[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ธงชาติเคลื่อไหวประเทศเวียดนาม
 

 ยินดีต้อนรับสู่  ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหลา
 

  

  

28 / ก.พ. / 2567 : แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ระดับตำบล
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำบลคลองหลาสู่วรรณกรรมชุมชน นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางนูริซอ เอี่ยมใจรัก ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำบลค
21 / ก.พ. / 2567 : แหล่งเรียนรู้
จิตอาสา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้ นางนูริซอ เอี่ยมใจรัก พร้อมด้วยองค์กรนักศึกษา นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์
9 / ก.พ. / 2567 : แหล่งเรียนรู้
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสู่วรรณกรรมชุมชน
นางสาวยุพเรศ สุวรรณะ ครู คศ.2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายให้นางนูริซอ เอี่ยมใจรัก ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหลา สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นำนักศึกษาเข
8 / ม.ค. / 2567 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ ศุูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหลา
วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นางนูริซอ เอี่ยมใจรัก ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหลา ตัวแทนองค์กรนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรม ศคส.ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่
16 / พ.ย. / 2565 : ภูมิปัญญา
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำตำบลคลองหลา
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรำจำตำบลคลองหลา
4 / ก.ย. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
Best Practice
Best Practice ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ชื่อผลงาน “โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการจักสานผลิตภัณฑ์จากกระจูด กศน.ตำบลคลองหลา”
18 / มิ.ย. / 2563 : แหล่งเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์ หนังสือทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ
24 / เม.ย. / 2563 : ภูมิปัญญา
ข้อมูลภูมิปัญหาท้องถิ่นตำบลคลองหลา
ณ กศน.ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
23 / เม.ย. / 2563 : แหล่งเรียนรู้
ทำเนียบเครือข่าย กศน.ตำบลคลองหลา
ทำเนียบเครือข่าย กศน.ตำบลคลองหลา
23 / เม.ย. / 2563 : แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนตำบลคลองหลา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนตำบลคลองหลา
23 / เม.ย. / 2563 : แหล่งเรียนรู้
กลุ่มสหกรณ์การยาง (โรงรม) บ้านทอนไม้ไผ่
ที่ตั้ง บ้านทอนไม้ไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
23 / เม.ย. / 2563 : แหล่งเรียนรู้
กลุ่มไข่เค็ม กลุ่มเครื่องแกง กลุ่มข้าวเหนียวกวน (นางผิ้ว ซิ้วห้วน)
ที่ตั้ง บ้านโหนด หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
23 / เม.ย. / 2563 : แหล่งเรียนรู้
กลุ่มขนมพื้นบ้าน นางพวง ขาวสุข
ที่ตั้ง กลุ่มออมทรัพย์สะพานหมาก หมู่ที่ ๑ บ้านสะพานหมาก ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
23 / เม.ย. / 2563 : แหล่งเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นางสาวธนพร คงบุญ
ที่ตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านสวนธนพร หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
23 / เม.ย. / 2563 : แหล่งเรียนรู้
กลุ่มจักสานปอแก้ว นางสุทิศา ผ่องสุวรรณ
ที่ตั้ง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
14 / มี.ค. / 2560 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จ.สงขลา
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จ.สงขลา
14 / มี.ค. / 2560 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
สวนผสม ลุงแฉล้ม
สวนผสม ลุงแฉล้ม ม.5 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
7 / พ.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 1 ไร่ 1 แสน
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 1 ไร่ 1 แสน โดยนายประวัติ ทองกาญจน์ เกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคลองหลา
หมู่ที่ 6 (บ้านต้นส้าน) ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90230 โทร  0-7450-1097 โทรสาร 0-7450-196
Email : khlonglha01@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05