[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤษภาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
โรคตาแดง สาเหตุ อาการ วิธีป้องกัน และวิธีรักษาโรคตาแดง
โรคตาแดง สาเหตุ อาการ วิธีป้องกัน และวิธีรักษาโรคตาแดง   เข้าชม :  [842]
ประโยคที่จะทำให้รู้ว่า ภาษาอังกฤษก็พลิกแพลงได้ไม่แพ้ภาษาไทย
ประโยคที่จะทำให้รู้ว่า ภาษาอังกฤษก็พลิกแพลงได้ไม่แพ้ภาษาไทย   เข้าชม :  [2003]
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า “การอ่าน” คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาหลายคนคงมีกิจกรรมที่มุ่งทำเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทย เช่นเดียวกับโครงการ   เข้าชม :  [690]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [693]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [740]
 

12 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศ 2/2565
ปัจฉิมนิเทศ 2/2565  เข้าชม :  [145]

12 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  เข้าชม :  [132]

3 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปาดังเบซาร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
กศน.ตำบลปาดังเบซาร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ณ กศน.ตำบลปาดังเบซาร์ ระหว่างวันที่ 1 -30 เมษายน 2560  เข้าชม :  [537]

8 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสะเดา แชมป์ฟุตซอลระดับจังหวัด
กศน.อำเภอสะเดา ร่วมทำการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แชมป์เป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งต่อระดับ 5 จังหวัดชายแดนใต้  เข้าชม :  [543]

7 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสอบกลางภาคเรียน 2/2559
กิจกรรมสอบกลางภาคเรียน 2/2559  เข้าชม :  [506]

7 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตำบลปาดังเบซาร์
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ตำบลปาดังเบซาร์ วิธีการปลูกเห็ดฟาง  เข้าชม :  [491]

3 / เม.ย. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
การทำปุ๋ย
กศน.ตำบลปาดังเบซาร์ จัดสอนการทำปุ๋ยหมัก ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ กศน.ตำบลปาดังเบซาร์  เข้าชม :  [434]
8 / มี.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
เศรษฐกิจพอเพียงตำบลปาดังเบซาร์
เศรษฐกิจพอเพียงตำบลปาดังเบซาร์  เข้าชม :  [474]
14 / ก.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์ อัธยาศัย
ศูนย์ อัธยาศัย กศน. ตำบลปาดังเบซาร์  เข้าชม :  [581]
14 / ก.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปาดังเบซาร์  เข้าชม :  [576]
14 / ก.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์ ศส. ปชต.
ศูนย์ ศส. ปชต. ตำบลปาดังเบซาร์  เข้าชม :  [487]
14 / ก.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์ดิจิตอล
ศูนย์ดิจิตอล ตำบลปาดังเบซาร์   เข้าชม :  [522]

 


ชิลล์ๆ ณ กศน.ตำบลปาดังเบซาร์


 
 

 
นางโสเพ็ญ  ย้อยอัด
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสะเดาายไพฑูรย์  บุญราศรี
พนักงานราชการ
ครู กศน. ตำบลปาดังเบซาร์
 

เอกสารเผยแพร่
เรื่องเอกสารของนักเรียน
เอกสารตั้งค่าที่จำเป็น
เอกสารKoratsite(เพิ่มเติม)
คู่มือ Flashalbum

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ
สาระทักษะการเรียนรู้
1. ทักษะการเรียนรู้ ทร 11001
2. ทักษะการเรียนรู้ ทร 21001
3. ทักษะการเรียนรู้ ทร 31001
สาระความรู้พื้นฐาน
1. ภาษาไทย พท 11001
2. ภาษาไทย พท 21001
3. ภาษาไทย พท 31001
4. วิทยาศาตร์ พว 11001      
5. วิทยาศาตร์ พว 21001

6. วิทยาศาตร์ พว 31001 

7. ภาษาอังกฤษ พต 11001

8. ภาษาอังกฤษ พต 21001

9. ภาษาอังกฤษ พต 31001

10. คณิตศาสตร์ พค 11001

11. คณิตศาสตร์ พค.21001
12. คณิตศาสตร์ พค 31001
สาระการประกอบอาชีพ
1. การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช 11003    
2. การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช 21003
3. การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003         
4. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช 11001 
5. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช 21001    
6. ช่องทางการขยายอาชีพ  อช 31001      
7. ทักษะการประกอบอาชีพ อช 11002   
8. ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช 21002
9. ทักษะการขยายอาชีพ อช 31002
สาระการพัฒนาสังคม
1. สังคมศึกษา สค 11001
2. สังคมศึกษา สค 21001
3. สังคมศึกษา สค 31001
4. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  สค 11002
5. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002
6. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
7. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค11003
8. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  สค 21003
9. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003
สาระทักษะการดำเนินชีวิต
1. ศิลปศึกษา ทช 11003
2. ศิลปศึกษา ทช 21003
3. ศิลปศึกษา ทช 31003
4. เศรษฐกิจพอเพียง ทช 11001

5. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 21001
6. เศรษฐกิจพอเพียง  ทช 31001
7. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 11002
8. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 21002
9. สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002
 คู่มือการอบรมขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
 คู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน โดย สำนักงาน กศน.
 หนังสือพลังปัญญา
 คู่มือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ (ผู้ไม่รู้หนังสือ)
 ตัวอย่าง ผลงานการวิจัยอย่างง่าย
 ร่วมเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ใน 3 นาที
 คู่มือการใช่สื่อสังคมออนไลน์โดยกระทรวง ICT


>

 
 
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสงขลา 
ถนนกาญจนวานิต ตำบลสะเดา  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074-411133 

โทรสาร  
074-411133   ohm1429@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05