[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< พฤษภาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
วรรณกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมการอ่าน เรื่อง โนราห์วิเชียรศิลป์ ยุพิน เสียงเสน่ห์
วรรณกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมการอ่าน เรื่อง โนราห์วิเชียรศิลป์ ยุพิน เสียงเสน่ห์   เข้าชม :  [69]
การทำขนมเดือนสิบ
การทำขนมเดือนสิบ   เข้าชม :  [509]
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ   เข้าชม :  [467]
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนำ้ผึ้ง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนำ้ผึ้ง   เข้าชม :  [322]
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนำ้ผึ้ง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนำ้ผึ้ง   เข้าชม :  [308]
 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร การทำข้าวหมูแดง จำนวน ๖ ชั่วโมง
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง)หลักสูตร การทำข้าวหมูแดง จำนวน ๖ ชั่วโมง สถานที่จัด ณ บ้านเลขที่ ๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๔ เดื  เข้าชม :  [44]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
โครงการ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมประชาชน(จำนวน 3 ชั่วโมง) 24 / ก.พ. / 2567  เข้าชม :  [58]
กรรม รถโมบายเคลื่อนที่. ณ โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม19 / ก.พ. / 2567  เข้าชม :  [58]
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมาย ให้นางยุพา ทองชูช่วย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการ ปฏิบัติการขจัด ความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักป16 / ก.พ. / 2567  เข้าชม :  [58]
วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นางยุพา ทองชูช่วย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอควนเนียง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 / ก.พ. / 2567  เข้าชม :  [66]
การประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียน 18 / ม.ค. / 2567  เข้าชม :  [60]

26 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ICT สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอควนเนียง
ในวันที่ 1๘มีนาคม พ.ศ 2557 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้นางยุพา ทองชูช่วย ตำแหน่ง ครูกศนตำบล จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ICT สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอควนเนียง ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ศูน  เข้าชม :  [38]

26 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต)
วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมาย นางยุพา ทองชูช่วย ครู กศน.ตำบล จัดประชุมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต) กิจกรรมที่ 1 ศส.ปชต จัดประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างวิถีปร  เข้าชม :  [40]

19 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาวะชุมชน ธรรมนูญชุมชนและแผนสุขภาวะรายคน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30-16.00 น.นายอนุกูลกิจเดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมาย ให้นางยุพา. ทองชูช่วย ตำแหน่งครูกศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาวะชุมชน ธรรมนูญชุมชนและแผนสุขภาวะรายคน ณ วัด ปากจ่า  เข้าชม :  [47]

16 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป ) หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกจำนวน ๔๐ ชั่วโมง
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป ) หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกจำนวน ๔๐ ชั่วโมง   เข้าชม :  [50]

2 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำเม็ดขนุน จำนวน 6 ชั่วโมง.
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำเม็ดขนุน จำนวน 6 ชั่วโมง.   เข้าชม :  [61]

18 / ม.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มกราคม 2567 โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา นักศึกษา สกร.อำเภอควนเนียง
โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา นักศึกษา สกร.อำเภอควนเนียง ณ ศกร.ตำบลห้วยลึก  เข้าชม :  [70]

26 / มี.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30ชั่วโมง) หลักสูตรระยะสั้น การทำห่อหมก จำนวน 6 ชั่วโมง
ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ 2557 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้นางยุพา ทองชูช่วย ตำแหน่ง ครูกศนตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30ชั่วโมง) หลักสูตรระยะสั้น การทำห่อหมก จำนวน  เข้าชม :  [39]
24 / ก.พ. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่าน สำหรับชาวตลาด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการอ่าน สำหรับชาวตลาด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นกิจกรรมส่งเสริม และสร้างนิสัยรักการอ่านสู่ชุมชนชาวตลาด โดยกิจกรรมดังกล่าว มีตัวแทนอาสาสมัครนักศึกษาส่งเสริมการอ่าน ได้นำเอกสาร แผ่นพับใบความรู้ ต่างๆออกแจกจ่าย แล  เข้าชม :  [59]
2 / ก.พ. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำทับทิมกรอบ จำนวน 6 ชั่วโมง.
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำทับทิมกรอบ จำนวน 6 ชั่วโมง.   เข้าชม :  [53]
10 / ม.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำสาคูไส้หมู. จำนวน 6 ชั่วโมง.
จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำสาคูไส้หมู. จำนวน 6 ชั่วโมง.   เข้าชม :  [64]
10 / ม.ค. / 2567 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำเครื่องแกง และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 9 ชั่วโมง
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำเครื่องแกง และบรรจุภัณฑ์ จำนวน 9 ชั่วโมง   เข้าชม :  [65]
10 / ม.ค. / 2567 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำบาร์บีคิว จำนวน6ชั่วโมง
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำบาร์บีคิว จำนวน6ชั่วโมง  เข้าชม :  [64]