[x] ปิดหน้าต่างนี้
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระโนด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< มิถุนายน 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
ห้องเรียนเสมือน (ห้องเรียน Metaverse)
สื่อนวัตกรรมห้องเรียนเสมือน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย   เข้าชม :  [91]
พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้
พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้   เข้าชม :  [306]
ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
หนังสือทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   เข้าชม :  [659]
ดูฉลากโภชนาการให้เป็น
ดูฉลากโภชนาการให้เป็น   เข้าชม :  [1424]
เกร็ดความรู้ ประชาคมอาเซียน
เกร็ดความรู้ ประชาคมอาเซียน   เข้าชม :  [919]
 

เข้ารับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เข้ารับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566   เข้าชม :  [4]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
การประชุมประจำสัปดาห์บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระโนด ในวันที่ 10 มิถุนายน 256710 / มิ.ย. / 2567  เข้าชม :  [13]
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และเครือข่ายการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระโนด ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/256723 / พ.ค. / 2567  เข้าชม :  [51]
ร่วมรับการตรวจราชการโดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ8 / พ.ค. / 2567  เข้าชม :  [87]
ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น รักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 ประจำปี 2566 24 / เม.ย. / 2567  เข้าชม :  [39]
ดำเนินการ Focus Group วรรณกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของ สกร.อำเภอระโนด เรื่องพิพิธภัณฑ์ เภา นุ่มนาม ต.แดนสงวน , หมอดำ ต.ท่าบอน และตำนานบ่อโส๊ะ (บ่อเงินบ่อทอง) ต.บ่อตรุ23 / เม.ย. / 2567  เข้าชม :  [43]

18 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประจำสัปดาห์บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระโนด ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567
การประชุมประจำสัปดาห์บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระโนด ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567  เข้าชม :  [2]

18 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดรายการวิทยุ \"เรียนรู้ตลอดชีวิตกับ สกร.\" ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567
จัดรายการวิทยุ \"เรียนรู้ตลอดชีวิตกับ สกร.\" ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567  เข้าชม :  [2]

18 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมต้อนรับ นายเอกราช ชวีวัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
เข้าร่วมต้อนรับ นายเอกราช ชวีวัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้  เข้าชม :  [2]

13 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
เข้าร่วมโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  เข้าชม :  [10]

10 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ ( รัชกาลที่ 8 )
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ ( รัชกาลที่ 8 )  เข้าชม :  [11]

30 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพิธีเปิดการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน
เข้าร่วมพิธีเปิดการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน  เข้าชม :  [18]

19 / มิ.ย. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระโนด ครั้งที่ 1/2567
การประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระโนด ครั้งที่ 1/2567  เข้าชม :  [2]
18 / มิ.ย. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณตามระดับ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลระวะ วันที่ 14 มิถุนายน 2567
การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณตามระดับ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลระวะ วันที่ 14 มิถุนายน 2567  เข้าชม :  [2]
18 / มิ.ย. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณตามระดับ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลพังยาง วันที่ 14 มิถุนายน 2567
การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณตามระดับ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลพังยาง วันที่ 14 มิถุนายน 2567  เข้าชม :  [2]
18 / มิ.ย. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณตามระดับ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลระโนด วันที่ 14 มิถุนายน 2567
การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณตามระดับ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลระโนด วันที่ 14 มิถุนายน 2567  เข้าชม :  [3]
18 / มิ.ย. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณตามระดับ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวัสน วันที่ 13 มิถุนายน 2567
การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณตามระดับ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลวัสน วันที่ 13 มิถุนายน 2567  เข้าชม :  [2]
18 / มิ.ย. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณตามระดับ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าบอน วันที่ 13 มิถุนายน 2567
การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณตามระดับ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าบอน วันที่ 13 มิถุนายน 2567  เข้าชม :  [3]

 
นายวัชรพงศ์พันธุ์  อุปนันท์
ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง
ผอ.สกร.อำเภอระโนด
mail:nferanot@gmail.com
Tel:0878955525

 
 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระโนด ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140 
โทร. 
0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
E-mail : nferanot@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05