[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
สำหรับใครที่ต้องการจะอัพสมองให้ไบรท์อยู่เสมอ ก็สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วย 6 วิธีอัพสมองเพิ่มความจำ จะเป็
สำหรับใครที่ต้องการจะอัพสมองให้ไบรท์อยู่เสมอ ก็สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วย 6 วิธีอัพสมองเพิ่มความจำ จะเป็   เข้าชม :  [94]
การทอดผ้าป่า
การทอดผ้าป่า   เข้าชม :  [97]
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [237]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [2433]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [2600]
 

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของการดำเนินงาน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ณ กศน.ตำบลเกาะใหญ่ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ ่จังหวัดสงขลา
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของการดำเนินงาน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ณ กศน.ตำบลเกาะใหญ่ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ ่จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [8]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ ได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลเกาะใหญ่ ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระแสสินธุ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน. รถมินิโมบายเลื่อนที่สำหรับชาวตลาดทุ่งบัว11 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [55]
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายให้ นางปุณยนุช สุวรรณรักษา ครู กศน.ตำบลเกาะใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน 11 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [45]
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายให้ นางปุณยนุช สุวรรณรักษา ครู กศน.ตำบลเกาะใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้สื่อดิจิทัลอย่างเข้าใจ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะ11 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [55]
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายให้ นางปุณยนุช สุวรรณรักษา ครู กศน.ตำบลเกาะใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย วันที่ 22มิถุนายน 2560 ณ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ 11 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [55]
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายให้ นางปุณยนุช สุวรรณรักษา ครู กศน.ตำบลเกาะใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างพื้นฐาน หลักสูตรช่างเขื่อมเหล็ก ระหว่างวันที่ 20-30. มิถุนายน 2560 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอก11 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [54]

28 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวเยาวลักษณ์ วีระชาติ บรรณารักษ์ปฎิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวสุมลฑา ปิ่นทอง ครู กศน.ตำบล จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมรู้เท่าทันและความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยี ณ กศน.ตำบลเกาะใหญ่ หมู่
นางสาวเยาวลักษณ์ วีระชาติ บรรณารักษ์ปฎิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวสุมลฑา ปิ่นทอง ครู กศน.ตำบล จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมรู้เท่าทันและความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยี ณ กศน.ตำบลเกาะใหญ่ หมู่  เข้าชม :  [37]

28 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวเยาวลักษณ์ วีระชาติ บรรณารักษ์ปฎิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวสุมลฑา ปิ่นทอง ครู กศน.ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรดินปลูกเพาะชำ ณ บ้านเกาะใหญ่ หมู่
นางสาวเยาวลักษณ์ วีระชาติ บรรณารักษ์ปฎิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวสุมลฑา ปิ่นทอง ครู กศน.ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรดินปลูกเพาะชำ ณ บ้านเกาะใหญ่ หมู่  เข้าชม :  [81]

11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ ได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลเกาะใหญ่ ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระแสสินธุ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน. รถมินิโมบายเลื่อนที่สำหรับชาวตลาดทุ่งบัว
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ ได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลเกาะใหญ่ ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระแสสินธุ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน. รถมินิโมบายเลื่อนที่สำหรับชาวตลาดทุ่งบัว  เข้าชม :  [94]

11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายให้ นางปุณยนุช สุวรรณรักษา ครู กศน.ตำบลเกาะใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายให้ นางปุณยนุช สุวรรณรักษา ครู กศน.ตำบลเกาะใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน   เข้าชม :  [96]

11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายให้ นางปุณยนุช สุวรรณรักษา ครู กศน.ตำบลเกาะใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้สื่อดิจิทัลอย่างเข้าใจ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะ
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายให้ นางปุณยนุช สุวรรณรักษา ครู กศน.ตำบลเกาะใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้สื่อดิจิทัลอย่างเข้าใจ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะ  เข้าชม :  [103]

11 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายให้ นางปุณยนุช สุวรรณรักษา ครู กศน.ตำบลเกาะใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย วันที่ 22มิถุนายน 2560 ณ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ มอบหมายให้ นางปุณยนุช สุวรรณรักษา ครู กศน.ตำบลเกาะใหญ่ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย วันที่ 22มิถุนายน 2560 ณ หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์   เข้าชม :  [78]

29 / พ.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่
สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [129]
29 / พ.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ตำนาน สวนพระเทพสิงขร (สิงหร)
ตำนาน สวนพระเทพสิงขร (สิงหร) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลเกะาใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [291]
29 / พ.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
หาดทรายเทียม. ตั้งอยู่ที่ ม.1บ้านแหลมเจ้า ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
หาดทรายเทียม. ตั้งอยู่ที่ ม.1บ้านแหลมเจ้า ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [115]
30 / ส.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แหล่งเรียนรู้ทางสังคม วัฒนธรรม ตำบลเกาะใหญ่
แหล่งเรียนรู้ทางสังคม วัฒนธรรม ตำบลเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา   เข้าชม :  [224]
26 / ส.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน \"บุหลันฟาร์ม\"คนเกาะใหญ่
คุณนิตยา อภัยพรม เจ้าของบุหลันฟาร์ม เปิดเผยว่า ตนเองได้เช่าที่ดินจำนวน 1 ไร่เพื่อที่จะทำการเกษตรไว้สำหรับกินในครัวเรือน และประกอบอาชีพเป็นแม่ค้ารับซื้อของเก่าด้วย และต่อมาได้ผันตัวเองจากแม่ค้ารับซื้อของเก่า มาประกอบอาชีพการทำเกษตรผสมผสาน เพราะด้วยสภ  เข้าชม :  [105]

 นางสาวเยาวลักษณ์  วีระชาติ
บรรณารักษ์ปฎิบัติการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผอ.กศน.อำเภอกระแสสินธุ์นางสาวสุมลฑา  ปิ่นทอง
หัวหน้า กศน.ตำบลเกาะใหญ่นางกลิ่นผกา  พุฒคง
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 

ศูนย์รวมสื่อ
 
 
 
 
 

(ทดสอบ)112

 

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ

สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002
วิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ระดับ ม.ต้น
วิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ระดับ ม.ปลาย
 คู่มือการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน โดย สำนักงาน กศน.
 หนังสือพลังปัญญา
 คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ (ผู้ไม่รู้หนังสือ)
 ตัวอย่าง ผลงานการวิจัยอย่างง่าย
 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ใน 3 นาที

 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง ICT

 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเกาะใหญ่
ตำบลเกาะใหญ่  อำเภอกระแสสินธุ์   จังหวัดสงขลา   โทรศัพท์ 074-399139
โทรสาร  074-399790  sunisa_pinthong@hotmail.com  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05