[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

6 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
8 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2567 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลสะท้อน ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจิตอล 8 ด้าน และการใช้งานดิจิ
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2567 นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลสะท้อน ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจิตอล 8 ด้าน และการใช้งานดิจิ
8 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้นางกมลชนก จอมทอง ครูอาสาปอเนาะ เข้าร่วมประชุม การครั่นครองตัวแทนนำเสนอการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตำบลท่าประดู่ ณ ห้องประชุม อบต.ตำบลท่าประดู่
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้นางกมลชนก จอมทอง ครูอาสาปอเนาะ เข้าร่วมประชุม การครั่นครองตัวแทนนำเสนอการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตำบลท่าประดู่ ณ ห้องประชุม อบต.ตำบลท่าประดู่
18 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Best Practice การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
Best Practice การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้นายพลวิชญ์ มุตตาหารัช ครูผู้ช่วย สกร.อำเภอนาทวี นางกมลชนก จอมทอง ครูอาสาปอเนาะ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทรางว
วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้นายพลวิชญ์ มุตตาหารัช ครูผู้ช่วย สกร.อำเภอนาทวี นางกมลชนก จอมทอง ครูอาสาปอเนาะ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทรางว
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนรู้ช่วงปิดเทอมกับ สกร.อำเภอนาทวี ช่วยพัฒนาตนเอง ประเทืองปัญญา
เรียนรู้ช่วงปิดเทอมกับ สกร.อำเภอนาทวี ช่วยพัฒนาตนเอง ประเทืองปัญญา
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี นำโดยนางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้นางกมลชนก จอมทอง ครูอาสาปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากรสกร.อำเภอนาทวี เข้าร่วมกิจกรรมการเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท่อง
วันที่ 4 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี นำโดยนางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาทวี มอบหมายให้นางกมลชนก จอมทอง ครูอาสาปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากรสกร.อำเภอนาทวี เข้าร่วมกิจกรรมการเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ท่อง
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ด่วน ศูนย์การเรียนรู้ตำบลที่ประดู่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
6 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา 2/2565 และทดสอบความรู้การอ่าน เขียน
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กศน.อำเภอนาทวี จัดโครงการอบรมนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทดสอบประเมินความรู้หนังสือของนักศึกษา (การอ่านออก เขียนได้) ณ อาคารเอนกประสงค์ กศน.อำเภอนาท
31 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2565
ครู กศน.ตำบลท่าประดู่ นำนักศึกษา จำนวน 12 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ปประจำปี 2565 กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ ปลูกต้นทองอุไร บริเวณถนนรอบกศน.ตำบลท่าประดู่
31 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Write Zone
ระดับโซนอำเภอชายแดน (อำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี) โดยมีนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอนาทวี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน
2 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรบนักศึกษา กศน
อบรมนักศึกษา กศน
2 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการอาสาสมัคร กศน.
อบรมโครงการอาสาสมัคร กศน.
23 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลท่าประดู่
ดกิจกรรมการทำดอกไม้จันทน์ ณ ชมรมผู้สูงอายุ
19 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ชมรมผู้สูงอายุ
19 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมภาษาเพื่อการสื่อสาร
กศน.ตำบลท่าประดู่จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 14-24 กรกฎาคม 2560
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิด เรื่อง ชีวิตสดใสห่างไกลยุงลาย
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิด เรื่อง ชีวิตสดใสห่างไกลยุงลาย ณ บาลาย หมู่ที่ 3 ต.ท่าประดู่ อำเภอนาทวี
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ.) วันที่ 18-19 พค 2560 ณ กศน.ตำบลท่าประดู่
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลท่าประดู่ ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
กศน.ตำบลท่าประดู่ ให้การต้อนรับคณะครู จาก กศน.จังหวัดนราธิวาส และบรรยายเรื่องการบริหารจัดการ กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560
ขอเชิญชวนนักศึกษา กศน. เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าประดู่
หมู่ที่ 2 บ้านดังหมูเหนือ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 90160 
โทร  085-6707220 , 081-7986735
Email : cnankmlchnk@gmail.com
facebook : กศน.ตำบลท่าประดู่
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05