[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ความรู้เกี่ยวกับ IT
5 ธันวาคม วันดินโลก

พุธ ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

คะแนน vote : 46  

            “วันดินโลก” คือ วันที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ตามมติขององค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน 

           ประวัติวันดินโลกเมื่อปี พ.ศ. 2556 ระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสมัชชาที่ 68 ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ประชุมมีมติผลักดันการตั้ง "วันดินโลก" (World Soil Day) โดยกำหนดให้ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ต่อมาวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล The Humanitarian Soil Scientist หรือรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีโครงการในพระราชดำริมากมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เช่น โครงการหญ้าแฝก โครงการแกล้งดิน โครงการแก้ดินเปรี้ยว เป็นต้น โดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ใช้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลกครั้งแรกใน พ.ศ. 2557ดิน ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศ แต่หลายสิบปีที่ผ่านมา ดินได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก เมื่อดินเกิดความเสื่อมโทรมก็ส่งผลต่อคุณภาพด้านเกษตรกรรมและด้านโภชนาการ การก่อตั้งวันดินโลกจึงถือเป็นการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายหันมาใส่ใจพัฒนาทรัพยากรดินให้มีความยั่งยืนอย่างจริงจัง เพราะดินสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชากรโลก นำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและลดปัญหาการขาดแคลนอาหารได้

คำขวัญวันดินโลก 2563 คือ “Keep soil alive, protect soil biodiversity” หรือ “รักษ์ปฐพีคืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”
คำขวัญวันดินโลก 2563 คือ “Keep soil alive, protect soil biodiversity” หรือ “รักษ์ปฐพีคืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” 

คำขวัญวันดินโลก

ในแต่ละปีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จะเผยแพร่คำขวัญวันดินโลกเพื่อสร้างพันธกิจร่วมกัน สำหรับ คำขวัญวันดินโลก 2563 คือ “Keep soil alive, protect soil biodiversity” หรือ “รักษ์ปฐพีคืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” โดยมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในทรัพยากรดินเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 

 เข้าชม : 865


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 24 / มี.ค. / 2566
      5 ธันวาคม วันดินโลก 23 / ธ.ค. / 2563
      การพัฒนา Koratsite 31 / ต.ค. / 2553
      มันสามารถเขียนทับไฟล์ที่ลึกกว่า root ได้อีกด้วย 20 / เม.ย. / 2551
      แก้ปัญหา Windows XP บูตช้า 12 / ก.พ. / 2551


 
กศน.ตำบลนาทับ
บ้านคลองสอง หมู่ที่ 14 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 โทรศัพท์ 08-4637-4960
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05