[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

21 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
การลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick off) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
การลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (Kick off) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
21 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ครูกศน.ตำบลร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประชุมครั้งที่ 1
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ครูกศน.ตำบลร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประชุมครั้งที่ 1 สอบถามชีวิตความเป็นอยู่/การประกอบอาชีพ ดังนี้
21 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลคลองแหจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต \"การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ\"
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ กศน.ตำบลคลองแหจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต \"การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ\" ณ ต.คลอแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
21 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กิจกรรม \"อ่านสร้างสุขให้น้องในโรงพยาบาล\"
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุพิทย์ ลอยแก้ว และ นางสาวหร่อมะ บิลนุ้ย จัดกิจกรรม \"อ่านสร้างสุขให้น้องในโรงพยาบาล\" เล่านิทานบิ๊กบุ๊ค พระอาทิตย์ไปเที่ยว,กระต่ายขี้ลืมกับหมีขี้งอน,ระบายสีหุ่นนิ้วมือ ของรางวัลพัดไทยไลออนแอร์ ณ โรงพยาบาลหาดให
21 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลควนลังจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2561 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ กศน.ตำบลควนลังจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer ณ กศน.ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมาย 26 คน
21 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตร 5 ชม.
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.ตำบลคลองแห จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตร 5 ชม. และมอบวุฒิหลักการดูแลผู้อายุ หลักสูตร 70 ชม. ปีงบประมาณ 2560 โดยอาจารย์ศิริรัตน์ ศรีวิริยะจันทร์ ณ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
21 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลฉลุงร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติโครงการตรวจเยี่ยมท่านผู้ตรวจการกระทรวงแรงงาน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.ตำบลฉลุงร่วมต้อนรับและเป็นเกียรติโครงการตรวจเยี่ยมท่านผู้ตรวจการกระทรวงแรงงาน โครงการการเลี้ยงผึ้งและการทำสบู่ ณ หมู่ที่3 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
20 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อำเภอหาดใหญ่จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีนายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิด และมีวิทยากรจาก กอ.รมน.จังหวัดสงขลา มาอบร
20 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลพะตงจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ กศน.ตำบลพะตงจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer โดยมีนางสุมลรัตน์ บุญสว่าง ครูอาสาสมัครฯ นิเทศผลการจัดกิจกรรม ณ กศน.ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมาย 15 ค
20 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลหาดใหญ่จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.ตำบลหาดใหญ่จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer โดยมี อ.ธีรนุช อ.ชุติมาและอ.หร่อมะ มานิเทศและตรวจเยี่ยมการจัดโครงการ ณ กศน.ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
20 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลฉลุงจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ กศน.ตำบลฉลุงจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer ณ กศน.ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
20 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลน้ำน้อยจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart famer
ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2561 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ คณะครูกศน.ตำบลน้ำน้อยจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart famer โดยมีนายสญชัย กาญจนเพ็ญ ครูอาสาสมัครฯ นิเทศผลการจัดโครงการ ณ กศน.ตำบลน้ำน้อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน
20 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลคอหงส์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวณัฐฐิรา ถาวรกาญจน์วริศ ครู กศน.ตำบลคอหงส์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองหวะ หมู่ที่5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
20 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ร่วมประชุมวางแผนการการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลควนลัง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางจิรฐา เสนแก้วปรมัท ครู กศน.ตำบลควนลั พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาลตำบลคูเต่า พัฒนากร เกษตร และคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมประชุมวางแผนการการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเ
20 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ร่วมประชุมวางแผนการการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลคูเต่า
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวสุรภา ชินสกุลเจริญ ครู กศน.ตำบลคูเต่า พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาลตำบลคูเต่า พัฒนากร เกษตร และคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมประชุมวางแผนการการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒ
20 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลคอหงส์ เปิดกลุ่มอาชีพต่อยอด การถักผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.ตำบลคอหงส์ เปิดกลุ่มอาชีพต่อยอด การถักผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านในไร่ ม.8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
20 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ร่วมการประชุมปฏิบัติการ ตรวจกระดาษคำตอบ แบบปรนัยและแบบอัตนัย การประเมินเทียบระดับการศึกษา
วันที่ 20 -23 กุมภาพันธ์ 2561 นายธนากร เกื้อกูล ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางประไพ ณ รังษี ร่วมการประชุมปฏิบัติการ ตรวจกระดาษคำตอบ แบบปรนัยและแบบอัตนัย การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ( ภาคทฤษฏี ) ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้อ
20 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เล่านิทาน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ นายสุพิทย์ ลอยแก้ว บรรณารักษ์และ ครูสอนเด็กเร่ร่อน ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เล่านิทาน ณ สำนักงานกศน.จังหวัดสงขลา
20 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
บุคลากร กศน,อำเภอหาดใหญ่เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากร กศน,อำเภอหาดใหญ่เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสงขลา แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ
20 / ก.พ. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลคูเต่า จัดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักผสมผสาน
ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้ กศน.ตำบลคูเต่า จัดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักผสมผสาน กลุ่มเป็าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 28 คน ณ กศน.ตำบลคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/347 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05