[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

16 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมติดตามงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องประขุมเล็ก สกร.ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ครู ศกร.ระดับตำบลนาทับ เข้าร่วมประชุมติดตามงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องประขุมเล็ก สกร.ระดับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายวิเชียร โชติช่วง ผอ.สกร.ระดับอำเภอจะนะ เป็นประธาน
16 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมติดตามงานการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ (งานพื้นฐาน) ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายวิเชียร โชตช่วง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ประชุมติดตามงานการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ (งานพื้นฐาน) ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
16 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู ศกร.ระดับตำบล 14 ตำบล ที่รับผิดชอบงานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับ ร่วมบรรณาธิการ ปฎิทินการพบกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ BBL ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.ระดับอำเภอจะนะ มอบหมายให้นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ พร้อมด้วยครู ศกร.ระดับตำบล 14 ตำบล ที่รับผิดชอบงานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับ ร่วมบรรณาธิการ ปฎิทินการพบกลุ่มและแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ B
16 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ ตำบลนาทับ จัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
31 พฤษภาคม 2567 ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ให้ครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ ตำบลนาทับ จัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนร
16 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู ศกร. ระดับ ตำบลนาทับ พร้อมด้วย นักศึกษา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะตั๊รตีลิลกุรอ่าน หมู่ที่ 13 และศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาทับ หมู่ที่ 14 ตำบลนาทับอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ให้ ครู ศกร. ระดับ ตำบลนาทับ พร้อมด้วย นักศึกษา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะตั๊รตีลิลกุรอ่
16 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายยะโกบ ละแม หัวหน้า ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาทับ นำผลิตภัณฑ์ ขนมทองพับ ผลิตภัณฑ์กรงนก จัดแสดง และนำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร โชติช่วง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะนะ ให้นายยะโกบ ละแม หัวหน้า ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาทับ นำผลิตภัณฑ์ ขนมทองพับ ผลิตภัณฑ์กรงนก จัดแสดง และนำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม สำนัก
16 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผูกรัก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
วันที่ 29 เมษายน 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผูกรัก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
27 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู ศกร.ตำบลนาทับ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยระดับตำบล(ศส.ปชต.) โครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม ศส.ปชต. รณรงค์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
วันที่ 25 เมษายน 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลนาทับ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยระดับตำบล(ศส.ปชต.) โครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม ศส.ปชต. รณรงค์ก
27 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครู ศกร.ตำบลนาทับ ดำเนินกิจกรรม Focus group วรรณกรรมชุมชน เรื่อง กบฏนาซิกราบู
26 เมษายน 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลนาทับ ดำเนินกิจกรรม Focus group วรรณกรรมชุมชน เรื่อง กบฏนาซิกราบู ณ หมู่ที่ 2 บ้านปากบางนาทับ และหมู่ที่ 6 บ้านนาทับ ได้ร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็น
17 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 เม.ย.67 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “72 พรรษา 72 กิจกรรม ฝึกอาชีพ และเปิดบ้านวิชาการ สกร. สงขลา” ณ สกร.จังหวัดสงขลา
วันที่ 2 เม.ย.67 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะนะ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “72 พรรษา 72 กิจกรรม ฝึกอาชีพ และเปิดบ้านวิชาการ สกร. สงขลา” ณ สกร.จังหวัดสงขลา
6 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลนาทับ (กศน) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาเทียบระดับ
ศกร.ตำบลนาทับ (กศน) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาเทียบระดับ
6 / เม.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลนาทับ (กศน.เดิม) ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 3 คน ที่ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ
ศกร.ตำบลนาทับ (กศน.เดิม) ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 3 คน ที่ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ
11 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นาย วิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ นางสาวศุภวรรณ ประสิทธิ์
จัดโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษามุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะผาสุขอิสลาม โดยมีกลุ่มเป้าหมายปอเนาะละ 20 คน
3 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวด่วน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา
ข่าวด่วน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา
3 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ ครูผู้สอนคนพิการ สกร.อำเภอจะนะ พานักศึกษาคนพิการเข้าร่วม โครงการศึก
นที่ 27 กุมภาพันธ์& 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ ครูผู้สอนคนพิการ สกร.อำเภอจะนะ พานักศึกษาคนพิการเข้าร่วม โครงการศึก
3 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางสาวศุภวรรณ ประสิทธิ์ ครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ และนางสาวนภสร จอมศรี ครูผู้สอนคนพิการ ศกร.ตำบลนาทับ เข้าร่วมงานภาคีเครือข่าย กิจกรรมยุติธรรมชุมชน รู้จักศูนย์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางสาวศุภวรรณ ประสิทธิ์ ครูอาสาฯในสถาบันศึกษาปอเนาะ และนางสาวนภสร จอมศรี ครูผู้สอนคนพิการ ศกร.ตำบลนาทับ เข้าร่วมงานภาคีเครือข่าย กิจกรรมยุติธรรมชุมชน รู้จักศูนย์
3 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
22 ก พ.2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ พร้อมด้วย นายชัชชัย ชูแก้ว ครู ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและโครงการค่ายพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษา สกร.อำเภอจะน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบล1
22 ก พ.2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ พร้อมด้วย นายชัชชัย ชูแก้ว ครู ลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและโครงการค่ายพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษา สกร.อำเภอจะน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบล1
3 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 การแข่งขันกีฬา สกร.สงขลาเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2567
นที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 การแข่งขันกีฬา สกร.สงขลาเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ ครู ศกร.ตำบลนาทับ เข้าร่วมงานภาคีเครือข่าย การลงติดตามโครงการชุมชนบำบัดยาเสพติด(CBTx)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ ครู ศกร.ตำบลนาทับ เข้าร่วมงานภาคีเครือข่าย การลงติดตามโครงการชุมชนบำบัดยาเสพติด(CBTx)
15 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มกราคม 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาทับ จัดการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วันที่ 12 มกราคม 2567 นายวิเชียร โชติช่วง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะนะ มอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาทับ จัดการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
กศน.ตำบลนาทับ
บ้านคลองสอง หมู่ที่ 14 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130 โทรศัพท์ 08-4637-4960
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05