[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

14 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงาน “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงาน “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
14 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
14 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สำหรับ ครูผู้สอน “ผู้ไม่รู้หนังสือ” สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ สำหรับ ครูผู้สอน “ผู้ไม่รู้หนังสือ” สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
14 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมประชุมการประสานแผนการขับเคลื่อนงานวิชาการ ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เข้าร่วมประชุมการประสานแผนการขับเคลื่อนงานวิชาการ ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมจัดกิจกรรม 5ส. ในสถานศึกษาและบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่อยู่ในวาระที่ 1 สงขลาเมืองสะอาด
ร่วมจัดกิจกรรม 5ส. ในสถานศึกษาและบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่อยู่ในวาระที่ 1 สงขลาเมืองสะอาด
14 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
14 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
การประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
การประชุมประจำสัปดาห์บุคลากร กศน.อำเภอระโนด ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
7 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่คนไทยได้สูญเสียพ่อของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ นำบุคลากร ร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่คนไทยได้สูญเสียพ่อของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัต
7 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
พิธีทำบุญตักบาตร ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ นำบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
7 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นายสญชัย กาญจนเพ็ญ ครูอาสา กศน.อำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ และคณะกรรมการรักษาความมั่
7 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
4 ตุลาคม 2561 นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อ.หาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานกศน.จังหวัดสงขลา
7 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561
เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ ครั้งที่ 12/2561 ประจำเดือนธันวาคม 2561
7 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้พลพิษ
เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้พลพิษ
7 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนารถบพิตร
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนารถบพิตร
7 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนารถบพิตร
เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนารถบพิตร
4 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย จัดบอร์ดนิทรรศการ
ร่วมจัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย จัดบอร์ดนิทรรศการ
4 / ธ.ค. / 2561 : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
4 / ธ.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมการปรับรูปแบบหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของสำนักงาน กศน. ครั้งที่ 1/2561
เข้าร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมการปรับรูปแบบหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของสำนักงาน กศน. ครั้งที่ 1/2561
28 / พ.ย. / 2561 : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายชาตรี ณ ถลาง เนื่องในการเข้ารับตำแหน่ง นายอำเภอระโนด
เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายชาตรี ณ ถลาง เนื่องในการเข้ารับตำแหน่ง นายอำเภอระโนด
28 / พ.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
บรรยายวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 โครงการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นหัวข้อการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning MOOC
บรรยายวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 โครงการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในประเด็นหัวข้อการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning MOOC

กำลังแสดงหน้าที่ 1/371 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05