[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

13 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสะท้อน
ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสะท้อน ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
12 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อน รับสมัครนักศึกษาาคเรียนที่ 1/2566
กศน.ตำบลสะท้อน รับสมัครนักศึกษาาคเรียนที่ 1/2566 ตั้งแต่บุัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566
26 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อนจัดโครงการสัปดาห์แห่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตรร้อยลูกปัดแบบสร้อยคล้อง
กศน.ตำบลสะท้อนจัดโครงการสัปดาห์แห่งความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตรร้อยลูกปัดแบบสร้อยคล้อง วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ.กศน.ตำบลสะท้อน
19 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
กศน.ตำบลสะท้อน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร โดยการเข้าร่วมกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ณ วั
27 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อน นำกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ศส.ปชต. เสริมสร้างหมูบ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
กศน.ตำบลสะท้อน นำกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ศส.ปชต. เสริมสร้างหมูบ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย วันที่ 26 กรกฏาคม 2556 ณ ศาลาอเนกประสงค์ กศน.อำเภอนาทวี
22 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อน รับการนิเทศ
กศน.ตำบลสะท้อน รับการนิเทศ และนิเทศคู่สัญญา วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 ณ กศน.ตำบลสะท้อน
1 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ผู้สูงอายุ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า
กศน.ตำบลสะท้อน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ผู้สูงอายุ สุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ณ กศน.ตำบลสะท้อน วันที่ 1 กรกฏาคม 2565
1 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อน จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น การทำขนมไทย
กศน.ตำบลสะท้อน จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำขนมไทย ณ กศน.ตำบลสะท้อน ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565
1 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อน ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้สมุนไพร กัญชงกัญชา
กศน.ตำบลสะท้อน ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้สมุนไพร กัญชงกัญชา ณ กศน.อำเภอนาทวี วันที่ 27 มิถุนายน 2565
1 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อน จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำปุ๋ยหมัก
กศน.ตำบลสะท้อน จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น วิชาการทำปุ๋ยหมัก หลักสูตร 12 ชั่วโมง วันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ กศน.ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
24 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อน นำนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาบ้านหนังสือชุมชนบ้านสะท้อน
กศน.ตำบลสะท้อน นำนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนาบ้านหนังสือชุมชนบ้านสะท้อน วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านสะท้อน ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา
24 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อน ร่ร่วมโครงการTO BE ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
กศน.ตำบลสะท้อน ร่ร่วมโครงการTO BE ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอนาทวี
16 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อน ร่วมโครงการรู้ทันการตั้งวครรภ์ก่อนวัยเรียน
กศฯ.ตำบลสะท้อนเข้าร่วมโครงการรู้ทันป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565
10 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวทั่วไป
กศน.ตำบลสะท้อน ร่วมโครงการคุณธรรมจริยธรรม สู่การเรียนรู้สังคมพหุวัฒธรรม
กศน.ตำบลสะท้อน เข้าร่วมโครงการ คุณธรรมจริยธรรม สู่การเรียนรู้พหุวัฒนธรรม วันที 9 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอนาทวี
2 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ
กศน.ตำบลสะท้อน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ บริเวณสองข้างทาง ม.1 ตำบลทับช้าง
28 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อน รับมอบต้นฟ้าทะลายโจรและเมล็ดพันธุ์ผัก
กศน.ตำบลสะท้อน รับมอบต้นฟ้าทะลายโจรและเมล็ดพันธุ์ผัก วันที่ 26 ตุลาคม 2564 จากสำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี
26 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อนร่วมปลูกต้นฟ้าทะลายโจร
กศน.ตำบลสะท้อนร่วมปลูกต้นฟ้าทะลายโจร วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ กศน.ตำบลท่าประดู่
21 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อน จัดโครงการ การดูแลป้องกันตนเองจากโรคโควิค ๒๐๑๙
ณ กศน.ตำบลสะท้อนจัดกิจกรรม การดูแลป้องกันตนเองจากโรคโควิค ๒๐๑๙ วันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖4
25 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะท้อนจัดกิจกรรมหลักสูตรการถักกระเป๋าจากเชือกร่ม
กศน.ตำบลสะท้อนจัดกิจกรรมหลักสูตรการถักกระเป๋าจากเชือกร่ม หลักสูตร 20 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหว้าหลัง ตำบลสะท้อน
20 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าชม :
เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
กศน.ตำบลสะท้อน 
ถนนนาทวี-ประกอบ  หมู่ที่ 1 บ้านสะท้อน ตำบลสะท้อน  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา
0-743-72790     0-872- 909769

Pranee.z@hotmail.com  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05