[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาทวี แจ้งกำหนดการเดินทาง แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ ณ ศูนย์เรียนรู้เรือนไทยทักศินา
กศน.ตำบลนาทวี แจ้งกำหนดการเดินทาง แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เรือนไทยทักศินา อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นัดพร้อมกันที่ หน้าที่ว่าการอำเภอนาทวี เวลา 06.30 น. ติดต่อ สอบถาม โทร. 081-7988074 (ค
14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาทวี ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษา กศน.เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า
กศน.ตำบลนาทวี ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษา กศน.เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ กศน.ตำบลท่าประดู่ ติดต่อ สอบถาม โทร. 081-7988074 (ครูหลี) และ 089-1639313 (ครูดา)
4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการสอบ N-net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กศน.ตำบลนาทวี ขอแจ้งกำหนดการสอบ N-net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านนาทวี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา และนำบัตรประชาชนในการเข้าห้องสอบด้วยค่ะ ติดต่อ สอบถามรายละเอี
29 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการ การนำเสนอโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กศน.ตำบลนาทวี แจ้งนักศึกษาใหม่ทุกคน ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอโครงงานทางวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ. ลานเอนกประสงค์ ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ต
20 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้ารับการประเมินการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.ตำบลนาทวี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กศน.ตำบลนาทวี แจ้งนักศึกษาทุกคนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้เข้ารับการประเมินการรู้หนังสือ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ. กศน.ตำบลนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการเดินทาง แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560
กศน.ตำบลนาทวี แจ้งกำหนดการเดินทาง แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นัดพร้อมกันที่ กศน.อำเภอนาทวี เวลา 13.00 น. ติดต่อ สอบถาม โทร. 081-
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560
กศน.ตำบลนาทวี ขอเชิญชวนนักศึกษา กศน. เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ติดต่อ สอบถาม โทร. 081-7988
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาทวี จัดการเรียนการสอน ขั้นพื้นฐาน ประจำวัน อังคารที่ 6 มิ.ย. 60 ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ
กศน.ตำบลนาทวี จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ประจำวันอังคารที่ 6 มิ.ย. 60 ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ขอให้นักศึกษาทุกคนมาเรียนโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-7988074 (ครูหลี) และ 089-1
23 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาทวี จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานประจำวันอังคารที่ 30 พ.ค.60 ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ในรายวิชา ศิลปศึกษา
กศน.ตำบลนาทวี จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ประจำวันอังคารที่ 30 พ.ค.60 ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ในรายวิชา ศิลปศึกษา ขอให้นักศึกษาทุกคนมาเรียนโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-7988074 (ครูหลี) และ 089-163931
17 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับอำเภอ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กศน.ตำบลนาทวี แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับอำเภอ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 13.00 น. ณ ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-7988074 (ครูหลี)
7 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศระดับตำบล และเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กศน.ตำบลนาทวี แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศระดับตำบล และเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ กศน.ตำบลนาทวี (ติดกับเทศบาลนอก) ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-7988074 (ครูหล
3 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาทวี จัดกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 รอบที่ 2
กศน.ตำบลนาทวี จัดกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 รอบที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดเคลื่อนที่ รถมินิโมบาย และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ในพื้นที่ตำบลนาทวี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพ
30 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาทวี ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กศน.ตำบลนาทวี ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 หลักฐานในการใช้สมัคร (1.) วุฒิการศึกษาตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ (2.) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (3.) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1
18 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาทวี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กศน.ตำบลนาทวี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2560 หลักฐานในการใช้สมัคร (1.) วุฒิการศึกษาตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ (2.) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (3.) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
12 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาทวี ขอแจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับวุฒิ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กศน.ตำบลนาทวี ขอแจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับวุฒิ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ให้มารับได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน ครูนก ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี ในวัน และเวลาราชการ ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-
3 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กศน.ตำบลนาทวี ขอแจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ กศน.อำเภอนาทวี ติดต่อ สอบถามรายละเอียนได้ที่ โทร. 081-7988074 (ครูหลี) และ 089-1639313 (ครูดา)
27 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งกำหนดการสอบซ่อม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กศน.ตำบลนาทวี ขอแจ้งกำหนดการสอบซ่อม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ กศน.ตำบลนาทวี (ติดกับเทศบาลนอก) ติดต่อ สอบถามรายละเอียนได้ที่ โทร. 081-7988074 (ครูหลี) และ 089-1639313 (ครูดา)
21 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
กศน.ตำบลนาทวี ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ กศน.ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ติดต่อ สอบถามรายละเอียนได
13 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งกำหนดการสอบ E-axam ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กศน.ตำบลนาทวี ขอแจ้งกำหนดการสอบ E-axam ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ติดต่อ สอบถามรายละเอียนได้ที่ โทร. 081-7988074 (ครูหลี) และ 089-1639313 (ครูดา)
7 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กศน.ตำบลนาทวี ขอแจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่าง วันที่ 11-12 มีนาคม และ วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านนาทวี วัน เวลา ตามตารางการสอบค่ะ ติดต่อ สอบถามรายละเอียนได้ที่ โทร. 081-7988074 (ครูหลี) และ 089-16393

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 

กศน.ตำบลนาทวี
32 หมู่ 8 ตำบลนาทวี  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 90160
โทร  081 - 7988074 , 089 - 1639313
email : natawee_nfe@windowslive.com , ksnnatawee@hotmail.com
facebook: กศน.ตำบลนาทวี  สงขลา

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05