[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

15 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ TO BE ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โครงการ TO BE ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
15 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE
ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE
15 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE
ร่วมจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE
15 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรู้ทันป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
โครงการรู้ทันป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
15 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
15 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่การเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่การเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม
8 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นพี่เลี้ยงการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินศูนย์การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.)
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นพี่เลี้ยงการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินศูนย์การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.)
8 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงพัฒนาบุคลากร
โครงพัฒนาบุคลากร
8 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถ่ายถอดองค์ความรู้ วิจัยในชั้นเรียน
ถ่ายถอดองค์ความรู้ วิจัยในชั้นเรียน
8 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสา พัฒนา ปลูกต้นไม้
จิตอาสา พัฒนา ปลูกต้นไม้
6 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.อำเภอนาทวี
ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.อำเภอนาทวี
6 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัญจร ผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมสัญจร ผู้บริหารสถานศึกษา
6 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรม อาสาสมัคร กศน.
โครงการอบรม อาสาสมัคร กศน.
6 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กัญชา และกัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้
กัญชา และกัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้
6 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชี้แจงแนวทางสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชี้แจงแนวทางสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
6 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการการจำทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสี่ปี กศน.
อบรมเชิงปฏิบัติการการจำทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสี่ปี กศน.
6 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม
ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม
6 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อฯ
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อฯ
6 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสร้างการรับรู้แนงทางการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ประชุมสร้างการรับรู้แนงทางการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/15 ->
<< 10 11 12 13 14 15 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนาทวี   หมู่ 1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160                                    
โทร 0-7437-3167 โทรสาร 0-7437-3167
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05