[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< เมษายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
บทความน่ารู้
บทความน่ารู้   เข้าชม :  [565]
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [769]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [844]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [12318]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [902]
 

วันคล้าย วันสถาปนา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567
วันคล้าย วันสถาปนา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567  เข้าชม :  [55]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
คำขวัญวันเด็ก ปี 256710 / ม.ค. / 2567  เข้าชม :  [78]
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร6 / ธ.ค. / 2566  เข้าชม :  [77]
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ได้มนตรี จันวดี ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์ ครู กศน. ตำบลคลองหอยโข่ง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดการทำกระทง ประจำปี 256628 / พ.ย. / 2566  เข้าชม :  [78]
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ 6 / ต.ค. / 2566  เข้าชม :  [111]
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 25667 / ส.ค. / 2566  เข้าชม :  [126]

14 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
วันที่ 12 มีนาคม 2567 นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) ณ โรงแรมบี พี แกรนต์  เข้าชม :  [51]

14 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน&#128151;โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน รับมอบหนังสือและวารสารห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อหมุนเวียนสื่ิอสู่บ้านหนังสือ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง (บ้านหนังสือชุมชนบ้านเหนือ บ้านยูงทอง และบ้านเก่าร้าง)  เข้าชม :  [57]

14 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
วันที่ 4 มีนาคม 2567 นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางสาวรัชดาภรณ์ จิตตารมย์ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล   เข้าชม :  [58]

14 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง  เข้าชม :  [55]

2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ศกร.ตำบลคลองหอยโข่ง “การนำเสนอโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 “
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ศกร.ตำบลคลองหอยโข่ง “การนำเสนอโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 “   เข้าชม :  [57]

2 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนรัตนพลวิทยา \"รัตนพลนิทรรศ์ ตลาดนัดวิชาการ สู่บ้านพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566
เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนรัตนพลวิทยา \"รัตนพลนิทรรศ์ ตลาดนัดวิชาการ สู่บ้านพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2566  เข้าชม :  [54]

25 / ต.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
.ศูนย์รวม เศรษฐกิจพอเพียง ครบวงจรที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลพัฒนาที่ ๔
.ศูนย์รวม เศรษฐกิจพอเพียง ครบวงจรที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลพัฒนาที่ ๔   เข้าชม :  [1330]
13 / มิ.ย. / 2551 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจรที่ ‘’โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตำบลคลองหอยโข่ง’’
เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจรที่ ‘’โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตำบลคลองหอยโข่ง’’  เข้าชม :  [6579]

 
 

 
 


 


                                                                   
 

                           

                       
   

                          

   

    


 

นางสาวยุพเรศ  สุวรรณะ
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผอ.สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง


นางสาวรัชดาภรณ์  จิตตารมย์
ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง


นายมนตรี  จันวดี
ครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียน  

 

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ

สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002
วิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ระดับ ม.ต้น
วิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ระดับ ม.ปลาย
 คู่มือการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน โดย สำนักงาน กศน.
 หนังสือพลังปัญญา
 คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ (ผู้ไม่รู้หนังสือ)
 ตัวอย่าง ผลงานการวิจัยอย่างง่าย
 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ใน 3 นาที

 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง IC

 
 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหอยโข่ง
บ้านจอมหรำ หมู่ที่ 1 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 099-4073991

  facebook:กศน.ตำบลคลองหอยโข่ง
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05