[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

23 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วมงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อยพร้อมด้วยคณะครูกศน.อำเภอสะบ้าย้อย
6 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (FIELD DAY)
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ นางประโลมใจ ลิ่มกุล, นางรำพรรณ พรหมสีทอง, นางวัชรี ชูดำ, นางนิภาพร ชายเพ็ชรแก้ว และน.ส. อามีเน๊าะ หัดกาเจ ร่วมกิจกรรม \"งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (FIELD DAY)\"
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยร่วมกิจกรรมเวทีเสวนา “วิถีศาสนา ชุมชนสงขลา สันติสุข” ครั้งที่ 2
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย และครู กศน.อำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมกิจกรรมเวทีเสวนา “วิถีศาสนา ชุมชนสงขลา สันติสุข” ครั้งที่ 2 ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยร่วมประชุมโครงการกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย ในฐานะประธานกลุ่มโซนชายแดนใต้ ได้ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการกลุ่มโซนชายแดนและตัวแทนผู้รับผิดชอบกิจกรรมกีฬา เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมในโครงการกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยร่วมกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ นางสาวเสาวรส มุเส็มสะเดา นางอรรณธิยา เลาะสมาน เเละนางกุลชญา กุลถิรวงศ์ เข้าร่วมกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วมโครงการสงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นางสาวเสาวรส มุเส็มสะเดา และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมตามโครงการสงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นางกุลชญา กุลถิรวงศ์ และครู กศน.ตำบลบาโหย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2559
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วม โครงการอบรมครู กศน.รุ่นใหม่ สายพันธุ์วิทย์ เพื่อน้องชายแดนใต้ ตามหลักสูตร \"สนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิด ครู กศน.”
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ นางสาวเสาวรส มุเส็มสะเดา นางสาวสาลีนา สูนสละ เเละนางสาวจันจิรา ชูช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมครู กศน.รุ่นใหม่ สายพันธุ์วิทย์ เพื่อน้องชายแดนใต้ ตามหลักสูตร \"สนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิด ครู กศน
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นางวัชรี ชูดำ ครูอาสาฯ และนายโนรา มะแซ ครู กศน.ตำบลบ้านโหนด ร่วมต้อนรับนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยศึกษาความต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีหม้ายในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นายอรุณ มณีอ่อน ครู กศน. ตำบลสะบ้าย้อย เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยศึกษาความต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีหม้ายในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการตำบล
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้คณะทำงานชุดปฏิบัติการตำบลของ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย ประกอบด้วย นายอรุณ มณีอ่อน, นายมะรอพี หมะเด็น, นายสิทธิศักดิ์ โต๊ะเส็น, นายวิโรจน์ ยุโซะ, นางกุลชญา กุลถิรวงศ์, นางนิภาพร ชายเพ
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยร่วมสังสรรค์งานวันครู
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย และคณะครู กศน.อำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมสังสรรค์งานวันครู และสนับสนุนของรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ครู
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยร่วมงานวันครู ประจำปี 2559
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย และคณะครู กศน.อำเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2559
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วมประชุมเดือนผู้บริหาร กศน.อำเภอ สัญจร
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นางสาวเสาวรส มุเส็มสะเดา เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหาร กศน.อำเภอ สัญจร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วมโครงการ กศน.ร่วมสร้าง “สงขลา เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์”
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นางสาวเสาวรส มุเส็มสะเดา เข้าร่วมกิจกรรมกศน.ร่วมสร้าง “สงขลา เมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์”
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวรส มุเส็มสะเดา และนางสาววรรณภา เพ็ชรจูด ร่วมออกบูธในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย ได้มอบหมายให้นางกุลชญา กุลถิรวงศ์ นางสาวสุนันทา สอขามิ นางสาวสาลีนา สูนสละ และนางสาวรุสนานี ลือแบเต๊ะ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.)
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นางสาวเสาวรส มุเส็มสะเดา ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ชุดปฏิบัติการตำบล และบัณฑิตอาสาฯ
30 / ธ.ค. / 2558 : เครือข่าย กศน.
กศน.อำเภอสะบ้าย้อยเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขโดยใช้มิติทางศาสนาและวัฒนธรรม
นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย และครู กศน.อำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างสุขโดยใช้มิติทางศาสนาและวัฒนธรรม : พหุวัฒนธรรม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะบ้าย้อย
เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
โทรศัพท์  0-7430-6148, โทรสาร 0-7437-3037
E-mail : sabayoi_nfe@hotmail.com
facebook : กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05