[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
 

  

  

20 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงพยาบาลธัญญารักษ์เพื่อเสริมสร้างการป้องกันตนเองยาเสพติด
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ นิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและร่วมพูดคุยกับนึกศึกษา สกร.อำเภอหาดใหญ่ ที่เข้าร่วมในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้โรงพยาบาลธัญญารักษ์เพื่อเสริมสร้างการป้องกันตนเองยาเสพ
20 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ ศกร.ตำบลน้ำน้อย ประเมินห้องเรียน คุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 ลงพื้นที่ ศกร.ตำบลน้ำน้อย ประเมินห้องเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยใช้เกณฑ์การประเม
20 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ พร้อมคณะ ได้รับเกียรติจาก นายยะพัฒน์ เพชรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 โดยมี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเ
20 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมพูดคุยกับนักศึกษาผู้พิการ
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมพูดคุยกับนักศึกษาผู้พิการ เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการร่วมกิจกรรม โดยมี นางสาวศศิธร กูลแก้ว ครูผู้สอนคนพิการ เป็นผู้จัดกิจกรรมกา
20 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมพูดคุยกับนักศึกษา ศรช.สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และร่วมพูดคุยกับนักศึกษา ศรช.สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการร่วมกิจกรรม โดยมี นางกนกนันท์ มัชรินทร์ และ นางอมรพันธ์
19 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชน
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยนำ นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ ทั้ง 13 ตำบล จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐ
19 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมออกรายการสด พิราบคาบข่าว นำเสนอผลิตภัณฑ์กรงนกเขาหนองทราย
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู สกร.ระดับตำบลคลองแห ร่วมออกรายการสด พิราบคาบข่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ช่อง 11 (NBT) นำเสนอผลิตภัณฑ์กรงนกเขาหนองทราย ซึ่งเป็น
19 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมออกรายการสด พิราบคาบข่าว นำเสนอผลิตภัณฑ์กรงนกเขาหนองทราย
วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะครู สกร.ระดับตำบลคลองแห ร่วมออกรายการสด พิราบคาบข่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ช่อง 11 (NBT) นำเสนอผลิตภัณฑ์กรงนกเขาหนองทราย ซึ่งเป็น
19 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสุพิทย์ ลอยแก้ว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวเบญจรัตน์ ศรียะพันธุ์ ครู ศกร.ระดับตำบลคลองอู่ตะเภา เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุม
16 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด
วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ คณะกรรมการ ศส.ปชต. ทั้ง13 ตำบล เข้าร่วม สังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อ
15 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับของนักศึกษาทหารในค่ายเสนาณรงค์
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสาลีนา สูนสละ ครู สกร.ระดับอำเภอหาใหญ่ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับของนักศึกษาทหารในค่ายเสนาณรงค์ ณ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ ต
15 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรับการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา นำโดยนางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา นางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ดร.ไพโรจน์ คเ
15 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad” ปั่นเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสุพิทย์ ลอยแก้ว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “ ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad ” ปั่นเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อ
15 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมไปเป็นเกียรติ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครู สกร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเรียนรู้
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ ร่วมไปเป็นเกียรติ ในโครงการพัฒนาศักยภาพครู สกร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
14 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศกร.ระดับตำบลหาดใหญ่(ศรช.ตลาดใหม่)
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางประไพ ณ รังษี ครูชำนาญการพิเศษ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศกร.ระดับตำบลหาดใหญ่(ศรช.ตลาดใหม่) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการปฎิบัติงาน โดยมี น
14 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสารและการบันทึกข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวรุ่งศิริ ภานุศุภวิมล ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสารและการบันทึกข้อมูลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขับเคลื่อนโครงการ สุขาดี มีความสุข
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหาดใหญ่ ขับเคลื่อนโครงการ สุขาดี มีความสุข ตามนโยบายเรียนดีมีความสุข ของกระทรวงศึกษาธิการ
10 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสุพิทย์ ลอยแก้ว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวเบญจรัตน์ ศรียะพันธุ์ ครู ศกร.ระดับตำบลคลองอู่ตะเภา เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาช
10 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดสงขลา
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมทราบเรื่องสถานการณ์เด็กนอกระบบการศึกษาของจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ Thailand Zero Dropout และการ
9 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ดร.ไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสุพิทย์ ลอยแก้ว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/113 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05