[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลบางเขียด (สกร.ตำบลบางเขียด) ยินดีต้อนรับ ที่ตั้งอาคารอเนกประสงค์ ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทร.๐๘๙ - ๔๖๒๒๐๙๔ โทรสาร ๐๗๔ - ๓๓๒๔๙๓
 

  

  

18 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่14 - 16 สิงหาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการอาสายุวกาชาด หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด
31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบางเขียด กศน.ต.บางเขียด จัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กศน.ต.บางเขียด จัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ติดตามเยี่ยมบ้านหนังสือชุมชนบ้านดอนเนียน และมอบหนังสือแก่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ ม.1ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบางเขียด จัดโครงการทักษะชีวิต อบรมให้ความรู้การป้องกันตัวจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และการทำหน้ากากอนามัย
กศน.ตำบลบางเขียด ร่วมกับเครือข่าย อบต.บางเขียด รพ.สต.บางเขียด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันตัวจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และการทำหน้ากากอนามัย ในวันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ.อาคารเอนกประสงค์ ร
31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ต.บางเขียด จัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตร Digital Literacy
นางสุพันธ์ ทองแกมแก้ว ผอ.กศน.อ.สิงหนคร อนุญาตให้ ครูกศน.ต.บางเขียด จัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตร Digital Literacy จำนวน 12 ชม. เป้าหมาย กลุ่มประชากรวัยแรงงาน ระหว่างวันที่ 23-24 มี.ค.63 ณ กศน.ต.บางเขียด อ.สิงหนคร
31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบางเขียด จัดโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง
โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ กศน.อ.สิงหนคร ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านมยุรี และแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 บ้านระฆัง ต.บางเขียด ผู้เข้
31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ต.บางเขียด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาการจัดดอกไม้แห้ง
นางสุพันธ์ ทองแกมแก้ว ผอ.กศน.อ.สิงหนคร อนุญาตให้ ครูกศน.ต.บางเขียด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาการจัดดอกไม้แห้ง เป้าหมาย กลุ่มสตรีบ้านตากแดด ระหว่างวันที่ 10-14 ก.พ.63 ณ กลุ่มดอกไม้จันทน์ ม.1 ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ต.บางเขียด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
10 ก.พ.63 นางสุพันธ์ ทองแกมแก้ว ผอ.กศน.อ.สิงหนคร อนุญาตให้ ครูกศน.ต.บางเขียด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนตำบลบางเขียด ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. ถึง 10 ก.พ.63 ณ กศน.ต.บางเขียด อ.ส
31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ต.บางเขียด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังหยด
7 ก.พ.63 นางสุพันธ์ ทองแกมแก้ว ผอ.กศน.อ.สิงหนคร อนุญาตให้ ครูกศน.ต.บางเขียด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังหยด กลุ่มเป้าหมาย แม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองเสือระหว่างวันที่ 4-7 ก.พ.63 ณ กลุ่มวิสาหกิ
31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ต.บางเขียด จัดโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
6 ก.พ.63 นางสุพันธ์ ทองแกมแก้ว ผอ.กศน.อ.สิงหนคร อนุญาตให้ น.ส.ธิญาดา เอียดเรือง ครูกศน.ต.บางเขียด จัดโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีวิทยากรให้ความรู้เรื่อง แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และร่วมก
31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางเขียดจัดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่2/62
กศน.ตำบลบางเขียดจัดสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่2/62
31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.บางเขียด ร่วมกิจกรรมวันเด็กตำบลบางเขียด
ครู กศน.ตำบลบางเขียด ร่วมพิธีเปิดวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งมอบของรางวัลให้กับเด็กที่โชคดี และร่วมทำกิจกรรมกับคณะครูบริเวณซุ่มกิจกรรมของ กศน.ตำบลบางเขียด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบาย
31 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบางเขียด ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันนี้ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ครู กศน.ตำบลบางเขียด ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อาคาร รพ.สต.บ้านบางเขียด ข้าราชการครู
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสิงหนคร ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา จัดโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
กศน.อำเภอสิงหนคร ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา จัดโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
20 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่ายวิชาการ ณ เรือนไทยทักษิณา อำเภอชะอวด
เข้าค่ายวิชาการ ณ เรือนไทยทักษิณา อำเภอชะอวด
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น\"
นางสุพันธ์ ทองแกมแก้ว ผอ.กศน.อำเภอสิงหนคร มอบหมายให้นางสาวลักขณา บุญชู ครู ศรช.ตำบลบางเขียด ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น\"
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมบ้านนักศึกษาพิเศษ
ลงพื้นที่ตำบลบางเขียด เยี่ยมบ้านนักศึกษาพิเศษ ณ บ้านระฆัง ตำบลบางเขียด
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์
ศูนย์ กศน.อำเภอสิงหนคร จัดประชุม บุคลากร ประจำสัปดาห์ เมื่อวีนที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอาิงหนคร
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประสานงานการเปิดกลุ่มอาชีพ ตำบลบางเขียด
นางเสาวนีย์ ใจโต ครูอาสาฯ พร้อมด้วย นางสาวลักขณา บุญชู ครู ศรช. ลงพื้นที่ประสานงานการเปิดกลุ่มอาชีพการทำน้ำพริกแมงดาเพื่อการค้า ณ กลุ่มสตรีตำบลบางเขียด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลบางเขียด     ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา
โทร 074-332493
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05