[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

23 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเทพา มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลวังใหญ่ ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบBBL เ
18 / ต.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบล
วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นางสาวพัชรี ไชยโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา มอบหมายให้ นางสาวหับเส๊าะ บินเด็น ตำแหน่ง ครู นายพานิช ศรีสุข ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลและนายธนพล รัตนะ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตยตำบลวังใหญ่ คร
3 / ก.ย. / 2566 : กศน.สงขลา
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ วันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2566
6 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แบบทดสอบออนไลน์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องประวัติวันจักรี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
1 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับนักศึกษากศน.อำเภอเทพา
แสดงความยินดีกับนักศึกษากศน.ตำบลวังใหญ่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันโครงงานประเภทการจัดการขยะและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
22 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเทพาพัฒนาสังคมพหุภาษา
กศน.ตำบลวังใหญ่จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมฝึกอาชีพช่างตัดผมชายให้กับกลุ่มประชาชนจำนวน ๒๔ คนระหว่างวันที่ ๑๔ -๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓ .๐๐น. ถึง ๑๖. ๐๐น ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๒ ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
15 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเทพาสนับสนุนการท่องเที่ยว ดนตรี ชายเล เทพา
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาโดยนายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ผอ.กศน. พร้อมด้วยบุคลากร กศน.ร่วมงานส่งเสริมการท่องที่ยว ดนตรี ชายเล เทพา ณ หาดเขาน้อยตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาซึ่ง กศน.ออกบูทบริการส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบาย
15 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรินนำใจสู่เยาวชนกศน.ชายแดนใต้
๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ ผอ.กศน.อำเภอเทพา พร้อมด้วยบุคลากรกศน. นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ \"รินน้ำใจสู่เยาวชน กศน. ชายแดนใต้\" เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน กศน. ชายแดนใต้ให้มีความรู้ทางวิชาการ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ส
3 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวังใหญ่ร่วมต้อนรับกรรมการประเมินโครงการเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บ้านคลองยอ หมู่
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าสงขลาลุยถึงที่เข้าถึงเป้าหมาย
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทรงพล สวาทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลงมาเยี่ยมกลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเปลี่ยนอินเวชหมู่ที่ ๑ บ้านคลองยอตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้โดย กศน.เทพา โดยมีนายอำเภอเทพา ปลัดอาวุโส ส่วนราชกา
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.วังใหญ่เปิดสอนช่างตัดผมชาย
กศน.ตำบลวังใหญ่จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมฝึกอาชีพช่างตัดผมชายให้กับกลุ่มประชาชนจำนวน ๒๔ คนระหว่างวันที่ ๑๔ -๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓ .๐๐น. ถึง ๑๖. ๐๐น ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๒ ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
11 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวังใหญ่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนร่วมทำดอกไม้จันทน์
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีเวชนันต์ ผอ.กศนอำเภอเทพา มอบหมายให้บุคลากรกศน.ตำบลวังใหญ่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลวังใหญ่ร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระศพไนหลวง ร.๙
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปล่อยพันธ์สัตว์นำ้สู่แหล่งนำ้ธรรมชาต ิ
วันที่19 พฤษภาคม 2560 ผอ.กศนอำเภอเทพานายพงษ์ ศรีเวชนันต์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.ร่วมปล่อยปลา ในโครงการปล่อยพันธ์สัตว์นำ้สู่แหล่งนำ้ธรรมชาต ิโดยอบจ.สงขลาร่วมกับเทศบาลตำบลเทพา ณสระนำ้สวนสระเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลเทพา
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
;วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ บุคลากร กศน.ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จัดนิทรรศการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกพัฒนาชุมชนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่น และคร้วเรือนสัมมาชีพดีเด่นอำเภอเทพานายอินเวช จิไชย นางเปลี่ยน จิไชยครอบครัวตัวอย่างดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิ
คร้วเรือนสัมมาชีพดีเด่นอำเภอเทพานายอินเวช จิไชย นางเปลี่ยน จิไชยครอบครัวตัวอย่างดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคุณธรรมนำชีวิต จิตใจดี มีสัมมา วาจาอ่อนหวาน
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเทพาร่วมเปิดโรงสีข้าวชุมชนประชารัฐบ้านคลองยอตำบลวังใหญ่
26 พฤษภาคม2560กศน.เทพา ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีนงในชุมชน จดันิทรรศการ ลดรายจ่าย ส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน จำหน่าย สินค้าเกษตรเพือความยั่งยืนด้านอาหาร.ในงานเปิดโรงสีข้าวชุมชนประชารัฐบ้านคลองยอตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศนบริการประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 กศนอำเภอเทพาโดยผอกศน.พร้อมด้วยบุคลากรกศน.ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกบริการประชาชนมีบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบายเคลื่อนที่ทำขนมโดนัสจิ๋วและเรียนรู้การทำดอกไม้จากผ้าใยบัวมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก
2 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.ตำบลวังใหญ่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร กศน. สมรรถนะด้านการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ครู บุคลากร กศน.จังหวัดสงขลา
บุคลากร กศน.ตำบลวังใหญ่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร กศน. สมรรถนะด้านการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ครู บุคลากร กศน.จังหวัดสงขลา
2 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มเครื่องแกงข้าวยำบ้านคลองยอ ตำบลวังใหญ่ นำผลิตภัณฑ์เครื่องแกงข้าวยำ
กลุ่มเครื่องแกงข้าวยำบ้านคลองยอ ตำบลวังใหญ่ นำผลิตภัณฑ์เครื่องแกงข้าวยำ
2 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.ตำบลวังใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จชต. ภาคฤดูร้อนอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2560
บุคลากร กศน.ตำบลวังใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จชต. ภาคฤดูร้อนอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2560
7 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวังใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรนักศึกษา
วันที่ 7 เมษายน 2560 กศน.ตำบลวังใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา กศน. ที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องสมุด กศน.อำเภอเทพา โดยมีนายเฉลิมพล ท

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวังใหญ่  สังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเทพา
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1  บ้านคลองยอ  ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
โทรศัพท์  089-974-3943
website :  
http://sk.nfe.go.th/thepa03/    Facebook
https://www.facebook.com/#!/nfewangyai/?fref=ts
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05