[x] ปิดหน้าต่างนี้
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระโนด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< กรกฏาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
ห้องเรียนเสมือน (ห้องเรียน Metaverse)
สื่อนวัตกรรมห้องเรียนเสมือน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ม.ปลาย   เข้าชม :  [119]
พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้
พรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้   เข้าชม :  [319]
ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
หนังสือทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   เข้าชม :  [678]
ดูฉลากโภชนาการให้เป็น
ดูฉลากโภชนาการให้เป็น   เข้าชม :  [1440]
เกร็ดความรู้ ประชาคมอาเซียน
เกร็ดความรู้ ประชาคมอาเซียน   เข้าชม :  [940]
 

การสำรวจข้อมูลประชาชน ช่วยอายุ 15-60 ปี ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ตกหล่น ออกกลางคัน หลุดออกจากระบบการศึกษา
การสำรวจข้อมูลประชาชน ช่วยอายุ 15-60 ปี ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ตกหล่น ออกกลางคัน หลุดออกจากระบบการศึกษา  เข้าชม :  [16]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 8 แห่ง 2 / ก.ค. / 2567  เข้าชม :  [25]
นิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสงขลา26 / มิ.ย. / 2567  เข้าชม :  [24]
เข้ารับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 18 / มิ.ย. / 2567  เข้าชม :  [34]
การประชุมประจำสัปดาห์บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระโนด ในวันที่ 10 มิถุนายน 256710 / มิ.ย. / 2567  เข้าชม :  [42]
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา และเครือข่ายการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระโนด ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/256723 / พ.ค. / 2567  เข้าชม :  [72]

17 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3
โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3  เข้าชม :  [19]

17 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประจำสัปดาห์บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระโนด วันที่ 17 กรกฎาคม 2567
การประชุมประจำสัปดาห์บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระโนด วันที่ 17 กรกฎาคม 2567  เข้าชม :  [18]

16 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพและสุุนทรียภาพ นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอระโนด
โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพและสุุนทรียภาพ นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอระโนด  เข้าชม :  [19]

16 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567
โครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567  เข้าชม :  [18]

8 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สกร.ระดับอำเภอระโนด
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สกร.ระดับอำเภอระโนด   เข้าชม :  [31]

8 / ก.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   เข้าชม :  [32]

18 / ก.ค. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567   เข้าชม :  [12]
18 / ก.ค. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าบอน
ดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลท่าบอน   เข้าชม :  [12]
1 / ก.ค. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ่อตรุ
กิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ่อตรุ  เข้าชม :  [28]
1 / ก.ค. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากแตระ
กิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปากแตระ  เข้าชม :  [28]
1 / ก.ค. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ่อตรุ
กิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ่อตรุ  เข้าชม :  [27]
1 / ก.ค. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลพังยาง
กิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลพังยาง  เข้าชม :  [28]

 
นายวัชรพงศ์พันธุ์  อุปนันท์
ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง
ผอ.สกร.อำเภอระโนด
mail:nferanot@gmail.com
Tel:0878955525

 
 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอระโนด ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  90140 
โทร. 
0-7439-3335 โทรสาร 0-7439-3081
E-mail : nferanot@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05