[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี นำโดยนางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้นางกมลชนก จอมทอง ครูอาสาปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากรสกร.อำเภอนาทวี เข้าร่วมกิจกรรมการเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท่อง

พุธ ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ.2567


 วันที่ 4 เมษายน 2567
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี นำโดยนางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี
มอบหมายให้นางกมลชนก จอมทอง ครูอาสาปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากรสกร.อำเภอนาทวี
เข้าร่วมกิจกรรมการเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท่องเที่ยววิถีพอเพียง นาทวีโมเดล" พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ๖ "
ณ ศูนย์การเรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม
ได้ร่วมกันฟื้นฟูนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทำนาข้าวได้อีกครั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมี พลโทศานติ ศกุนตนาค
แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธีเข้าชม : 31


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      3 มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 6 / มิ.ย. / 2567
      ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2567 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลสะท้อน ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจิตอล 8 ด้าน และการใช้งานดิจิ 8 / พ.ค. / 2567
      วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้นางกมลชนก จอมทอง ครูอาสาปอเนาะ เข้าร่วมประชุม การครั่นครองตัวแทนนำเสนอการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตำบลท่าประดู่ ณ ห้องประชุม อบต.ตำบลท่าประดู่ 8 / พ.ค. / 2567
      Best Practice การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 18 / เม.ย. / 2567
      วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้นายพลวิชญ์ มุตตาหารัช ครูผู้ช่วย สกร.อำเภอนาทวี นางกมลชนก จอมทอง ครูอาสาปอเนาะ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทรางว 17 / เม.ย. / 2567


 
 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าประดู่
หมู่ที่ 2 บ้านดังหมูเหนือ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 90160 
โทร  085-6707220 , 081-7986735
Email : cnankmlchnk@gmail.com
facebook : กศน.ตำบลท่าประดู่
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05