[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ทำเนียบบุคลากรนายดนลาเต๊ะ  อิแอ
ผอ.กศน.อำเภอสะบ้าย้อย


นางสาวเสาวรส  มุเส็มสะเดา
ครู คศ.1

                                                         
          นางรำพรรณ  พรหมสีทอง                 นางวัชรี  ชูดำ                นางประโลมใจ  ลิ่มกุล            นางณัฐนรี  ไพละออ             นายอาหลี  โจทย์สัน           นางอุทัยวรรณ ทองโอ่
                          ครูอาสาฯ                                  ครูอาสาฯ                             ครูอาสาฯ                                ครูอาสาฯ                                 ครูอาสาฯ                             ครูอาสาฯ                              
 
                                                                                               
                                    นายสิทธิศักดิ์  โต๊ะเส็น               นายมะรอพี  หมะเด็น                นายวิโรจน์  ยุโซะ                      นายโนรา   มะแซ                     นายอรุณ มณีอ่อน 
                                               ครู ศรช.                                     ครู ศรช.                                     ครู ศรช.                                   ครู ศรช.                                       ครู ศรช.
 
                                                                                      
                               นางอรรณธิยา  เลาะสมาน    นางสาวสาปียะห์  ทองดอเล๊าะ     นางนิภาพร  ชายเพ็ชรแก้ว        นางสาวจันจิรา  ชูช่วย          นางสาวอามีเน๊าะ  หัดกาเจ
                                                 ครู ศรช.                                   ครู ศรช.                                        ครู ศรช.                                 ครู ศรช.                               ครู กศน.ตำบล
 
                                                                                            
                                  นางกุลชญา  กุลถิรวงศ์                  นายอนันต์  นิลพงษ์                นายนิซัรฟาอ์  นิเยะ               นายวิชาญชัย ขามโคง         นางสาวบุหลัน คงสุวรรณ์
                                       ครูอาสาฯ ปอเนาะ                       ครูอาสาฯ ปอเนาะ                   ครูอาสาฯ ปอเนาะ                    ครูอาสาฯ ปอเนาะ                  ครูอาสาฯ ปอเนาะ 
                    
                                                                                                     
                                นางสาววรรณภา  เพ็ชรจูด        นางสาวฟิรดาวซ์  แวนาแว         นางสาวแวไลลา  แวหะยี           นางสาวฮาซือม๊ะ  สิเด๊ะ            นางสาวสุนันทา  สอขามิ
                                       ครูอาสาฯ ปอเนาะ                  ครูอาสาฯ ปอเนาะ                          ครูอาสาฯ ปอเนาะ                  ครูอาสาฯ ปอเนาะ                  ครูอาสาฯ ปอเนาะ                                                                                                    


เข้าชม : 1478
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะบ้าย้อย
เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
โทรศัพท์  0-7430-6148, โทรสาร 0-7437-3037
E-mail : sabayoi_nfe@hotmail.com
facebook : กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05