[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [349]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [367]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [4668]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [388]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [243]
 

10 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผุู้เรียน
โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักศึกษา กศน.ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย  เข้าชม :  [24]

21 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การอบรมเสริมสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าจะนะและหอดูดาว  เข้าชม :  [34]

9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน (การออม)
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน (การออม) ม.9 บ้านหัวควาย ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กศน.ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [44]

9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ)
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ) บ้านคูเต่า ม.6 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กศน.ตำบลคู่เต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [44]

9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาอาชีพ (กลุ่มการทำปุ๋ยชีวภาพ) ต่อยอด
กิจกรรมพัฒนาอาชีพ (กลุ่มการทำปุ๋ยชีวภาพ) ต่อยอด ณ บ้านคูเต่า ม.6 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา กศน.ตำบลคูเต่า ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [45]

9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรถมินิโมมบายเคลื่อนที่ตำบลคูเต่า
กิจกรรมรถมินิโมมบายเคลื่อนที่ตำบลคูเต่า ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [32]

30 / ม.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น \"ด้านการจักสานผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย\"บ้านหัวควายคูเต่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลคูเต่า \"การจักสารผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย\"  เข้าชม :  [50]
21 / ม.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและให้ความรู้ด้านการกำจัดศัตรูพืชแก่กลุ่มเป้าหมาย 15 มกราคม 2563 ณ กศน.ตำบลคูเต่า  เข้าชม :  [53]
12 / พ.ย. / 2562 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครูกศน.ตำบลคูเต่า ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง
วันที่ 11 พฤศจิกายน.2562 นางสาวสุรภา ชินสกุลเจริญ ครูกศน.ตำบลคูเต่า ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงของเทศบาลตำบลคูเต่า ณ วัดชลธาราประสิทธ์ ม.9 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  เข้าชม :  [29]
9 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ)
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ) บ้านคูเต่า ม.6 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กศน.ตำบลคู่เต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [51]
9 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาอาชีพ (กลุ่มการทำปุ๋ยชีวภาพ) ต่อยอด
กิจกรรมพัฒนาอาชีพ (กลุ่มการทำปุ๋ยชีวภาพ) ต่อยอด ณ บ้านคูเต่า ม.6 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา กศน.ตำบลคูเต่า ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [46]
9 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมรถมินิโมมบายเคลื่อนที่ตำบลคูเต่า
กิจกรรมรถมินิโมมบายเคลื่อนที่ตำบลคูเต่า ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [41]

 

  กิจกรรมรถมินิโมมบายเคลื่อนที่ตำบลคูเต่า
ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตรช่างพื้นฐาน "ช่างเชื่อม"
กศน.ตำบลคูเต่า


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรม 12 ประการนักศึกษา กศน. 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 
ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากศน.ตำบลคูเต่า ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาชมรมยุวกาชาดอำเภอหาดใหญ่ บริจาคเงิน สิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ 
วันที่ 25 เมษายน 2560
ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษา

วันที่  2  เดือนเมษายน  พ.ศ.2560
ณ  สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา


โครงการการจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลคูเต่า

เรื่อง "การเลือกซื้อและใช้งานสมาร์ทโฟน"
วันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560
ณ กศน.ตำบลคูเต่า  ม.9  ตำบลคูเต่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

กิจกรรม Excell Model School
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ  ภาคใต้
ณ  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา


กศน.ตำบลคูเต่า ร่วมกับ เทศบาลตำบลคูเต่า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 

วันที่ 14 มกราคม 2560 
ณ บริเวณหาดแหลมโพธิ์ ม.3 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้วัดคูเต่ามรดกวัฒนธรรมโลก
วันที่12มกราคม2560 
ณ ศาสนสถานวัดคูเต่า อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

เศบทาลตำบลคูเต่า และอำเภอหาดใหญ่
 ให้บริการประชาชนตำบลคูเต่า โครงการลดอุบัติในเทศกาลต่าง ๆ
โดยใช้สถานที่ กศน.ตำบลคูเต่า เป็นจุดตรวจและจุดให้บริการ
" 7 วันอันตราย"
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 - วันที่ 4 มกราคม 2560
ณ กศน.ตำบลคูเต่า ม.9 บ้านหัวควาย ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลากศน.ตำบลคูเต่าจัดกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่
ให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่แก่ประชาชนและเยาวชน
พื้นที่ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


กศน.ตำบลคูเต่านำนักศึกษาพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองเปล
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงเรียนบ้านคลองเปล ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


กศน.ตำบลคูเต่าบริการย้อมผ้าดำฟรี

ให้กับประชาชนตำบลคูเต่าและพื้นที่ใกล้เคียง
ณ กศน.ตำบลคูเต่า (บ้านหัวควาย) ม.9 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กศน.ตำบลคูเต่าบริการสกรีนเสื้อฟรี "ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙"
ให้กับประชาชนตำบลคูเต่าและพื้นที่ใกล้เคียง
ณ กศน.ตำบลคูเต่า (บ้านหัวควาย) ม.9 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


การแข่งขันกีฬา กศน.หาดใหญ่ต้านภัยยาเสพติด
"การแข่งกีฬาฟุตซอล"
ณ สนามกีฬาโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


 

 

นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ 


นางวิไลลักษณ์  หมัดชะบูรณ์
ครูอาสาสมัคร กศน. 
นางสาวสุรภา  ชินสกุลเจริญ
ครู กศน.ตำบลคูเต่า
 

 

สายด่วน
ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
ศูนย์กระจายสื่อการศึกษาส่วนกลาง
เข้าสู่เว็บไซต์สถาบันทางไกล
 
 
 (ทดสอบ)112

 

  
เรื่องเอกสารของนักเรียน
เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ
สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002

วิชาเลือกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
1.การเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029

 คู่มือการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน โดย สำนักงาน กศน.
 หนังสือพลังปัญญา
 คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ (ผู้ไม่รู้หนังสือ)
 ตัวอย่าง ผลงานการวิจัยอย่างง่าย
 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ใน 3 นาที
 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง ICT

 
 
กศน.ตำบลคูเต่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
บ้านหัวควาย ซอยหลากลาง  หมู่ที่ 9 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074 - 219316 โทรสาร 074 - 219318  E-mail :
nong.nipawan2520@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05