[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
 

  

  

22 / ต.ค. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลควนลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564
กศน.ตำบลควนลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564
3 / มิ.ย. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3มิถุนายน 2564
กศน.ตำบลควนลัง ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเข้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
22 / เม.ย. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลทุ่งตำเสาประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กศน.ตำบลทุ่งตำเสารับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้ รับสมัครทุกวันจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
19 / เม.ย. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลท่าข้าม ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2564
กศน.ตำบลท่าข้าม รับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลท่าข้าม ภาคเรียน 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
9 / เม.ย. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ครูกศน.ตำบลท่าข้ามเเข้าร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ สำนักงานศน.จังหวัดสงขลา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบให้ครู กศน.ตำบลท่าข้ามเข้าร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย วันที่ 9 เมษายน 256 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
8 / เม.ย. / 2564 : กศน.ตำบลทุ่งใหญ่
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ กศน.ตำบลทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสา กศน.งามตา ประชาชื่นใจ วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ กศน.ตำบลทุ่่งใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ กศน.ตำบลทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสา กศน.งามตา ประชาชื่นใจ วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ กศน.ตำบลทุ่่งใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8 / เม.ย. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลพะตง เปิดรับสมัครนักษาประจำภาคเรียนที่ 1/2564
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลพะตงประชาสัมพันธ์ เเละรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
8 / เม.ย. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
7 เมษายน 2564 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลพะตง เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสอนการทำตุ๊กตาถุงเท้าการบูร ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7 เมษายน 2564 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลพะตง เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสอนการทำตุ๊กตาถุงเท้าการบูร ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1 / เม.ย. / 2564 : กศน.ตำบลควนลัง
วันที่27 มีนาคม 2564 นักศึกษา กศนตำบล.ควนลัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสอบปลายภาครายวิชาเลือก
วันที่27 มีนาคม 2564 นักศึกษา กศน.ตำบลควนลัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสอบปลายภาครายวิชาเลือกประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1 / เม.ย. / 2564 : กศน.ตำบลควนลัง
วันที่ 25 มีนาคม 2563 คณะครู นักศึกษา กศน.ตำบลควนลัง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมวิชาการและการพัฒนาอาชีพ นักศึกษา กศน.
วันที่ 25 มีนาคม 2563 คณะครู นักศึกษา กศน.ตำบลควนลัง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมวิชาการและการพัฒนาอาชีพ นักศึกษา กศน. โดยได้นำนักศึกษาร่วมสาธิต การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
1 / เม.ย. / 2564 : กศน.ตำบลควนลัง
วันที่ 22มีนาคม 2564 คณะครู นักศึกษาและคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล รณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น
วันที่ 22มีนาคม 2564 คณะครู นักศึกษาและคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล รณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น
31 / มี.ค. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลทุ่งตำเสา ดำเนินการสอบปลายภาครายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 27 มีนาคม 2564 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา ดำเนินการสอบปลายภาค รายวิชาเลือกนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 ต.ควนล
31 / มี.ค. / 2564 : กศน.ตำบลทุ่งตำเสา
กศน.ตำบลทุ่งตำเสาร่วมโครงการมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่
วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา ร่วมแสดงนิทรรศการ อาชีพการเลี้ยงผึ้ง มอบเกียรติบัตรเครือข่ายดีเด่น นักศึกษาที่มีคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี และนำนักศึกษาร่วมกิจกรรม ประกวดคัดลายมือ ประกวดร้องเพลง ณ
31 / มี.ค. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลทุ่งตำเสา ร่วมโครงการประกวดโครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลทุ่งตำเสา นำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมประกวดโครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โ
28 / มี.ค. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบปลายภาค 2/2563 รายวิชาเลือก
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ. กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบให้ นางวรรณา จินดาเพชร ครู กศน.ตำบลท่าข้าม ทำหน้าที่ กรรมการคุมสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียน 2/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
16 / มี.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ครูกศน.ตำบลท่าข้ามเข้าร่วมประชุมโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาส่งเสริมการมีงานทำสร้างอาชีพหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบให้นางวรรณา จินดาเพชร ครู กศน.ตำบลท่าข้าม เข้าร่วมประชุมโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อารมีงานทำ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง สำนักงานศึกษาธิการ
14 / มี.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลทุ่งใหญ่ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กศน.ตำบลทุ่งใหญ่ นำตัวแทนนักศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานนักศึกษากศน. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
12 / มี.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นักศึกษา กศน.ตำบลท่าข้ามเข้าร่วมประกวดโครงานภาคเรียน 2/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ กศน.อำเภอหาดใหญ่
นักศึกษา กศน.ตำบลท่าข้ามเข้าร่วมประกวดโครงงานนักศึกษาภาคเรียน 2/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ กศน.อำเภอหาดใหญ่
12 / มี.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 12 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลควนลัง เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงาน นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 12 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลควนลัง เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงาน นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ กศน.อำเภอหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7 / มี.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ครู กศน.ตำบลฉลุง เข้าร่วมประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)
นายไพโรจน์ คเชนทองสุวรรณ์ ผอ.กศน.อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลฉลุง เข้าร่วมประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05