[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

13 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลคอหงส์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยรถมินิโมบายเคลื่อนที่ให้บริการกับนักเรียนโรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบทอุปถัมภ์)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ กศน.ตำบลคอหงส์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยรถมินิโมบายเคลื่อนที่ให้บริการกับนักเรียนโรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบทอุปถัมภ์) ตำบลคอหงส์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีอาจารย์ส
12 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมต้อนรับคณะทำงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในการทำสกู๊ปข่าวเรื่อง ศส.ปชต.ที่ประสบความสำเร็จ มีจุดเด่น และมีบทบาทในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สิทธิและหน้าที่ประชาธิปไตย
ร่วมต้อนรับคณะทำงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในการทำสกู๊ปข่าวเรื่อง ศส.ปชต.ที่ประสบความสำเร็จ มีจุดเด่น และมีบทบาทในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สิทธิและหน้าที่ประชาธิปไตย
12 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
กิจกรรมการพบกลุ่มการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กศน.ตำบลพังยาง
กิจกรรมการพบกลุ่มการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กศน.ตำบลพังยาง
12 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
กิจกรรมการพบกลุ่มสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
กิจกรรมการพบกลุ่มสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
11 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
โครงการ ค่ายเสริมสร้างความรู้เพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้บุคลากรจัดโครงการ ค่ายเสริมสร้างความรู้เพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฏาคม 2561 ณ ฐานทัพเรือ จังหวัดสงขลา
11 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ และบุคลากร ร่วมบันทึกเทปถวยพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ และบุคลากร ร่วมบันทึกเทปถวยพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
9 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับพนักงานแจงนับ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสำรวจความเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับพนักงานแจงนับ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
9 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมลงเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำสบู่และการทำขนมโดนัทจิ๋ว ใน“โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร”
ร่วมลงเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำสบู่และการทำขนมโดนัทจิ๋ว ใน“โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร”
9 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
กิจกรรมการเรียนการสอน พบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลแดนสงวน ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการเรียนการสอน พบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลแดนสงวน ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561
9 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
กิจกรรมการเรียนการสอน พบกลุ่ม นักศึกษาผู้พิการ ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการเรียนการสอน พบกลุ่ม นักศึกษาผู้พิการ ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561
9 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชากิจกรรมกลุ่มสนใจ
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชากิจกรรมกลุ่มสนใจ
9 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ครูผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมสอนเสริม วิชาภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
วันที่ 8 กรกฏาคม 2561 นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครูผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมสอนเสริม วิชาภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน ในภาคเรียนที่1/2561
9 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ข้าราชการครู นิเทศศรช.ต.ทุ่งตำเสา ศรช.ต.คลองแห ศรช.ต.หาดใหญ่ และศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่
วันที่ 8 กรกฏาคม 2561 นายคณิน ทอองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ข้าราชการครู นิเทศศรช.ต.ทุ่งตำเสา ศรช.ต.คลองแห ศรช.ต.หาดใหญ่ และศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมโครงการอาชีพต่างๆ
9 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้พิการ
วันที่ 8 กรกฏาคม 2561 นายคณิน ทองเอียด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้พิการ ประจำภาคเรียนที่1/2561
5 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ
5 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
นิเทศจัดกิจกรรมทักษะชีวิตเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
นิเทศจัดกิจกรรมทักษะชีวิตเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
5 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมเป็นวิทยากร“โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร
ร่วมเป็นวิทยากร“โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรรายย่อย หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร
5 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
กิจกรรมการเรียนการสอน พบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลท่าบอน ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการเรียนการสอน พบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลท่าบอน ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561
5 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
กิจกรรมการเรียนการสอน พบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลพังยาง ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการเรียนการสอน พบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลพังยาง ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561
4 / ก.ค. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
การประชุมคณะบริหาร กศน.อำเภอได้รับทราบถึงความเป็นมาและความคืบหน้าของการดำเนินการพร้อมทั้งการสาธิตการใช้ระบบการเรียนการสอนในแบบ E-Learning MOOC
การประชุมคณะบริหาร กศน.อำเภอได้รับทราบถึงความเป็นมาและความคืบหน้าของการดำเนินการพร้อมทั้งการสาธิตการใช้ระบบการเรียนการสอนในแบบ E-Learning MOOC

กำลังแสดงหน้าที่ 1/364 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05