[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

สถาบันศึกษาปอเนาะ

ผู้บริหาร (บาบอ)

สถานที่ตั้ง (หมู่ที่ ตำบล)

ครูอาสาฯ ปอเนาะ

โทรศัพท์

 
 

1

อัลอายูบี

นายสะอะรี   เจ๊ะลอ

100 ม.1 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

นางสาวฮาซือม๊ะ  สิเด๊ะ

092-704-7557

 

2

ตะฮฟิสกุรอาน

นางสาวคอลีเยาะ ขะเด

37/9 ม.2 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

นางสาวฮาซือม๊ะ  สิเด๊ะ

092-704-7557

 

3

มิสบาฮุลคอยรี

นายมะหะมะ  กาแม

ม.1 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

นางสาวนูไรมี  เฆดา

065-0690226  

4

นูรุลกุรอาน

นายชุกรีย์นูร  จงรักศักดิ์

ม.2 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

นางสาวยามีละห์  แซลี

 

 

5

อีหยาอูลอูลูมิดดีน

นายหารง  สาเมาะ

12/4 ม.2 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

นางสาวยามีละห์  แซลี

 

 

6

ดารุลกุรอ่าน

นายมังโซร์  เบ็ญหะยีสุไลมาน

8 ม.4 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

นางสาวนูไรมี  เฆดา

065-0690226  

7

อิสลาหุดดีน

นายสะแลแม  แวบือซา

14/7 ม.5 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

นางสาวยามีละห์  แซลี

062-3542453

 

8

อิสลาฮุดดีน

นายดอเลาะ  ฮายีเจะเลาะ

56/2 ม.2 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

นางสาวฮานันท์  โซะ

084-9641149

 

9

อิสลามียะอัดดีนียะห์

นายอาสอารี  ดือราโอะ

7/9 ม.2 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

นางสุมณฑา  สาและ

090-2461206

 

10

อิสลามศาสนศาตร์

นายอิสมาแอ  ยีริง

99/6 ม.6 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย อ.สงขลา 90210

นางสาวสุพยานี  มายอ

089-9772483

 

11

ตะฮ์ฟีซุลกุรอานมูฮายีรีน

นายกอยา อิยุโซะ

ม.7 ต.เปียน  อ.สะบ้าย้อย อ.สงขลา 90210

นางสุมณฑา  สาและ

090-2461206

 

12

มัดหัดดารุสลาม

นายอับดุลรอสะ  โต๊ะหัด

24 ม.1 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย อ.สงขลา 90210

นางสาวฮาซานะห์  มะเสาะ

089-2940144

 

13

นูรุลฟัจร์

นายกูมูฮำหมัดรุซดี  ต่วนเด็ง

43/4 ม.5 ต.จะแหน ต.สะบ้าย้อย อ.สงขลา 90210

นางสาวฮาซานะห์  มะเสาะ

089-2940144

 

14

ฟัจรุซซอดิก

นายมะซบรีย์  ขะรีทัดมา

36/24 ม.1 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย อ.สงขลา 90210

นางสาวอามีเนาะห์  มูซอ

088-3980085

 

15

มาฮัดยาบาลูอิห์ซาน

นายสะอารี เจะมะสอง

ม.2 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

นายพิทยา  ตอหอ

   

16

ดารุลฟุรกอน

นายดอเลาะ   ลาเตะ

3/1 ม.3 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210

นายพิทยา  ตอหอ

 

 

17

ญาบาลุลฮูดา

นายอับดุลเลาะ  จูแต

45/10 ม.4 ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา90210

นางสาวอามีเนาะห์  มูซอ

088-3980085

 

18 

 ดารุลมุสตอฟา

   ม.1 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210  นางสาวนูรีฮัน  มะแซ

 

 
 


เข้าชม : 1493
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสะบ้าย้อย (สกร.อำเภอสะบ้าย้อย)
Sabayoi District Learning  Encouragement Centre (DOLE)
🏫  77 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
☎️ โทรศัพท์  074 306 148, โทรสาร 074 377 037
🌐 https://www.facebook.com/sk.nfe.sabayoi
📧 E-mail : sk.nfe.sabayoi@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05