[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

23 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอควนเนียง
กศน.อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
22 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร
วันที่ ๑๘ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ กศน.อำเภอสะเดา โดย ผอ.บุปผาชาติ เรืองกูล มอบหมายให้ นางสาวสุกัลยา ซิวอินเห้ง และนางสาวปัทมา เหล๊าะโต๊ะหมัน ครูผู้สอนคนพิการอำเภอสะเดา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษามือไทยขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร ณ ห้องประชุมโรงแรมบ
22 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการผู้ดำเนินงานจัด กศน. กลุ่มเป้าหมายเด็กเร่ร่อน
วันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ กศน.อำเภอสะเดา โดย ผอ.บุปผาชาติ เรืองกูล มอบหมายให้ นางสาวนันทิชา ยอดสุวรรณ์ และนางสาวจุฑาภรณ์ พูลเกิด ครูผู้สอนเด็กเร่ร่อนอำเภอสะเดา เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการผู้ดำเนินงานจัด กศน. กลุ่มเป้าหมายเด็กเร่ร่อน ณ วังยาว รีสอร์ท
22 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา เข้าร่วมอบรมวัยรุ่นวัยใสห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ กศน.อำเภอสะเดา โดย ผอ.บุปผาชาติ เรืองกูล มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ช่วยนุกูล ครู กศน.ตำบลทุ่งหมอ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมวัยรุ่นวัยใสห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรำ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดส
22 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา เยี่ยมนายไชยณรงค์ กาญจนแก้ว กรรมการสถานศึกษา
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กศน.อำเภอสะเดา โดย ผอ.บุปผาชาติ เรืองกูล มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอสะเดา ลงพื้นที่เยี่ยมนายไชยณรงค์ กาญจนแก้ว กรรมการสถานศึกษา เนื่องจากป่วย ณ บ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๑ ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
22 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กศน.อำเภอสะเดา โดย ผอ.บุปผาชาติ เรืองกูล มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอสะเดา นางสาวณัฐทินีย์ ศรประสิทธิ์ ครู พร้อม ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ หมู่ที่ ๓ วัดสำนักหว้่า ตำบล
21 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอควนเนียง
กศน.ตำบลห้วยลึก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัสยิดบ้านบ่า หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนีย
กศน.ตำบลห้วยลึก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัสยิดบ้านบ่า หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนีย
21 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอควนเนียง
กศน.ตำบลห้วยลึก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัสยิดบ้านบ่า หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง
กศน.ตำบลห้วยลึก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัสยิดบ้านบ่า หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง
20 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอสะเดา
กศน.อำเภอสะเดา ดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ กศน.อำเภอสะเดา โดย ผอ.บุปผาชาติ เรืองกูล พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมสอบ ดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
19 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
19 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมจัดรายการวิทยุสาธารณะ โหนด นา เล คลื่น 105.5 แม็คเกอร์เฮิร์ท รายการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ กศน. วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 -15.00 น.
ร่วมจัดรายการวิทยุสาธารณะ โหนด นา เล คลื่น 105.5 แม็คเกอร์เฮิร์ท รายการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ กศน. วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 -15.00 น.
19 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
กิจกรรมการติดตามการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560
กิจกรรมการติดตามการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560
19 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพย์กรเพาะปูม้า ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560
การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพย์กรเพาะปูม้า ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560
19 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดพร้าว ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดพร้าว ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
19 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพย์กรเพาะปูม้า ในวันที่ 14 สิงหาคม 2560
การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพย์กรเพาะปูม้า ในวันที่ 14 สิงหาคม 2560
19 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
19 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
19 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
กิจกรรมการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศน.ตำบลพังยาง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
กิจกรรมการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศน.ตำบลพังยาง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
19 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
กิจกรรมการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศน.ตำบลท่าบอน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
กิจกรรมการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศน.ตำบลท่าบอน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560
19 / ส.ค. / 2560 : ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด
ร่วมการประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ กศน.อำเภอระโนด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ร่วมการประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ กศน.อำเภอระโนด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560

กำลังแสดงหน้าที่ 1/322 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
เลขที่ 2 ถนนรามวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
   โทร  0-7431-1046, 0-7431-2822, 0-7431-2596 โทรสาร 0-7432-3713
songkhla@nfe.go.th http://sk.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05