[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< กุมภาพันธ์ 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
 
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [309]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [303]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [342]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [340]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [234]
 

กศน.ตำบลทุ่งตำเสาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ บ้านเกาะมวง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน
กศน.ตำบลทุ่งตำเสาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ บ้านเกาะมวง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน   เข้าชม :  [1]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
กศน.ตำบลทุ่งตำเสา นำนักศึกษาเข้ากิจกรรมงานทอดกฐินวัดหูแร่ ปี 2562 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ 25628 / พ.ย. / 2562  เข้าชม :  [15]
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอหาดใหญ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา8 / พ.ย. / 2562  เข้าชม :  [14]
ครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา ทำกิจกรรมนำนักศึกษา ถวายเทียนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นการสืบทอดประเพณีทางศาสนา19 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [26]
กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ และสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 256019 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [22]
กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ และสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 256012 / ก.ค. / 2560  เข้าชม :  [24]

19 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศน.ตำบลทุ่งตำเสา ทำกิจกรรมนำนักศึกษา ถวายเทียนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นการสืบทอดประเพณีทางศาสนา ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา ทำกิจกรรมนำนักศึกษา ถวายเทียนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นการสืบทอดประเพณีทางศาสนา ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.00 น ณ วั  เข้าชม :  [26]

19 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ และสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ และสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศรช.บ้านหูแร่และ กศน.ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอ  เข้าชม :  [24]

12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ และสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ และสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศรช.บ้านหูแร่และ กศน.ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหา  เข้าชม :  [30]

29 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ พค31001 ระดับ ม.ปลาย วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ศรช.บ้านหูแร่และ กศ
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ศรช.บ้านหูแร่และ กศน.ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [29]

28 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ พค31001 ระดับ ม.ปลาย
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ พค31001 ระดับ ม.ปลาย วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ศรช.บ้านหูแร่และ ก  เข้าชม :  [37]

22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา และประเมินการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา และประเมินการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ศรช.บ้านหูแร่และ กศน.ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [33]

19 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลทุ่งตำเสา ทำกิจกรรมนำนักศึกษา ถวายเทียนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นการสืบทอดประเพณีทางศาสนา ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา ทำกิจกรรมนำนักศึกษา ถวายเทียนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นการสืบทอดประเพณีทางศาสนา ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-15.00 น ณ ว  เข้าชม :  [18]
19 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ และสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ และสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศรช.บ้านหูแร่และ กศน.ตำบลทุ่งตำเสา อำเภ  เข้าชม :  [20]
12 / ก.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ และสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ และสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ศรช.บ้านหูแร่และ กศน.ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอห  เข้าชม :  [26]
29 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ศรช.บ้านหูแร่และ กศน.ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [34]
28 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ พค31001 ระดับ ม.ปลาย
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา ประเมินการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และจัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ พค31001 ระดับ ม.ปลาย วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ศรช.บ้านหูแร่และ   เข้าชม :  [22]
22 / มิ.ย. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา และประเมินการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
นายคณิน ทองเอียด ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา พบกลุ่มนักศึกษา และประเมินการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ศรช.บ้านหูแร่และ กศน.ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [23]

 ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลทุ่งตำเสา
ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

  
 
        
 

 


นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ นางสาวรัตนา ขวัญทองอ่อน
หัวหน้า กศน.ตำบลทุ่งตำเสา


 

 

ศูนย์รวมสื่อ
SchoolNet
ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
You-Learning
ETV
สถานีวิทยุศึกษา
ศูนย์กระจายสื่อการศึกษาส่วนกลาง
เข้าสู่เว็บไซต์สถาบันทางไกล
 
 
 


ระบบการทดสอบระดับชาติ N-NET
 
 

 

 

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ
สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002
 คู่มือการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน โดย สำนักงาน กศน.
 หนังสือพลังปัญญา
 คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ (ผู้ไม่รู้หนังสือ)
 ตัวอย่าง ผลงานการวิจัยอย่างง่าย
 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ใน 3 นาที
 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง ICT


 
 


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทุ่งตำเสา

หมู่ที่ 10 บ้านเกาะมวง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7426-1845 โทรสาร 0-7422-3570

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05