[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 รูปแบบ คือ

    1. การศึกษาวิธีเรียนพบกลุ่ม
 

เน้นหนักการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก มีการพบกลุ่มเพื่อนำสิ่งที่ได้ไปศึกษาค้นคว้า แล้วมานำเสนอ อภิปราย และสรุปร่วมกันในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 
     2. การศึกษาวิธีเรียนทางไกล


 
เป็นวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านสื่อการศึกษาทางไกล ได้แก่ ชุดการเรียนทางไกล CD VCD รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ Internet เป็นต้น
    
 
3. การประเมินเทียบระดับการศึกษา


 
 
เป็นการประเมินจากความรู้ ทักษะ ผลงาน ประสบการณ์จากแฟ้มสะสมผลงาน โครงงาน การสอบ ปฏิบัติ สัมภาษณ์ และทำกิจกรรมเข้าค่ายหรือกิจกรรม กพช. (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต)

 


เข้าชม : 487
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะบ้าย้อย
เลขที่ 77 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210
โทรศัพท์  0-7430-6148, โทรสาร 0-7437-3037
E-mail : sabayoi_nfe@hotmail.com
facebook : กศน.อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05