[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร (สกร.ตำบลสทิงหม้อ) ยินดีต้อนรับ โทร0640388338
 

  

  

18 / ส.ค. / 2566 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่14 - 16 สิงหาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการอาสายุวกาชาด หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด
13 / ส.ค. / 2566 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
11 / ส.ค. / 2566 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 10 สิงหาคม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการเรียนรู้วิชาโครงงาน ภาคเรียนที่ 1/2566
11 / ส.ค. / 2566 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ ด้านวิชาการ
7 / ส.ค. / 2566 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ประชุมกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานของ สกร.อำเภอสิงหนคร
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
28 / ก.ค. / 2566 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 / ก.ค. / 2566 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ณ สวนเทพหยา หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
23 / ก.ค. / 2566 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2566
จัดการเรียนสอนวิชาคณิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
13 / ก.ค. / 2566 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน (รูปแบบอบรมประชาชน) โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะ จำนวน ๖ ชั่วโมง
25 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการจิตอาสาต่อต้านยาเสพติดพัฒนาวัด
วันที่ 25 มิถุนายน 2566 นางสุพัตรา บุญสนิท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร พร้อมด้วยบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิงหนคร ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการจิตอาสาต่อต้านยาเสพติดพัฒนาวัด
21 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
20 มิถุนายน 2566 นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
20 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคม
โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมจังหวัดสงขลา สาขาอำเภอสิงหนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 3 วันที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาประชาชาคม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
15 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สกร.อำเภอสิงหนคร(กศน.อำเภอสิงหนคร) เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาประชาคม อำเภอสิงหนคร
22 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วมจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งความสุขกศน.สร้างงานสร้างอาชีพกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน
22 ธันวาคม 2565ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งความสุขกศน.สร้างงานสร้างอาชีพกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน โดยร่วมจัดสาธิตกลุ่มอาชีพ หลักสูตรธุรกิจเครื่องดื่ม และ หลักสูตรอาชีพ ร่วมกับห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี” และ กศน.ตำบล 10แห่ง ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
22 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
แข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
แข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
22 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
\"White Zone“ สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด
อบรมกิจกรรมต่อต้าน ยาเสพติด โดยวิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรสิงหนคร และ อบรมเรื่อง To Be Number one โดยวิทยากร จากสำนักงานสาธารณสุข อำเภอสิงหนคร ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
22 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา เพื่อใช้ในระบบ C-Smart Program ประจำปี พ.ศ. 2565
อบรมโครงการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษา เพื่อใช้ในระบบ C-Smart Program ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมทิพย์ดนตรี ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
27 / ต.ค. / 2565 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรม \"White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด
เพื่อประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังสร้าง White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติดและปล่อยขบวนรณรงค์กิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด”
14 / ต.ค. / 2565 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
วันที่ 12 ต.ค. 2565 ต้อนรับนายสมาน กลมกูลรองผอ.จังหวัด มาฝึกประสบการณ์ที่จังหวัดสงขลา
วันที่ 12 ต.ค. 2565 ได้รับมอบหมายจาก นางสุพัตรา บุญสนิท ผอ.กศน.อำเภอสิงหนคร ต้อนรับนายสมาน กลมกูลรองผอ.จังหวัด มาฝึกประสบการณ์ที่จังหวัดสงขลา
14 / ต.ค. / 2565 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
ร่วมต้อนรับนางสุพัตรา บุญสนิท เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิงหนคร
10ต.ค.65 บุคลากร กศน.อำเภอสิงหนคร ร่วมต้อนรับนางสุพัตรา บุญสนิท เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิงหนคร ด้วยความยินดียิ่ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สกร.ตำบลทิงหม้อ อาคารเรียนธรรมะ วัดธรรมโฆษณ์   หมู่  3  ตำบลทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร    จังหวัดสงขลา  90280
เบอร์ 0640388338
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05