[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

25 / เม.ย. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดสาขา
ส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดสาขา ศกร.ตำบลท่าบอน
5 / ก.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
อบรมโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
อบรมโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลระโนด โดยมี ดร.สุภาพ สิกขาพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง อาหารและโภชนาการผู้สูงอายุ
28 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
เวทีประชาคมหมู่บ้านรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระโนด ร่วมกับ สำนักงาน กกต.จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการประชุมทำประชาคมหมู่บ้านรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ซึ่ง หมู่ 4 ตำบลพังยาง ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง โดยได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน
27 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.อำเภอระโนด ร่วมดำเนินการจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน บริการการอ่าน หนังสือภาพสามมิติ หนังสือนิทาน หนังสือทั่วไป
27 / พ.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
นายไพโรจน์ เคชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระโนด พร้อมด้วยข้าราชการครู กศน.อำเภอระโนดและคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กศน.อำเอภระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
27 / พ.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการอำเภอยิ้ม .. . เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
โครงการอำเภอยิ้ม .. . เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ วัดคลองเป็ด ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
27 / พ.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ร่วมต้อนรับบริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นเนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) และ คณะกลุ่มธนาคารปู
ร่วมการต้อนรับบริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นเนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) และ คณะกลุ่มธนาคารปู กศน.ตำบลบ่อตรุ ดำเนินการรายงานผลการต่อยอดกลุ่มธนาคารปูบ้านเลค่าย เพื่อส่งเสริมอาชีพประมง บ้านเลค่าย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ กลุ่มธนาคารปูบ้านเลค่าย หมู่ที่ 4
9 / พ.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
มอบที่ตั้งหนังสือ อ่านทุกที่ ทุกเวลา สงขลาเมืองนักอ่าน
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอระโนด. มอบหมายให้ นางสุธาสินี นิจพันธ์ ครู กศน.ตำบลท่าบอน มอบที่ตั้งหนังสือ อ่านทุกที่ ทุกเวลา สงขลาเมืองนักอ่าน ณ บ้านคลองเป็ด
9 / พ.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
คณะทำงานคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
คณะทำงานคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ. ณ ศาลาประชาคมอำเภอระโนด ระหว่างวันที่ 2- 3 เมษายน 2560
9 / พ.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ 60 ปี. โรงเรียนบ้านรับแพรก
ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ 60 ปี. โรงเรียนบ้านรับแพรก หมู่ที่ 1. ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด สงขลา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
30 / มี.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
กศน.อำเภอระโนด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ศฺิลปวัฒนธรรมบุรพาจารย์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในวันที่ 30 มีนาคม 2560
30 / มี.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
นิเทศสนามสอบ โรงเรียนระโนดวิทยา
นิเทศสนามสอบ โรงเรียนระโนดวิทยา ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2560
30 / มี.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ประชุมประจำสัปดาห์
กศน.อำเภอระโนด ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อรับทราบนโยบาบ
5 / มี.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ 59
กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ 59 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
25 / ก.พ. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
มหกรรมฟุตซอลรวมพลัง ศอ.บต.๕ จังหวัดชายแดนใต้ ๒๕๖๐
กศน.อำเภอระโนด เข้าร่วมประชุมเตรียมการงานมหกรรมฟุตซอลรวมพลัง ศอ.บต.๕ จังหวัดชายแดนใต้ ๒๕๖๐
25 / ก.พ. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน หลักสูตรวิชา การย้อมผ้าดำเพื่อประชาชน
กศน.อำเภอระโนด ดำเนินโครงการ การมีส่วนร่วม หน่วยงาน ชุมชน ผู้ปกครอง กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน หลักสูตรวิชาการย้อมผ้าดำเพื่อประชาชน ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 19 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในวันที่ 24 กุมภาพันธื 2560
25 / ก.พ. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
อบรมชุดปฏิบัติการประจำตำบลตามแผนประชารัฐร่วมใจ
อบรมชุดปฏิบัติการประจำตำบลตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้าง หมุ่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
30 / ม.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ \"ช่วยเหลือประชาชน\"
รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ โดย กศน.จังหวัดมหาสารคาม ช่วยเหลือประชาชน ซ่อมช่วยสร้างล้างวัดศาลาหลวงล่าง
29 / ม.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ซ่อมช่วยสร้าง
ซ่อมช่วยสร้าง รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ นำทีมโดยคณะ กศน.จังหวัดมหาสารคามและ กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
8 / ม.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
กศน.ตำบลท่าบอน จัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
 
ศกร.ตำบลท่าบอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 095-4413456
E-mai : was2508@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05