[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

4 / เม.ย. / 2567 : เครือข่าย กศน.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ธนาคารขยะตำบลบ้านโหนดและสมัครสมาชิกธนาคารขยะตำบลบ้านโหนด เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน รณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะสามารถนำไปรีไซเคิ
วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ ครู ศกร.ตำบลบ้านโหนด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ธนาคารขยะตำบลบ้านโหนดและสมัครสมาชิกธนาคารขยะตำบลบ้านโหนด เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน รณรง
4 / เม.ย. / 2567 : เครือข่าย กศน.
ประชุม คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล ครั้งที่1 ไตรมาสที่2 ณ ศกร. ตำบลธารคีรี
วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ ครูศกร.ตำบลธารคีรี ประชุม คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล ครั้งที่1 ไตรมาสที่
2 / เม.ย. / 2567 : เครือข่าย กศน.
โครงการส่งเสริมประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรม และศาสนา (รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๙)
วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วย คณะครู สกร.อำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรม และศาสนา (รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๙)ซึ่งเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนา
2 / เม.ย. / 2567 : เครือข่าย กศน.
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล ครั้งที่1 ไตรมาสที่ 2 ณ ศกร.ตำบลบาโหย
วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ ครู ศกร.ตำบลบาโหย ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล ครั้งที่1 ไตรมาสที่ 2
2 / เม.ย. / 2567 : เครือข่าย กศน.
ประชุม คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล ครั้งที่1 ไตรมาสที่2
วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ ครูศกร.ตำบลเขาแดง ประชุม คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยระดับตำบล ครั้งที่1 ไตรมาสที่2
30 / ม.ค. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาครายวิชาบังคับและเลือกบังคับ ด้วยระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์
วันที่ 22-26 มกราคม 2567 นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ ครูสกร.อำเภอสะบ้าย้อย ดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาครายวิชาบังคับและเลือกบังคับ ด้วยระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั
25 / ม.ค. / 2567 : เครือข่าย กศน.
เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลสะบ้าย้อย
นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลสะบ้าย้อย เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลสะบ้าย้อย โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ ของตำบลสะบ้าย้อย และกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งของประชาชน
25 / ม.ค. / 2567 : เครือข่าย กศน.
มอบของขวัญ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมี นางบุญเนือบ ไชยขวัญ รองนายกอบต.เขาแดง และตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านถ้ำตลอด เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ
นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ครู ศกร.ตำบลเขาแดง มอบของขวัญ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมี นางบุญเนือบ ไชยขวัญ รองนายกอบต.เขาแดง และตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านถ้ำตลอด เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าว
25 / ม.ค. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ดำเนินการหมุนเวียนหนังสือให้แก่บ้านหนังสือชุมชน เพื่อส่งเสริมการอ่าน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสนใจ
นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ ครู ศกร.ตำบลเขาแดง ดำเนินการหมุนเวียนหนังสือให้แก่บ้านหนังสือชุมชน เพื่อส่งเสริมการอ่าน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสนใจ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านถ้ำตลอด หมู่ 6 บ้านถ้ำตลอด ตำบลเขาแดง อำเภอสะ
25 / ม.ค. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค21003) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านบ่อทอง
นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ ครู ศกร.ตำบลสะบ้าย้อย ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชา การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค21003) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภ
25 / ม.ค. / 2567 : สถาบันศึกษาปอเนาะ
ดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาครายวิชาบังคับและเลือกบังคับ ด้วยระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้นางสาวนูไรมี เฆดา ครูอาสาฯปอเนาะ ดำเนินการวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาครายวิชาบังคับและเลือกบังคับ ด้วยระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั
6 / ต.ค. / 2566 : เครือข่าย กศน.
ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันฉลองร้านใหม่ \"ครัวแสนสุข\" ณ บ้านกำนันไข่ (บ้านบ่อทอง)
วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายศิริพงค์ บัวแดง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในวันฉลองร้านใหม่ \"ครัวแสนสุข\" ณ บ้านกำนันไข่ (บ้านบ่อทอง) ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
4 / ส.ค. / 2565 : เครือข่าย กศน.
เทศกาลท่องเที่ยว \"โหยหา บาโหย\"กินเรียนต้นน้ำ สัมผัสธรรมชาติ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโช่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กสน.อำเภอสะข้าย้อย มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลบาโหย เข้าร่วมงาน เทศกาลท่องเที่ยว \"โหยหา บาโหย\"กินเรียนต้นน้ำ สัมผัสธรรมชาติ ณ บาโหย ที่โหยหา
4 / ส.ค. / 2565 : สถาบันศึกษาปอเนาะ
โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ (กิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาปอเนาะ)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะบ้าย้อย มอบหมายให้ นางสาวฮาซือม๊ะ สิเด๊ะ ครูอาสาฯ ปอเนาะ ดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ (กิจกรรม ชมรมอาสาพัฒน
4 / ส.ค. / 2565 : เครือข่าย กศน.
ประชุมสภาสันติสุขตำบลธารคีรี
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะบัาย้อย มอบหมายให้ นายราวี โต๊ะมอง ดรูผู้ช่วย และ นางอรรณธิยา เลาะสมาน ครูอาสาฯ สมัครประจำศรช. เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบล ธารคีรี เพื่
4 / ส.ค. / 2565 : เครือข่าย กศน.
โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะบัาย้อย มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอสะบ้ายัอย ดำเนินการจัด โดรงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไดยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมรองที่ 4 ศส.ปชต. เสริ
4 / ส.ค. / 2565 : เครือข่าย กศน.
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ \"พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกตันไม้\" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางสาวพัชรี ไชยโรน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะข้าย้อย มอบหมายให้บุคลากรครู กศน.อำเภอสะข้าย้อย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ \"พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกตันไม้\" เ
4 / ส.ค. / 2565 : เครือข่าย กศน.
ประชุมรับรองผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565
นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหอยโข่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะข้าย้อย ได้มอบหมายให้ นายราวี โต๊ะมอง ครูผู้ช่วย และนางสาวอามีนาะห์ มูซอ ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมประชุมรับรองผล การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
29 / ต.ค. / 2564 : เครือข่าย กศน.
ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เรื่องการใช้งาน Thai Stop Covid การใช้งาน Thai Save Thai
บุคลากรครูกศน.อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เรื่องการใช้งาน Thai Stop Covid การใช้งาน Thai Save Thai โดยผ่านระบบ zoom และ Facebook live ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเน
16 / ธ.ค. / 2563 : เครือข่าย กศน.
เข้าร่วมกิจกรรม พบปะจิบน้ำชา เสวนายามเช้า ณ มัสยิดกอหลำ ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
4 ธ้นวาคม 2563 นายดนลาเต๊ะ อิแอ ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วย นางกุลชญา กุลถิรวงศ์ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมกิจกรรม พบปะจิบน้ำชา เสวนายามเช้า เพื่อพบปะ เสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะนำไปสู่การพัฒนาอำเภอสะบ้าย้อยไปในทิศทางที่ต้องการของประ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสะบ้าย้อย (สกร.อำเภอสะบ้าย้อย)
Sabayoi District Learning  Encouragement Centre (DOLE)
🏫  77 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
☎️ โทรศัพท์  074 306 148, โทรสาร 074 377 037
🌐 https://www.facebook.com/sk.nfe.sabayoi
📧 E-mail : sk.nfe.sabayoi@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05