[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลคลองแดน
 

  

  

23 / เม.ย. / 2567 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
รณรงค์การเลือกสาชิกวุฒิสภาในพื้นที่
รณรงค์การเลือกสาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
17 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
วิทยากรสอนการทำดอกไม้จันทน์ ให้กับประชาชนตำบลคลองแดน เพื่อทูลเกล้าฯถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถพิตร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
วิทยากรสอนการทำดอกไม้จันทน์ ให้กับประชาชนตำบลคลองแดน เพื่อทูลเกล้าฯถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถพิตร ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
11 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมแกนนำส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลตะเครียะ
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมอบรมแกนนำส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลตะเครียะ
11 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการอบรมเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำฮอร์โมนจิบเบอร์เลลินจากใส้กล้วย หลักสูตร 5 ชั่วโมง ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
โครงการอบรมเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำฮอร์โมนจิบเบอร์เลลินจากใส้กล้วย หลักสูตร 5 ชั่วโมง ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
11 / ก.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ช่างพื้นฐาน วิชาช่างก่อสร้าง (ช่างปูน) ตำบลบ่อตรุ ในวันที่ 4 - 11 กรกฎาคม 2560
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ช่างพื้นฐาน วิชาช่างก่อสร้าง (ช่างปูน) ตำบลบ่อตรุ ในวันที่ 4 - 11 กรกฎาคม 2560
29 / พ.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลท่าบอน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลท่าบอน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
29 / พ.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการ \\\\\\\"56 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เติมรัก ปันสุข สู่สังคม\\\\\\\"
โครงการ \\\\\\\"56 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เติมรัก ปันสุข สู่สังคม\\\\\\\"
29 / พ.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
10 / พ.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ฯ และชวนกันไปวั
กิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ฯ และชวนกันไปวั
10 / พ.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือนเมษายน 2560
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือนเมษายน 2560
10 / พ.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กลุ่มธนาคารปูบ้านเลค่าย
กลุ่มธนาคารปูบ้านเลค่าย
31 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยประจำปี 2560
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยประจำปี 2560
31 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \\\"รถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน\\\" กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน หวังสร้างสังคมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ในวันที่ 24 มีนาคม 2560
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \\\"รถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน\\\" กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน หวังสร้างสังคมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ในวันที่ 24 มีนาคม 2560
31 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการพัฒนาทักษะสมาชิกสโมสรเงือกน้อย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงสรรค์ ปนะจำปี 2560 กิจกรรมการปล่อยปูคืนสู่ทะเล ในวันที่ 25 มีนาคม2560
โครงการพัฒนาทักษะสมาชิกสโมสรเงือกน้อย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงสรรค์ ปนะจำปี 2560 กิจกรรมการปล่อยปูคืนสู่ทะเล ในวันที่ 25 มีนาคม2560
31 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ \\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\" จังหวัดสงขลา ในวันที่ 23 มีนาคม 2560
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ \\\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\\\" จังหวัดสงขลา ในวันที่ 23 มีนาคม 2560
6 / มี.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
พิธีรับมอบชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ประสพภับน้ำท่วม
พิธีรับมอบชุดเครื่องแบบนักเรียนที่ประสพภับน้ำท่วม โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ในวันที่ 6 มีนาคม 2560
6 / มี.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
ร่วมการอบรมชุดปฏิบัติการประจำตำบลตามแผนประชารัฐร่วมใจ
ร่วมการอบรมชุดปฏิบัติการประจำตำบลตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้าง หมุ่บ้าน/ชุมชยมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560
6 / มี.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการประกวดโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โครงการประกวดโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
6 / มี.ค. / 2560 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการพัฒนาทักษะสมาชิกสโมสรเงือกน้อย
กิจกรรมที่ 5 เรียนนอกห้อง \"พัทลุงยิ้ม\" ตามโครงการพัฒนาทักษะสมาชิกสโมสรเงือกน้อย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงสรรค์ ปนะจำปี 2560
6 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการราชประชานุเคราะห์ 59
กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการราชประชานุเคราะห์ 59

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
ศกร.ตำบลคลองแดน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา 
ม.5 บ้านตีนนอ ตำบลคลองแดน  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา   โทรศัพท์ 080-5490810
EMAIL : sanfa2566@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05