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและความต้องการ ณ กศ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/329 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05