[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

24 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการชวนกันไปวัดในวันพระ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการชวนกันไปวัดในวันพระ
24 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ ๑ ภาคใต้
ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั้งที่ ๑ ภาคใต้
20 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอควนเนียง
นายศิริพงค์ บัวแดง ผอ.กศน.อำเภอควนเนียง พร้อมด้วย ครูกศน.ตำบล ทั้ง 4 ตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมทีบขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด
นายศิริพงค์ บัวแดง ผอ.กศน.อำเภอควนเนียง พร้อมด้วย ครูกศน.ตำบล ทั้ง 4 ตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมทีบขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด
19 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอควนเนียง
นายศิริพงค์ บัวแดง ผอ.กศน.อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นายนิคม ศรีวะปะ ครูอาสาสมัคร เข้าร่วมการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ และตรวจสอบ GPA/PR ภาคเรียนที่ 2/2560
นายศิริพงค์ บัวแดง ผอ.กศน.อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นายนิคม ศรีวะปะ ครูอาสาสมัคร เข้าร่วมการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ และตรวจสอบ GPA/PR ภาคเรียนที่ 2/2560
18 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา(แบบไต่ระดับ) ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 16 เมษายน 2561 กศน.อำเภอหาดใหญ่จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา(แบบไต่ระดับ) ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยนางประไพ ณ รังษี ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา
18 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้พิการ โรงเรียนกุลจินต์ที่ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์สูงสุด
วันที่ 11 เมษายน 2561 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ตัวแทนครูผู้สอนคนพิการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้พิการ โรงเรียนกุลจินต์ที่ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์สูงสุด ระดับชั้นประถม
18 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ร่วมสบทบทุนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดท่าข้าม
วันที่ 11 เมษายน 2561 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมสบทบทุนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดท่าข้าม และมอบของบริจาคให้แก่ผู้พิการ ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
18 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
พิธีรดน้ำผู้สูงอายุ
วันที่ 10 เมษายน 2561 กศน.ตำบลฉลุงร่วมพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ณ หมู่ที่ 3 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 11 เมษายน 2561 กศน.ตำบลควนลังร่วมงานสงกรานต์กับเทศบาลเมืองควนลัง ณ วัดควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 12 เมษายน 2561 กศน.ตำบลคูเต่า ร่
18 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ร่วมประชุมสัญจรตำบลคูเต่า ประจำเดือนเมษายน 2561
วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.นางสาวสุรภา ชินสกุลเจริญ ครู กศน.ตำบล ร่วมประชุมสัญจรตำบลคูเต่า ประจำเดือนเมษายน 2561 ณ กศน.ตำบลคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
18 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
วันที่ 1-18 เมษายน 2561 ครู กศน.ตำบลทุกตำบลของอำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 3
วันที่ 1-18 เมษายน 2561 ครู กศน.ตำบลทุกตำบลของอำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 3 และมีอาจารย์ธีรนุช รุจิเลข ติดตามผลการดำเนินงานไทยนิยมยั่งยืน ชุมชนมุสลิม ณ บริเวณพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
18 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ร่วมประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมงาน กศน.ไตรมาสที่ 1 - 2
วันที่ 8 เมษายน 2561 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายให้บุคลากร ร่วมประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมงาน กศน.ไตรมาสที่ 1 - 2 และมอบแนวทางการจัดกิจกรรมงาน กศน.ไตรมาสที่ 3 - 4 พร้อมร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
18 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยนำรถมินิโมบายเคลื่อนที่
วันที่ 8 เมษายน 2561 กศน.ตำบลคลองอู่ตะเภาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยนำรถมินิโมบายเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
11 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2561
ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2561
11 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 – 2 และขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 – 4
เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 – 2 และขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 – 4
11 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
เข้าร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ เพื่อขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
เข้าร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ เพื่อขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
11 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 ในวันที่ 9 เมษายน 2561
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 ในวันที่ 9 เมษายน 2561
11 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ดำเนินการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2561
ดำเนินการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2561
9 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอควนเนียง
นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนเนียง พร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอควนเนียง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันรักการอ่านและมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ กศน. สงขลา ประจำปี 2561
นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนเนียง พร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอควนเนียง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันรักการอ่านและมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ กศน. สงขลา ประจำปี 2561
7 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
กศน.อำเภอหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 1-30 เมษายน 2561 กศน.อำเภอหาดใหญ่ กศน.ตำบล และศรช.กศน.อำเภอหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
7 / เม.ย. / 2561 : ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 4 /2561
วันที่ 3 เมษายน 2561 นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.หาดใหญ่มอบหมายให้นายสญชัย กาญจนเพ็ญ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 4 /2561 เรื่อง การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/355 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05