[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 แหล่งเรียนรู้อื่น กศน. ตำบลท่าประดู่

ลำดับที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้อื่น

ประเภทแหล่งเรียนรู้

ที่อยู่

กลุ่มวิสากิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกหยี

ธุรกิจชุมชน

หมู่ที่ 3 บ้านดังหมูเหนือ

ตำบลท่าประดู่

อำเภอนาทวี

วัดทุ่งข่า

โบราณสถาน  โบราณวัตถุ

หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งข่า ตำบลท่าประดู่

อำเภอนาทวี

กองทุนลดรายจ่ายวันละบาท

ธุรกิจชุมชนและกองทุนหมู่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านดังหมูเหนือ

ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี

ศาลาทวดเสือพอบิดเหนือ

โบราณสถาน  โบราณวัตถุ

หมู่ที่ 9  บ้านพอบิดเหนือ

ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี
            ภาคีเครือข่าย

ลำดับที่

ชื่อภาคีเครือข่าย

ที่ตั้ง / ที่อยู่

1

โรงเรียนวัดท่าประดู่

หมู่ที่ 1 บ้านท่าประดู่ ตำบลท่าประดู่

2

โรงเรียนวัดทุ่งข่า

หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งข่า ตำบลท่าประดู่

3

โรงเรียนบ้านพอบิด

หมู่ 9 บ้านพอบิดเหนือ ตำบลท่าประดู่

4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่

หมู่ที่1 บ้านท่าประดู่ ตำบลท่าประดู่

5

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าประดู่

หมู่ 1 บ้านท่าประดู่ ตำบลท่าประดู่

6

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุ่งข่า

หมู่ 8 บ้านทุ่งข่า ตำบลท่าประดู่

     

7

วัดทุ่งข่า

หมู่ 8 บ้านทุ่งข่า ตำบลท่าประดู่

8

วัดท่าประดู่

หมู่ 1 บ้านท่าประดู่ ตำบลท่าประดู่

9

เกษตรประจำตำบลท่าประดู่

อำเภอนาทวี

     
     เข้าชม : 683
 
 
 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าประดู่
หมู่ที่ 2 บ้านดังหมูเหนือ ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 90160 
โทร  085-6707220 , 081-7986735
Email : cnankmlchnk@gmail.com
facebook : กศน.ตำบลท่าประดู่
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05