[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

  

  

26 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ กศน.มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมมอบความสุขให้พี่น้องชาวจังหวัดสงขลา ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์ กศน.มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมมอบความสุขให้พี่น้องชาวจังหวัดสงขลา ในวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
26 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา และตัวแทน ครู กศน. อำเภอสะเดา นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one (To be number one teen dancercise) ประจำปี 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสง
วันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา และตัวแทน ครู กศน. อำเภอสะเดา นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one (To be number one teen dancercise) ประจำปี 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสง
8 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในสถานศึกษา
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผอ.กศน.อำเภอสะเดา นางเสาวรส หนูหยำ ครูชำนาญการ น.ส.จุฑาภรณ์ พูลเกิด ครู กศน.ตำบลปริก และน.ส.ปัทมา เหล๊าะโต๊ะหมัน ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมการประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนในสถานศึกษา การสอนแบบ On-Site ณ โรงเร
6 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปริก ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กศน.ตำบลปริก ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2564 ณ กศน.อำเภอสะเดา และ กศน.ตำบลปริก
19 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปริก ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 กศน.ตำบลปริก ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2564 รายวิชาบังคับ ณ กศน.ตำบลปริก (วัดบ้านใหม่) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
4 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปริก รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2564
กศน.ตำบลปริก รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2564 สถานที่รับสมัคร กศน.ตำบลปริก (วัดบ้านใหม่) ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเดา และกศน.อำเภอสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
28 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 26 กันยายน 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอสะเดา เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
17 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปริก จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) วิชา การทำกล้วยฉาบ หลักสูตร 6 ชั่วโมง
กศน.ตำบลปริก จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร 6 ชั่วโมง วิชา การทำกล้วยฉาบ ณ กศน.ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
16 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12-13 กันยายน 2564 จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) วิชาการปลูกมะนาวในกระถาง
วันที่ 12-13 กันยายน 2564 จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) วิชาการปลูกมะนาวในกระถาง
15 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 - 15 กันยายน 2564 จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำน้ำยาซักผ้า
วันที่ 14 - 15 กันยายน 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผอ.กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้นางสาวปัทมา เหล๊าะโต๊ะหมัน ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำน้ำยาซักผ้า ให้ก
11 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
5 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอสะเดา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มการเลี้ยงหอยขม
ผอ.กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา พร้อมด้วยนางสาวจุฑาภรณ์ พูลเกิด ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มการเลี้ยงหอยขม ณ หมู่ ๔ บ้านตะเคียนเภา ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
5 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ๕ ส. ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเดา
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา พร้อมครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ครูอาสาฯ บรรณารักษ์ นักวิชาการ ทำกิจกรรม ๕ ส. นำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ตามมาตรการการป้องกัน
2 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำสัปดาห์ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยร Google meet
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา และบุคลากร กศน.อำเภอสะเดา เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยร Google meet
28 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 สิงหาคม 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้นางสาวจุฑาภรณ์ พูลเกิด ครู กศน.ตำบล นางสาวปัทมา เหล๊าะโตีะหมัน ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวอิสรีย์ พัชรวิจิตร บรรณารักษ์ ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและก
วันที่ 28 สิงหาคม 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้นางสาวจุฑาภรณ์ พูลเกิด ครู กศน.ตำบล นางสาวปัทมา เหล๊าะโตีะหมัน ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวอิสรีย์ พัชรวิจิตร บรรณารักษ์ ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบและก
28 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอสะเดา ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน “กิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด”
กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอสะเดา ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน “กิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด”
27 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวปัทมา เหล๊าะโต๊ะหมัน ครูผู้สอนคนพิการ ดำเนินการสอนผ่านสื่อออนไลน์ด้วยระบบ Google meet
กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวปัทมา เหล๊าะโต๊ะหมัน ครูผู้สอนคนพิการ ดำเนินการสอนผ่านสื่อออนไลน์ด้วยระบบ Google meet
12 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้นางสาวจุฑาภรณ์ พูลเกิด ดำเนินงาน “กิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง
กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้นางสาวจุฑาภรณ์ พูลเกิด ดำเนินงาน “กิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick win) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง
7 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจข้อมูลคนพิการในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.2564 กศน.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้นางสาวปัทมา เหล๊าะโต๊ะหมัน ครูผู้สอนคนพิการ ดำเนินการสำรวจข้อมุลคนพิการในพื้นที่ตำบลปริก ตำบลพังลา และตำบลสำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา
7 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564 เข้าร้บการอบรมเรื่อง\"การใข้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน\"
วันที่ ๕ กรกฎาคม 2564 กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา มอบหมายให้ ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส(เร่ร่อน)และครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอสะเดา เข้าร่วมอบรมเรื่อง การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ให้แก่ครูผู้สอนและบุคลากรทาง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลปริก
กศน.ตำบลปริก ม.๑ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
นางสาวจุฑาภรณ์ พูลเกิด หัวหน้า กศน.ตำบลปริก โทร. ๐๗๔ - ๔๑๑ - ๔๖๐ , ๐๘-๐๗๑๑-๘๐๙๐


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05