[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

22 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 กศน.ตำบลน้ำน้อยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ในรูปแบบออนไลน์โดยมีนายชยางกูร น้อยผา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีอ.ธีรนุช รุจิเรจ ร่วมนิเทศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์
31 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลน้ำน้อยขอขอบคุณคณะศิษย์เก่า โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ปี2525 และเครือข่ายประชาชนตำบลน้ำน้อย
กศน.ตำบลน้ำน้อยขอขอบคุณคณะศิษย์เก่า โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ปี2525 และเครือข่ายประชาชนตำบลน้ำน้อยที่ร่วมบริจาคเงินซื้อดินจำนวน15,900 บาทเพื่อถมปรับพื้นที่ให้แก่กศน.ตำบลน้ำน้อย...ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านค่ะ
15 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลน้ำน้อยให้ความอนุเคราะห์รถ JCB ในการปรับถมพื้นที่กศน.ตำบลน้ำน้อย
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำน้อยให้ความอนุเคราะห์รถ JCB ในการปรับถมพื้นที่กศน.ตำบลน้ำน้อย
24 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหาดใหญ่มอบหมายในนางสาวสมใจ เสระหมาน ครู กศน.ตำบลน้ำน้อยจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ณ กศน.ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสง
23 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำน้ำน้อยให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค covid-19 ณ กศน.ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลน้ำน้อยให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค covid-19 ณ กศน.ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
22 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโครงการทักษะชีวิต
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้รับมอบหมายจาก นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ น.ส.ปั้นแก้ว ไพโรจน์ ครูกศน.ตำบลน้ำน้อย จัดกิจกรรมงานการศึกษาต่อเนื่อง โครงการทักษะชีวิต ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
10 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษากศน.ตำบลน้ำน้อย
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า กศน.ตำบลน้ำน้อย นายณัฐชา พิมนวล นักศึกษาระดับชั้น ม.ต้น เข้าศึกษาต่อในระดับปวช.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ขณะกำลังศึกษาได้เข้าร่วมประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมในงานสถาปนิก2563. อาษา-มา หา นคร ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลท
6 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลน้ำน้อยร่วมทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง\"โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่ ณ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบล
21 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษากศน. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.ตำบลน้ำน้อย เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครได้ที่ กศน.ตำบลน้ำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านท่าจีน ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สอบถามเพิ่มเติมโทร ครูแจ้ว 0862853833 ครูก้อย 0855912485 ส
12 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นางสาวสมใจ เสระหมาน ครู กศน.ตำบลน้ำน้อยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียร
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลน้ำน้อย จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการอบรมการป้องกันตนเองจาก COVID - 19 ให้กับนักศึกษา กศน. ณ กศน.ตำบลน้ำน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมสัญจรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 น.ส.สมใจ เสระหมาน และ น.ส.ปั้นแก้ว ไพโรจน์ ครู กศน.ตำบลน้ำน้อย เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำน้อย
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับมอบหมายจาก นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ น.ส.ปั้นแก้ว ไพโรจน์ ครู กศน.ตำบลน้ำน้อย จัดกิจกรรมงานการศึกษาต่อเนื่อง วิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกืน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม รุ่นที่ 2 จำน
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง
ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับมอบหมายจาก นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ น.ส.ปั้นแก้ว ไพโรจน์ ครูกศน.ตำบลน้ำน้อย จัดกิจกรรมงานการศึกษาต่อเนื่อง วิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกืน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม รุ่นที่ 1 จำนว
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง
ในวันที่ 26 มกราคม 2564 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ น.ส.ปั้นแก้ว ไพโรจน์ ครู กศน.ตำบลน้ำน้อย จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำโดนัทจิ๋ว จำนวน 5 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลน้ำน้อย หม
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง
ในวันที่ 26 มกราคม 2564 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ น.ส.สมใจ เสระหมาน ครู กศน.ตำบลน้ำน้อย จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำเครื่องดื่มสมุนไพร จำนวน 5 ชั่วโมง ณ หมู่ที่ 5 ตำบ
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง
ในวันที่ 20 มกราคม2564 ได้รับมอบหมายจาก นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ น.ส.สมใจ เสระหมาน ครูกศน.ตำบลน้ำน้อย จัดกิจกรรมงานการศึกษาต่อเนื่อง วิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกืน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำเจลล้างมือ รุ่นที่ 2 จำนวน
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง
ในวันที่ 19 มกราคม 2564 ได้รับมอบหมายจาก นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ น.ส.สมใจ เสระหมาน ครูกศน.ตำบลน้ำน้อย จัดกิจกรรมงานการศึกษาต่อเนื่อง วิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกืน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำเจลล้างมือ รุ่นที่ 1 โดย
4 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำน้อย
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ครูกศน.ตำบลเข้าร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลน้ำน้อยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 กศน.ตำบลน้ำน้อยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ กศน.ตำบลน้ำน้อย หมู่ที่ 7 บ้านท่าจีน ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 

สกร.ตำบลน้ำน้อย
เลขที่ 193 หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงชลา 90110
โทรศัพท์ 074-219316(สำนักงาน)085 - 5912485(ครูก้อย) 086-2853833(ครูแจ้ว) 
แฟกส์ 074-219318
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา

 

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05