[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

25 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาตามอัธยาศัย
นายวัชรพงศ์พันธ์ุ อุปนันท์ ครู คศ. 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระโนด มอบหมายให้นางสุธาสินี นิจพันธ์ ครู กศน.ตำบล
25 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
25 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงงาน
ศกร.ตำบลท่าบอน ร่วมประกวดโครงงาน ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
24 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศส.ปชต.
นายวัชรพงศ์พันธ์ุ อุปนันท์ ครู คศ. 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระโนด มอบหมายให้นางสุธาสินี นิจพันธ์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอน
24 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษา
ศกร.ตำบลท่าบอน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สนใจทักมาด่วน ครูสาว 095-4413456
6 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาช่างทาสี ในระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 (เว้นวันอาทิตย์) ณ กศน.ตำบลท่าบอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
6 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสนใจ
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำกล้วยแขก
6 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสนใจ
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำขนมกะหรี่ปั๊บ
4 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรวิชาการทำน้ำพริกวินเทจ
19 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาทักษะชีวิตโครงการสุขภาวะเพศศึกษา
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการสุขภาวะเพศศึกษา
22 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้พลังงานทดแทนในชุมชน
นางสุพัตรา บุญสนิท ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้นางสุธาสินี นิจพันธ์ ครู กศน.ตำบลท่าบอน จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน หลักสูตร การใช้พลังงานทดแทนในชุมชน ณ ตำบลท่าบอน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
22 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
นางสุพัตรา บุญสนิท ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้นางสุธาสินี นิจพันธ์ ครู กศน.ตำบลท่าบอน จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการดูแลตนเองจากโรค NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ณ ตำบลท่าบอน ในวันที่ 22 มกราคม 2564
28 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการสร้างความรู้คู่คุณภาพชีวิต ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยมี นางกรรจนา เนียมละออง เป็นวิทยากร ณ ศาลากลางบ้านบ้านรับแพรก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
28 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมแกนนำประชาธิปไตย
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด มอบหมายให้ นางสุธาสินี นิจพันธ์ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมอบรมแกนนำประชาธิปไตย ณ กศน.ตำบลท่าบอน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมทำประชาคมหมู่บ้านรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระโนด ร่วมกับ สำนักงาน กกต.จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการประชุมทำประชาคมหมู่บ้านรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ซึ่ง หมู่ 4 ตำบลพังยาง ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง โดยได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอบรมโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร 70 ชั่วโมง
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนดและนายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผอ.โรงพยาบาลระโนด เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติ เปิดอบรมโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร 70. ชั่วโมง. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลระโนด ระหว่างวันที่ 26 มิถุนา
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กศน.
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 1. ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสวนบุรพาจารย์ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
27 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.อำเภอระโนด ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเอภระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
27 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทุกที่ ทุกเวลา สงขลาเมืองนักอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อ่านทุกที่ ทุกเวลา สงขลาเมืองนักอ่าน ณ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
27 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอำเภอยิ้ม .. . เคลื่อนที่
โครงการอำเภอยิ้ม .. . เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ วัดคลองเป็ด ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
 
ศกร.ตำบลท่าบอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 095-4413456
E-mai : was2508@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05