[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา      
 

  

แหล่งเรียนรู้ชุมชน
จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตรช่างเชื่อม

อังคาร ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566


  วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้นางณิชภัทร เปียเซ่ง ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และนายร่อศักดิ์  เหะเหร็ม ตำแหน่งครูอาสาฯ ในสถาบันศึกษาปอเนาะ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตรช่างเชื่อม ณ สกร.ตำบลขุนตัดหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสิกรี เหร็มหรน เป็นวิทยากรให้ความรู้ กิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจ หลักสูตร ช่างเชื่อม  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนทั่วไปจำนวน 9 คน นิเทศกิจกรรมทางออนไลน์โดย นางสาวซานีย๊ะ แวมะ ครูที่ปรึกษา สกร.ตำบลขุนตัดหวาย
 


เข้าชม : 127


แหล่งเรียนรู้ชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดวันพระ 26 / ก.ย. / 2566
      เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 26 / ก.ย. / 2566
      เข้าร่วมกิจกรรมน้ำชายามเช้า เข้ายำสัญจร 26 / ก.ย. / 2566
      จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตรช่างเชื่อม 4 / ก.ค. / 2566
      เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุข 22 / มี.ค. / 2566


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ตำบลบ้านนา   อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา 90130 โทร  
0-7420-7092, 
โทรสาร 0-7420-7092 chananfe@outlook.co.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05