[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

19 / มี.ค. / 2567 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ครู ศกร.ตำบลสะกอม เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลสะกอม
วันที่ 15: มีนาคม 2567 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผอ.กศน.อ.เทพา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อ.เทพา มอบหมายให้ น.ส.สุภิศรา บุญช่วย ครู อาสาฯ ศรช. ต.สะกอม เข้าร่วมประชุมสภา สันติสุขตำบลสะกอม ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม ตำบลสะกอม ม.3 ต.สะกอม อ.เทพา โ
6 / ม.ค. / 2566 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ครู กศน.ต.สะกอม ร่วมกิจกรรมปิ่นโตนุ่งผ้าไทย ไปวัดวันพระ (big smile)
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ครู กศน.ต.สะกอม ร่วมกิจกรรม ถือปิ่นโตนุ่งผ้าไทย ไปวัดวันพระ (big smile) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ วัดคงคาสวัสดิ์ ม.๕ ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
20 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวธนวรพรรณ ทองจันทร์ ประชุมปรึกษาหารือในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
27 กันยายน 2565 นางสาวธนวรพรรณ ทองจันทร์ ได้รับมอบหมายจาก นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ ผอ.กศน.อ.เทพา ประชุมปรึกษาหารือในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องประชุมทิพย์ดนตรี ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัสงขลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยประจำไ
20 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลสะกอม ทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางสาวสุภิศรา บุญช่วย ครู กศน.ต.สะกอม ร่วมงานบำเพ็ญศพ นายละมัย โปดำ บิดานายอัฐพล โปดำ ผช.ม.5 ต.สะกอมและบิดานายอนุสรณ์ โปดำ ขนม.รพ.สต.ท่าแมงลัก ต.สะกอม ณ วัดคงคาสวัสดิ์ ม.5 ต.สะกอม อ.เทพา
22 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.ตำบลสะกอม ร่วมโครงการดนตรี ชายเล เทพาฯ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ผอ.กศน.อ.เทพา มอบหมายให้ หน.กศน.ต.สะกอม บรรณารักษ์ และคณะครู ร่วมโครงการดนตรี ชายเล เทพา ฯ และร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สาธิตการทำขนมไทย สาธิตการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน สาธิต การประดิษฐ์ ดอกไม้จันท์ และ บริการตัดผมฟรี แก
22 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ต.สะกอม จัดกิจกรรม ทักษะชีวิต
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10 00 น. กศน.ต.สะกอม จัดโครงการ พัฒนาทักษะชีวิต วิชา การประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ ณ วัดคงคาสวัสดิ์ ม.5 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 75 คน โดยมีกลุ่มแม่บ้าน จนท.จาก อบต.สะกอม มาร่วมเรียนรู้ การประดิษฐดอกไม้จันท์
22 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะกอม นำนักศึกษากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์วิทย์ฯ จ.ตรัง
วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลสะกอม ส่ง นศ. เข้าร่วม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยพานักศึกษากศน. พร้อมคณะครูเข้าค่ายเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ตรัง
22 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หน.กศน.ต.ตำบลสะกอม นำกลุ่มสตรี อ.เทพา เข้าร่วมอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันท์พระราชทาน
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 -16.00 น. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กศน.อ.เทพา ให้เข้าร่วมฝึกอบรมวิทยากรในการถ่ายทอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ ณ ห้องประชุม ศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ค่ะ
10 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลสะกอม จัดกิจกรรมระบายสีธงชาติไทย
ันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. กศน.ตำบลสะกอม จัดกิจกรรม 100 ปีธงชาติไทย แก่เยาวชน และนักเรียน นักศึกษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมากค่ะ
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะกอม ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทางวิชาการ
วันที่ 27-28 เวลา 08.30 น. พฤษภาคม 2560 นักศึกษา กศน.กศน.ต.สะกอม อบรม โครงการ พัฒนาผู้เรียนทางวิชาการ ณ กองการศึกษา อ.เทพา
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หน.กศน.อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์
วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. หน.กศน.ต.สะกอม เข้าอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ อ.เมือง จ.สงขลา
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะกอม พัฒนาศูนย์ดิจิตัลชุมชน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. กศน.ต.สะกอม พัฒนาระบบ ict ศูนย์ ดิจิตัลตำบลสะกอม เพื่อใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล ด้านการศึกษา และธุรกิจชุมชน
14 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หน.กศน.ตำบลสะกอมและครูอาสาฯปอเนาะ ฯ ร่วมโครงการดนตรีชายเลเทพาฯ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. หน.กศน.ตำบลสะกอม ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กศน.อ.เทพา เข้าร่วมโครงการดนตรี ชายเลเทพา ฯ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และสาธิตอาชีพ การทำขนมไทย ณ ชายหาดเขาน้อย ม.8 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 81 คน ค่
14 / พ.ค. / 2560 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
หน.กศน.ต.สะกอม มอบชั้นวางและหนังสือ ในโครงการ อ่านทุกที่ ทุกเวลาฯ
วันที่ 8 พค. 2560 เวลา 12.00 น. หน.กศน.ต.สะกอม ได้รับมอบหมาย ผอ.กศน.อ.เทพา มอบหนังสือและชั้นวางหนังสือ ในโครงการ อ่านทุกที่ ทุกเวลา สงขลาเมืองนักอ่าน ณ รพ.สต. ท่าแมงลัก ม.5 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ค่ะ
14 / พ.ค. / 2560 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
หน.กศน.ตำบลสะกอม เข้าร่วมประชุมโครงการครูพระสอนศีลธรรม
วันที่ 24 เมษายน 2560 13.00 น. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กศน.อ.เทพา ให้เข้าร่วมประชุมรับฟังการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น 2 วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ค่ะ
14 / พ.ค. / 2560 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
หน.ร่วมกิจกรรมรับวุฒิการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นักศึกษา กศน.ต.สะกอม รับวุฒิการศึกษา ในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย จากนายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศมนตรีตำบลเทพา ณ กศน.อ.เทพา จ.สงขลาค่ะ
4 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หน.กศน.ตำบลสะกอม ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กศน.อ.เทพา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดคงคาสวัสดิ์ ม.5 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ค่ะ
4 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ต.สะกอม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานวันแตงโม ครั้งที่ ๙
วันที 24-25 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นส.สุภิศรา บุญช่วย พร้อมด้วยครูอาสาปอเนาะ ตำบลสะกอม ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและร่วมพิธีเปิดงาน เวลา 19.00 น.ณ สนาม อบต.สะกอม ม.1 บ้านบางพังกา ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ค่ะ
4 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หน.กศน.ต.สะกอม ปฏิบัติได้หน้าที่กรรมการคุมสอบวิชาบังคับ
วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กศน.อ.เทพา ให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการคุมสอบ นศ. วิชาบังคับ ระดับ ประถม ม.ต้น และม.ปลาย ที่ รร.เทพาค่ะ
4 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หน.กศน.ต.สะกอม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบวิชาเลือก
นที่ 11-12 มีนาคม 2560 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ คุมสอบวิชาเลือก กศ.ขั้นพื้นฐาน ณ รร.เทพา นศ. กศน.อ.เทพาค่ะ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะกอม
 ม.5  บ้านท่าแมงลัก ต.สะกอม อ.เทพา  จ.สงขลา  90110  โทรศัพท์ 0 95 579 8945

supi_sara555@hotmail.com , facebook : Kai supisara
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05