[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
                                                                                                                                 คณะกรรมการ  กศน.ตำบลท่าประดู่

                                                                      1.นายประเสริฐ   เรืองแก้ว                      ประธานกรรมการ    
                                                                      2.
นายประเสริฐ   เรืองแก้ว                      กรรมการ
                                                                      3.นายดำรง   สีทอง                              
กรรมการ
                                                                      4.นายม้าญัด   หะหวัง                           
กรรมการ
                                                                      5.นางสาวปรัศนี   หมานหมะ                  
กรรมการ
                                                                      6.นางจิตรา   จันทร์แก้ว                         
กรรมการ
                                                                      7.นายยุพิน   ขวัญจินดา                        
กรรมการ
                                                                      8.นายอุสมาน   หลำหวัง                      
กรรมการ
                                                                      9.นางเคลื่อม   พรมจันทร์                      
กรรมการ
                                                                      10.นายนุชิต   ศิริรัตน์                           
กรรมการ
                                                                      11.นางอาภร   บังคง                            
กรรมการ
                                                                      12.นายสรายุทธ์   อินราช                      
กรรมการ
                                                                      13.นายอดิศร   ตั้งศิทธิ์พัฒนกูล              
กรรมการ
                                                                      14.นางสาวนิเม๊าะ   เจ๊ะแม                     
กรรมการ
                                                                      15.นายโยธิน   พรหมมณี                      
กรรมการและเลขานุกากร
                                                                      16.นางสาวนุจรี   หัสแหล๊ะ                    
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุกากร 

เข้าชม : 440
 
 
 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าประดู่
หมู่ที่ 2 บ้านดังหมูเหนือ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 90160 
โทร  085-6707220 , 081-7986735
Email : cnankmlchnk@gmail.com
facebook : กศน.ตำบลท่าประดู่
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05