[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม \"เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๗
ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม \"เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๗
5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอควนเนียง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 นำโดยนางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเ
วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอควนเนียง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 นำโดยนางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเ
5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอควนเนียง พร้อมด้วย นางนงนุช สิธิราม ครู ชำนาญการ นางสาวสุกัลยา ซิวอินเห้ง นักวิชาการศึกษา นางมณฑาทิพย์ สุขรักษ์ และนางสาวขวัญฤดี
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอควนเนียง พร้อมด้วย นางนงนุช สิธิราม ครู ชำนาญการ นางสาวสุกัลยา ซิวอินเห้ง นักวิชาการศึกษา นางมณฑาทิพย์ สุขรักษ์ และนางสาวขวัญฤดี
5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายนุกูกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอควนเนียง ประชุมครูและบุคลากร เพื่อวางแผนดำเนินงานและติดตามงาน งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานแผนงานโครงการ งานการศึกษาต่อเนื่อง งานการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดก
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายนุกูกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอควนเนียง ประชุมครูและบุคลากร เพื่อวางแผนดำเนินงานและติดตามงาน งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานแผนงานโครงการ งานการศึกษาต่อเนื่อง งานการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดก
5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภควนเนียง พร้อมด้วย บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ดั
วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภควนเนียง พร้อมด้วย บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ดั
5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นางมณฑาทิพย์ สุขรักษ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ตามโครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นางมณฑาทิพย์ สุขรักษ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ตามโครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นางนงนุช สิธิราม ครู ชำนาญการ ลงนิเทศการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลรัตภูมิ สอนโดย น
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นางนงนุช สิธิราม ครู ชำนาญการ ลงนิเทศการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลรัตภูมิ สอนโดย น
23 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูล กิจเดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นางนงนุช สิธิราม ครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมอำเภอ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูล กิจเดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นางนงนุช สิธิราม ครูชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมอำเภอ
22 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น ถึง 16.00 น. นายนุกูล เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นายนฐกร เลงสะ ครู กศน.ตำบลห้วยลึก จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรม 1อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการทำผลิตภ
ระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น ถึง 16.00 น. นายนุกูล เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นายนฐกร เลงสะ ครู กศน.ตำบลห้วยลึก จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรม 1อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรการทำผลิตภ
22 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียงพร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษา ศกร.อำเภอควนเนียง เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา สกร.สงขลาเกมส์ ต้านยาเสพติด ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาเนิ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียงพร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษา ศกร.อำเภอควนเนียง เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา สกร.สงขลาเกมส์ ต้านยาเสพติด ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สนามกีฬาเนิ
20 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอควนเนียง ฝึกซ้อมและคัดเลือกนักกรีฑา ณ สนามกีฬาอำควนเนียง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา สกร.จังหวัดสงขลา ต้านยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอควนเนียง ฝึกซ้อมและคัดเลือกนักกรีฑา ณ สนามกีฬาอำควนเนียง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา สกร.จังหวัดสงขลา ต้านยาเสพติด
19 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียงเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการแข่งขันกีฬา สกร.สงขลาเกมส์ ต้านยาเสพติด ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียงเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการแข่งขันกีฬา สกร.สงขลาเกมส์ ต้านยาเสพติด ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
19 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ บุคลากร ศกร.อำเภอควนเนียง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ บุคลากร ศกร.อำเภอควนเนียง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
17 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง พร้อมบุคลกรและคุณกรรมการดำเนินการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2/2566 ณ.สนามสอบ สกร.อำเภอควนเนียง มีนักศึกษาเข้าสอบ ดังน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง พร้อมบุคลากรและคุณกรรมการดำเนินการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2/2566 ณ.สนามสอบ สกร.อำเภอควนเนียง มีนักศึกษาเข้าสอบ ดัง
17 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
16 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นางสาวสุกัลยา ซิวอินเห้ง นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ กลับคง บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรายงานผลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจ
16 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นางสาวสุกัลยา ซิวอินเห้ง นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ กลับคง บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรายงานผลระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจ
17 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 -16.00 น. นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นางหรรษธร วรรณโชติ ครู กศน.ตำบลบางเหรียงโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30
ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 -16.00 น. นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นางหรรษธร วรรณโชติ ครู กศน.ตำบลบางเหรียงโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30
17 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ในระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น -16.30 น. ณ นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นายนฐกร เลงสะ ครู กศน.ตำบลห้วยลึก จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) หล
ในระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น -16.30 น. ณ นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นายนฐกร เลงสะ ครู กศน.ตำบลห้วยลึก จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) หล
17 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
15 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอควนเนียง ร่วมต้อนรับ นางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะทำงานนิเทศ ติดตามประเ
15 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอควนเนียง ร่วมต้อนรับ นางสาวบุปผาชาติ เรืองกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะทำงานนิเทศ ติดตามประเ
17 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นางนงนุช สิธิราม ครู ชำนาญการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการจัดประกวดคลิปวิดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ \"Lifelo
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นางนงนุช สิธิราม ครู ชำนาญการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการจัดประกวดคลิปวิดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ \"Lifelo
17 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ กลับคง บรรณารักษ์ พร้อมด้วย นางสาวขวัญฤดี แก้วบัวสังข์ ครู ผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมการจัดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยา
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุกูลกิจ เดชดำนิล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ กลับคง บรรณารักษ์ พร้อมด้วย นางสาวขวัญฤดี แก้วบัวสังข์ ครู ผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมการจัดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนเนียง
ถนนศรีสว่าง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
    โทร 
0-7438-6636 โทรสาร 0-7438-6636
knsk01.nfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10 Modify by นิกร เกษโกมล Version 2.05