[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะบ้าย้อย (สกร.อำเภอสะบ้าย้อย)


สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา  :  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะบ้าย้อย
 
ที่อยู่  :  เลขที่ 77  หมู่ที่ 1  ถนนราษฎร์บำรุง  ตำบลสะบ้าย้อย  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90210 
โทรศัพท์  074 – 306148          โทรสาร  :  074 – 377037
E – mail ติดต่อ : sk.nfe.sabayoi@gmail.com
 
 
สังกัด  สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
           กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมาสถานศึกษา

ประวัติสถานศึกษา

                             ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะบ้าย้อย ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 ในนามศูนย์บริการ    การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสะบ้าย้อย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายปราโมทย์  สุขุม เป็นผู้ลงนามโดยประกาศจัดตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ        จำนวน 789 แห่ง โดยมีนายโกสิทธิ์  บัวเพชร เป็นหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสะบ้าย้อยคนแรก ได้ใช้พื้นห้องสมุดประชาชนอำเภอสะบ้าย้อยเป็นที่ทำการ
                             ในปี พ.ศ. 2551 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสะบ้าย้อย เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะบ้าย้อย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                             ในปี พ.ศ. 2566 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และให้ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยยกระดับจากสำนักงาน กศน. เป็น "กรมส่งเสริมการเรียนรู้" มีหน้าที่จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ 
และเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะบ้าย้อย เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะบ้าย้อย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเรียรู้ กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน 

แผนที่ตั้งสถานศึกษา

ที่ตั้ง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะบ้าย้อย

ตั้งอยู่เลขที่ 77 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210

 


เข้าชม : 1594
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสะบ้าย้อย (สกร.อำเภอสะบ้าย้อย)
Sabayoi District Learning  Encouragement Centre (DOLE)
🏫  77 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
☎️ โทรศัพท์  074 306 148, โทรสาร 074 377 037
🌐 https://www.facebook.com/sk.nfe.sabayoi
📧 E-mail : sk.nfe.sabayoi@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05