[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

  

  

17 / ก.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรม กศน.ตำบลน้ำน้อย
15 กค.63 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลน้ำน้อย โดยนางทัศนีย์ บัวคีรี และนางสาวสมใจ เสระหมาน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านน้ำน้อย กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านน้ำน้อ
18 / พ.ย. / 2562 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลน้ำน้อย
รายชื่อนักศึกษา กศน.ตำบลน้ำน้อย 2/62
23 / ก.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
อบรมกฎจราจร
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมในวันนี้ นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลน้ำน้อยนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวิยัยจราจร ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 โดยนำนักศึกษา เข้าร่วม 27 คน
20 / ก.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
แหล่งเรียนรู้
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลน้ำน้อยนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานบ้านหนังสือชุมชน ณ กศน.อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 21 กรกฎาคม พศ.2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน เพื่อให้ผู้ที่เป็นตัวแทนจากบ้านหนังสือ
12 / ก.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
รถมินิโมบาย
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลน้ำน้อยดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน รถมินิโมบายในโครงการสงขลาเมืองนักอ่าน โดยในวันที่ 11 กค.นี้ ณ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา ตำบลน้ำน้อย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 73 คน เพื่อส่งเสร
11 / ก.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรม กศน.ตำบลน้ำน้อย
11 กค.2560 นางทัศนีย์ บัวคีรี ครู กศน.ตำบลน้ำน้อย รับมอบรถมินิโมบายต่อจากตำบลท่าข้าม เพื่อจัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ กศน.อำเภอหาดใหญ่
9 / ก.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
งดเหล้าเข้าพรรษา
กศน.ตำบลน้ำน้อย จัดให้มีการลงนาม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง ณ วัดท่านางหอม หมู่ที่5 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8 / ก.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรม กศน.ตำบลน้ำน้อย
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบนโยบายให้ กศน.ตำบลทุกตำบล ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีนี้ ณ วัดท่านางหอม ในวันที่ 9 กค 2560 เพืือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติไทยต่อไป กศน.ตำบลน้ำน้อยจึงขอเชิญชวนพุทธสาสนิกชนทุกท่าน
22 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรม กศน.ตำบลน้ำน้อย
แหล่งเรียนรู้ของกศน.ตำบลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีให้ศึกษาเรียนรู้มากมาย เช่นการเรียนรู้เรื่องของการเรียนรู้การผูกผ้าในงานพิธี ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่5ตำบลน้ำน้อย ซึ่งถืดว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกที่หนึ่งของ กศน.ตำบลน้ำน้อย
8 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรม กศน.ตำบลน้ำน้อย
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน ประจำปีงบประมาณ2560 วันที่ 6-8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ สงขลา
6 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
การอบรมการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2560 ครู กศน.ตำบลน้ำน้อยได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบัติการ การออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่
5 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ของ กศน. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คือ มีสถานที่ที่ให้ทั้งครู และบุคลากรได้มีโอกาสใช้แหล่งเรียนรู้ เช่นในวันนี้ คือการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการประชุม
4 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
แหล่งเรียนรู้
แหลงเรียนรู้ที่สามารถเข้ามารับบริการ และหาความรู้จากสถานที่แห่งนี้ วันที่ 3-12 มิถุนายน พศ.2560 กศน.ตำบลน้ำน้อย จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ(40 ชม.)ต่อยอดอาชีพเดิม การผูกผ้าในงานพิธี ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จังหวัดสง
3 / มิ.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
แหล่งเรียนรู้
กศน.ตำบลน้ำน้อย จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพทำดอกไม้จันท์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่7บ้านท่าจีน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่หนุ่งของชุมชนซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลน้ำน้อย แหล่ง
30 / พ.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจกศน.ตำบลน้ำน้อย จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพทำดอกไม้จันท์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่7บ้านท่าจีน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่หนุ่งของชุมชนซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลน้ำน้อย แหล่ง
8 / พ.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ที่ใหม่ของ กศน.ภาคใต้ ตลาด กศน. เชิงเขา & ชายน้ำ ครั้งที่ 3 ได้รับการตอบรับจากผู้มาใช้ บริการเป็นอย่างดี ... เจอกันอีกครั้ง วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 60 — ที่ สถาบัน กศน. ภาคใต้
8 / พ.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
รร.ชุมชนบ้านน้ำน้อย
แหล่งเรียนรู้ของกศน.ตำบลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีให้ศึกษาเรียนรู้มากมาย รวมถึงสถานที่แห่งนี้ที่ได้ใช้จัดกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า
2 / พ.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
สงขลาเมืองนักอ่าน
กศน.ตำบลน้ำน้อย ดำเนินการมอบชั้นวางหนังสือ พร้อมด้วยหนังสือที่หลากหลายแก่ รพ.สต.น้ำน้อย เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย กศน.จังหวัดสงขลา กิจกรรมสงขลาเมืองนักอ่าน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป
7 / เม.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
กศน.ตำบลน้ำน้อย ประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ กลุ่มเครื่องแกง หมู่ที่ 7 บ้านท่าจีน ท่านใดสนใจโปรดติดต่อ กศน.ตำบลน้ำน้อย
30 / มี.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
กศน.ตำบลน้ำน้อยนำตัวแทนบ้านหนังสือ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนกศน.อำเภอตะโหมด 30 มีนาคม 2560

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 

สกร.ตำบลน้ำน้อย
เลขที่ 193 หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงชลา 90110
โทรศัพท์ 074-219316(สำนักงาน)085 - 5912485(ครูก้อย) 086-2853833(ครูแจ้ว) 
แฟกส์ 074-219318
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา

 

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05