[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

19 / มี.ค. / 2567 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครู ศกร.ตำบลสะกอม ได้รับมอบหมายให้จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา ได้นิเทศตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย กับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐ คน ในโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง) (โครงการความร่วมมือการผลิตผ
20 / ต.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตำบลสะกอม ร่วมทำบุญงานศพ
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ รก.ผอ.กศน.อ.เทพา มอบหมายให้นางสาวสุภิศรา บุญช่วย ครู กศน.ต.สะกอม ร่วมงานบำเพ็ญศพ นายละมัย โปดำ บิดานายอัฐพล โปดำ และบิดานายอนุสรณ์ โปดำ จนท.รพ.สต. ท่าแมงลัก ต.สะกอม อ.เทพา
19 / ก.ค. / 2565 : ศูนย์การเรียนชุมชน
บุคคลากร กศน.อ.เทพา อบรมเชิงปฏิบัติการฯ
วันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ ผอ.กศน.อ.เทพา มอบหมายให้ บุคลากรครู กศน. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต TKP ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
22 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ต.สะกอม จัดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ
จัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิชา การปลูกพืชผักสมุนไพรในกระถาง ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กศน.ตำบลสะกอม หมู่ ๔ ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
22 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
หน.กศน.ต.สะกอม เป็นวิทยากร อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ ณ กศน.ต.ลำไพล
นที่ 3 กค. 2560 เวลา 13.00 น. หน.กศน.ต.สะกอมได้รับเชิญเป็นวิทยากร สาธิตการประดิษฐ์ไม้จันทร์ แก่ ผสอ.ต.ลำไพล กลุ่มแม่บ้าน และนักศึกษา กศน. จำนวน ๓๐ คน ณ กศน.ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา ค่ะ
22 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หน.กศน.ต.สะกอม ร่วมประชุม กม. ตำบลสะกอม
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. หน.กศน.ต.สะกอม ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กศน.อ.เทพา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และ คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. ณ รร. บ้านปากบางสะกอม ม.1 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ค่ะ
22 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หน.กศน.ตำบลสะกอม ร่วมเปิดปอซอ
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 18.30 น. หน.กศน.ต.สะกอม ร่วมเปิด ปอซอ ณ รร.บ้านพรุหลุมพี ม.4 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา
10 / มิ.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หน.กศน.ต.สะกอม ร่วมประชุมหารือการจัด โครงการวันรักษืเกาะขาม
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 หน.กศน.ตำบลสะกอม ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กศน.อ.เทพา ให้เข้าร่วม ประชุม โครงการวันรักษ์เกาะขาม ณ ห้องประชุมสภา อบต.สะกอม อ.เทพาค่ะ
7 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. หน.กศน.ต.สะกอม และ นศ. กศน.ต.สะกอม พัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ต.สะกอม หลังจากพบกลุ่ม ที่ กศน.ตำบล
6 / มิ.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หน.กศน.ต.สะกอม ร่วมประชุุมหารือฯ
วันที 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. หน.กศน.ต.สะกอม ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กศน.อ.เทพา ให้เข้าร่วมประชุม หารือผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลส
14 / พ.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
หน.กศน.ต.สะกอม เข้าร่วมประชุมเสวนา พลิก up ธุรกิจฯ
วันที่ 3 พค. 2560 เวลา 08.30 น.หน. กศน.ตำบลสกอม ได้รับมอบหมาย จาก ผอ.กศน.อ.เทพา ให้เข้าร่วมประชุมเสวนา พลิก up ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 รร.ลีการ์เดน พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
14 / พ.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
หน.กศน.ต.สะกอม และครูอาสาฯ นำนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาสี่อำเภอชายแดน
วันที่ 25 เมษายน 2560 ได้รับมอบหมายจาก ผอ กศน.อ.เทพา นำนักกีฬาฟุตบอล ทีมอำเภอเทพา อายุ 20 ปี แข่งขัน กับทีมนาทวี ณ สนามค่าย ตชด.433 นาทวี ผลการแข่งขัน ทีม เทพา ชนะ ทีมนาทวี 2-0 ค่ะ
14 / พ.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หน.กศน.ต.สะกอมเข้าร่วมประชุม กม.และ อปพ.
วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ได้รับมอบหมายจาก ผอ. กศน.อ.เทพา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านพรุโต๊ะคอน ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ค่ะ
14 / พ.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หน.กศน.ต.สะกอม ร่วมจัดกิจกรรมสาธิตอาชีพและส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. หน.กศน.ต.สะกอม และครูอาสาปอเนาะ กศน.ต.สะกอม แล ได้รับมอบหมาย จาก ผอ. กศน.อ.เทพา ร่วมโครงการดนตรีชายเลเทพา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและสาธิตอาชีพขนมไทย ณ ชายหาดเขาน้อย ม.8 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ค่ะ
4 / เม.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
หน.กศน.ต.สะกอม ร่วมงานวันแตงโม ครั้งที่ ๙
วันที่ 24-25 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นส.สุภิศรา บุญช่วย พร้อมด้วยครูอาสาปอเนาะ ตำบลสะกอม ร่วมจัดสาธิตอาชีพ และร่วมพิธีเปิดงาน เวลา 19.00 น.ณ สนาม อบต.สะกอม ม.1 บ้านบางพังกา ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ค่ะ
4 / เม.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ผอ.กศน.อ.เทพา นิเทศตรวจเยี่ยมกศน.ตำบลสะกอม
วันที่ 22 มีนาคม 2560 หน.กศน.ให้การต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ ผอ.กศน.อ.เทพา ได้นิเทศตรวจเยี่ยม การพัฒนา กศน.ต.สะกอม โดย นศ. พัฒนา กศน.ต.สะกอม ในช่วงปิดภาคเรียน ค่ะ
4 / เม.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หน.กศน.ต.สะกอม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินระดับการรู้หนังสือ นศ.ทหาร
นที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ได้รับมอบหมายจาก ผอ. กศน.อ.เทพา ปฎิบัติหน้าที่ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (ทหาร) ด้านการอ่าน, การเขียน ก่อนจบการศึกษาระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ในภาคเรียนที่ 2/2559 ณ ค่ายลพบุรีราเมศร์ ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา
4 / เม.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หน.กศน.ต.สะกอม ร่วมประชุม กม. ต.สะกอม
นที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ได้รับจากมอบหมายจาก ผอ กศน.อ.เทพา ให้ หน.กศน.ต.สะกอม เข้าร่วมประชุมประจำเดือน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และ กรรมการ อพป. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.6 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ค่ะ
4 / เม.ย. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
หน.กศน.ต.สะกอม หมุนเวียนสื่อหนังสือบ้านหนังสือชุมชน สะกอม
วันที่ 13 มีค.2560 มอบหนังสือ บ้านหนังสือชุมชน ม.๑- ๘ ต.สะกอม ค่ะ
7 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ร่วมอบรมโครงการพัฒนาชุมชน ด้วยวิถีพอเพียง
วันที่ 7 มีนาคม 2560 ได้รับมอบหมายจาก ผอ. กศน.อ.เทพา ให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิถึเศรษฐกิจพอเพียง ประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ ผอ.สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มอ.ปัตตานี ณ ห้องประชุม รร.บ้านม่วงถ้ำ ม.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสะกอม
 ม.5  บ้านท่าแมงลัก ต.สะกอม อ.เทพา  จ.สงขลา  90110  โทรศัพท์ 0 95 579 8945

supi_sara555@hotmail.com , facebook : Kai supisara
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05