[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ปรัชญา

ให้โอกาสทางการศึกษา

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

กศน.ตำบลป่าขาด

จัดการศึกษาตลอดชีวิต

เพื่อพัฒนางานอาชีพและ

คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดสังคมฐานความรู้อย่างยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียนเข้าชม : 587
 
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลป่าขาด (สกร.ตำบลป่าขาด)  
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
โทร 097-3546863
 
 


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05