[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนด้านเทคนิคการสอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567


 วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสะเดา มอบหมายให้นางเสาวรส หนูหยำ ตำแหน่งครูชำนาญการ พร้อมด้วยนางสุพัตรา ณ วาโย นายผไท ฐานิสโร นายรักอรัญ คงนวลใย ตำแหน่งครู กศน.ตำบล นางสาวกัญญารัตน์ ทองวิลัย ตำแหน่งครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส และนางสาวสุปราณี แซ่ลิ่ม ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนด้านเทคนิคการสอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยโครงการนี้มุ่งพัฒนาให้ครูผู้สอนมีทักษะด้านเทคนิคการสอนในรายวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอนและเครื่องมือประกอบการสอน ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนรายวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล และอาจารย์ ดร.วรินธร เบญจศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสอนศิลปศาสตร์ ด้านศาสตร์การสอนภาษาไทย และศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นวิทยากร


เข้าชม : 29


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โอกาสดี...ของผู้จบม. 6 หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า จบปริญญาตรีภายใน 3 ปี 27 / พ.ค. / 2567
      วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 นางโสเพ็ญ ย้อยอัด ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวณัฐนันท์ โกสี นางรัชนีวรรณ อุหมะ และนางสาววลีพร สุขกระ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 7 / พ.ค. / 2567
      โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนด้านเทคนิคการสอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 3 / พ.ค. / 2567
      วิทยาลัยเทคนิคจะนะสาขาสะเดา เข้าไปศึกษาโครงงานโต๊ะเก้าอี้จากใบไม้ ณ ศกร.ตำบลสำนักขาม 2 / พ.ค. / 2567
      \"วิพากษ์วรรณกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้จังหวัดสงขลา\" 26 / เม.ย. / 2567


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเดา   เลขที่ 98 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120   โทร  0-7441-1133, 0-7441-1460, โทรสาร 0-7441-2510 sd.sk@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05