[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

27 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โอกาสดี...ของผู้จบม. 6 หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า จบปริญญาตรีภายใน 3 ปี
โอกาสดี...ของผู้จบม. 6 หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า จบปริญญาตรีภายใน 3 ปี
7 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวณัฐนันท์ โกสี นางรัชนีวรรณ อุหมะ และนางสาววลีพร สุขกระ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวณัฐนันท์ โกสี นางรัชนีวรรณ อุหมะ และนางสาววลีพร สุขกระ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
3 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนด้านเทคนิคการสอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนด้านเทคนิคการสอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
2 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคจะนะสาขาสะเดา เข้าไปศึกษาโครงงานโต๊ะเก้าอี้จากใบไม้ ณ ศกร.ตำบลสำนักขาม
ในวันที่ 1 พ.ค.2567 อาจารย์นพวัฒน์ พจนาฤทธิ์ อาจารย์ประสิทธิ์ และอาจารย์ปวัตตน์ หนูบังเกิด จากวิทยาลัยเทคนิคจะนะสาขาสะเดา เข้าไปศึกษาโครงงานโต๊ะเก้าอี้จากใบไม้ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ ช่วยออกแบบเครื่องอัดใบไม้ และจะสนับสนุนเงินงบประมาณส่วนหนึ่งในการทำเคร
26 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"วิพากษ์วรรณกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้จังหวัดสงขลา\"
\"วิพากษ์วรรณกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้จังหวัดสงขลา\"
11 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่ไทย🙏 สกร.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะเดา พร้อมคณะครู และบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ สกร.อำเภอสะเดา
สวัสดีปีใหม่ไทย🙏 สกร.อำเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะเดา พร้อมคณะครู และบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ สกร.อำเภอสะเดา
9 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอสะเดาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
สกร.อำเภอสะเดาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เทียบระดับ หรือไต่ระดับ)
18 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
18 มีนาคม วันรีไซเคิลของโลก Global Recycling Day
18 มีนาคม วันรีไซเคิลของโลก Global Recycling Day
15 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
วันที่ 8 มีนาคม 2567 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลปริก
1 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “เปิดโลกการเรียนรู้การใช้พลังงานเพื่อชีวิต”ของผู้เรียน สกร.อำเภอสะเดา
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “เปิดโลกการเรียนรู้การใช้พลังงานเพื่อชีวิต”ของผู้เรียน สกร.อำเภอสะเดา ณ ศูนย์การเรียนโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
19 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดทดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาและรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ นิเทศการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
จัดทดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาและรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ นิเทศการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
14 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันรักนกเงือก (Love Hornbills Day)
วันรักนกเงือก (Love Hornbills Day)หากนกเงือกมีจำนวนลดลงหรือสูญพันธุ์... สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อาจสูญพันธุ์ตามไปด้วย ดังนั้น ใน พ.ศ.2547 มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งศึกษาวิจัยนกเงือกมานานกว่า 20 ปี จึงกำหนดให้วันที่ 13 กุมภาพัน
8 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมหนังสือภาคใต้
วันที่ 2- 11 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟซติวัล หาดใหญ่ ชั้น 5 พบกับการออกบูธจำหน่ายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ การบรรยายพิเศษ \"เปิดโลกการเรียนรู้กับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ\" ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 13.00 น.
7 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 /2566
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะเดา(สกร.อำเภอสะเดา) ดำเนินการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 /2566 ณ สนามสอบโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ มีผู้มีสิทธิ์สอบรวม 95 คน แบ่งเป็นระดับ มีผู้เข้าสอบ. รวม 93 คน ขาดสอบ 2 คน ผู้เข้าส
7 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระวัง....ไข้เลือดออกระบาดหนัก ใครมี 5 อาการนี้ รีบหาหมอด่วน
ระวัง....ไข้เลือดออกระบาดหนัก ใครมี 5 อาการนี้ รีบหาหมอด่วน
7 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดบริการแล้วจ้า.............. ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด อ่านฟรี!!! #ห้องสมุดชาวตลาดสะเดา #อ่านฟรี #ศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสะเดา ขอบคุณ เทศบาลเมืองสะเดาเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชา
เปิดบริการแล้วจ้า.............. ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด อ่านฟรี!!! #ห้องสมุดชาวตลาดสะเดา #อ่านฟรี #ศูนย์อาหารเทศบาลเมืองสะเดา ขอบคุณ เทศบาลเมืองสะเดาเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชา
21 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ณ ศพด.บ้านควนเสม็ด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวฮาหวา ปอทอง ครูอาสาสมัคร กศน. นางสาวสุปราณี แซ่ลิ่ม ครูอาสาสมัคร กศน. นางสาวณัฐนันท์ โกสี ครูผู้สอนคนพิการ นางสา
13 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ันที่ 13 กรกฎาคม 2566 สกร.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสะเดา มอบหมายให้ นางลักษิมณ คชรัตน์ ครูอาสาสมัคร กศน. นางสาวจิตประภา ทองแกมแก้ว ครู กศน.ตำบล นางสาวอิสรีย์ พัชรวิจิตร บรรณารักษ์ และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลท่าโพธิ์จ
10 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตะกร้าหนังสือเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2566 ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2566
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตะกร้าหนังสือเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2566 ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2566
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ และการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
วันที่ 30 ม.ค.2566 กศน.อำเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดา ได้มอบหมายให้นางสาวอิสรีย์ พัชรวิจิตร บรรณารักษ์ และบุคลากร กศน.อำเภอสะเดา จัดกิจกรรมการประกวดคัดลายมือ และการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ในโครงการส่งเสริมการอ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเดา   เลขที่ 98 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120   โทร  0-7441-1133, 0-7441-1460, โทรสาร 0-7441-2510 sd.sk@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05