[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ประวัติ สกร.ตำบลคลองแห 


               ที่ตั้ง  กศน.ตำบลคลองแห หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

อาณาเขต ที่ตั้ง
           
 ทิศเหนื่อ  ติดต่อเขตตำบลคูเต่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
             ทิศใต้      ติดต่อกับเขตตำบลหาดใหญ่ และตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
             ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตตำบลน้ำน้อย  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
             ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ความเป็นมาของ กศน.ตำบลคลองแห

                กศน.ตำบลคลองแห ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 (บ้านหนองบัว) อาคารเอนกประสงค์ ซอยลำเหมือง ถนนประชาอุทิศ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารจากกรรมการชุมชน ผู้นำในชุมชน และเทศบาลเมืองคลองแห แต่เดิมที่ตั้ง กศน.ตำบลคลองแห ชาวบ้านจะนิยมเรียกว่า “หลาโคกไทร” ในอดีตที่หลาโคกไทรจะเป็นสถานที่ทำกิจกรรมรวมของชุมชน ทั้งทางด้านการทำบุญตามประเพณี การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ถือว่าเกือบทุกกิจกรรมจะมาร่วมกันทำ ณ หลาโคกไทรแห่งนี้ ต่อมาในปี 2551 กศน.ตำบลคลองแห ได้ขอความอนุเคราะห์ให้อาคารหลังนี้เป็นสถานที่พบกลุ่มของนักศึกษา และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองบัว และต่อมาทางชุมชนร่วมกับ กศน.ตำบลคลองแห ได้ดำเนินการของบประมาณ เพื่อต่อเติมอาคารให้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น ทั้งทางด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ทำให้ลักษณะอาคารเป็นอาคารที่มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกและเพียงพอสามารถพบกลุ่มได้ 3 ห้องเรียน ปัจจุบัน กศน.ตำบลคลองแห ได้มีการจัดตั้งประกาศขึ้นเป็น กศน.ตำบลคลองแห เรียบร้อยแล้ว โดยมีครูประตำบลจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ครูอาสาสมัครฯ กศน. 1 คน และครู กศน.ตำบล 2 คน ได้ดำเนินการรับผิดชอบและปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลคลองแห ให้มีการจัดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างเติมความสามารถ เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 
 


เข้าชม : 1223
 
 
กศน.ตำบลคลองแห
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลคลองแห  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
mook-8414@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน0810932232, 084 7484598 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05