[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
 
ETV ครั้งที่ 1 นโยบายและการพัฒนาครูฯ

   

ETV ครั้งที่ 2 การวิเคราะห์ผู้เรียน ETV  ครั้งที่ 3 วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาETV ครั้งที่ 4 การเขียนแผนรายภาค

ETV ครั้งที่ 5 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สื่่อ
ETV ครั้งที่ 6 การเขียนแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์

ETV ครั้งที่ 7 การเขียนแผนการจัดการฯ

ETV ครั้งที่ 8 การวัดและสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ
ETV ครั้งที่ 9 การสาธิตและวิพากษ์ ฯ 


ETV ครั้งที่ 10 การสาธิตและวิพากษ์ ฯ
ETV ครั้งที่ 11 การสาธิตและวิพากษ์ ฯ
ETV ครั้งที่ 12 การสาธิตและวิพากษ์ ฯ

ETV ครั้งที่ 13  การสาธิตและวิพากษ์การจัดการเรียนรู้
ETV ครั้งที่ 14  การสาธิตและวิพากษ์การจัดการเรียนรู้


ETV ครั้งที่ 15  การสาธิตการจัดการเรียนรู้ของครูโดยผ่านสื่อ 

 
ETV ครั้งที่ 1ุ6  การสาธิตการจัดการเรียนรู้ของครูโดยผ่านสื่อ 
 


เข้าชม : 1133
 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่
เลขที่ 64 ถนนกาญจนวนิชซอย4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 074-219316 โทรสาร 074-219318
Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05